De Zeeuwse 18-maanderkeuringen HULST GOES wie POLYKUHN zaait zal WINST oogsten! wie POLYKUHN zaait zal WINST oogsten! Wie POLYKUHN zaait zal WINST oogsten! DE VERPLICHTE HENGSTENKEURINGEN 19&3 <5 OOST ZEEUWS-VLAANDEREN kan, ook in dit gemechaniseerde tijdperk, nog steeds bogen op 'n rijk paardenbestand. Het aanta] volledig gemechaniseerde bedrijven is er naar verhouding kleiner dan b.v. in West Zeeuws-Vlaanderen of de beide Bevelanden. Bovendien wordt het paard er ook nog in tensief voor de fokkerij gebruikt. Waarom ook niet, als men op deze wijze de onderhoudskosten kan drukken door de opbrengst van de fokkerij. Zeker is dit geval, als men er naar streeft een kwaliteits- produkt te fokken. Dat ook dit nog steeds het geval is, bewees de laatst gehouden keuring van veulens, 18-maanders en 2 V> -jarige merriën te Bij een vorige gelegenheid schreven we, het te betreuren dat er de afgelopen zomer ook in dit district geen veulenkeuringen werden gehouden. De Oost Zeeuws-Vlaamse fokkers hebben op deze, overigens goed bedoelde terechtwijzing, positief gereageerd. En wel in die zin, dat de Hulster vereni ging „D.E. S." er in samenwerking met haar Axelse zusterverenigng in geslaagd is, een succesvolle najaarskeuring te organiseren. Succesvol, omdat de deelname de verwachtingen overtrof, de kwaliteit bepaald goed was en de belangstelling niet te wensen overliet. Voor een beknopt verslag hiervan, nemen we U dus mee naar de intieme sfeer van de bijzonder fraaie Markt van Hulst. MERRUSVEULENS. In de gr. m. drie 1ste prij zen. t.w. la pr Fondine van de Kerkhoeve 225856 d. Nat. kamp. René van Tonenhof K. 2553 van Jos. (Adv.) Uit Cantor—SolonCertain merriestam en dit niet verloochenend. Ie pr. kl. m.: Ria van de Hoge weg 219097 d. Gi^staaf van Moustic K 2503 van Gez. M. en E. Borm te St. Jansteen. Zwaar, diep en best ge. spierd met even flauwe bovenlijn, vrij correct beenwerk en behoorlijk vlotte manieren. HENGSTEN MET AFSTAMMELINGEN. Met uitsluitend 18-maanders: la pr. René van Torenhof K. 2553 van Al. Serrarens te Ossenisse. De prille Nationale Kampioen bevestigde opnieuw zijn goede fokreputatie met een mooie, uniforme collectie, lb pr.: Baron de l'Hofstée K. 2487 van H.V. „Zeeuws- Vlaanderen" te Axel. Vrijwel gelijkwaardige groep, waarmee Baron opnieuw zijn klasse bewees. Met uitsluitend veulens. Ie pr. Frits van St. Leendert K 2601 van Jos. F. de Waal te Hulst. Goed gebouw de en veelal niet grote veulens met fel beenwerk. Goed debuut van deze zoon van de Belgische Kam pioen Fifils du Chateau. Ninetta van de Stendert K. 57426 werd le der stammoeders, terwijl van de zelfde eigenaar (Serrarens), tevens de fokgroep won, vóór die van Iz. de Feijter (lb pr.). Ook de stal- groep van Al. Serrarens kreeg een 1ste premie en completeerde hiermee het succes van deze fokstal in het afgelopen seizoen. Voorzitter Van Wesemael ontving zijn gasten op de hem eigen gastvrije manier in het van ouds be kende etablissement „De Koning van Engeland", waar het onthaal even vorstelijk was als de naam aanduidt. van Wesemael te Kloosterzande. Best soort met sterke lijnen, veel diepte en rondom best gespierd, lb pr.: N. N. dóór Frits van St. Leendert K. 2601 van Gebr. de Windt te St. Jansteen. Typisch, diep en massaal, best gebroekt en met felle schenkel, lc pr.: Nelly 226409 d. Gustaaf van Moustic K. 2503 van W. Kuypers te Kloosterzande. Robust gebouwd en met goede sterke lijnen en navenant beenwerk. In de kl. m. op kop: la pr.: Lady 226370 d. René van Tonenhof K. 2553 van H. Poppe te Koewacht. Extra soort, zeer evenredig en goed gespierd, vóór voldoende kootvering en met correcte bewegingen. Beste veulen der keuring, lb pr.: Frika van Cllnge, d. Frits van St. Leendert K. 2601 van Aug. de Rech ter te Clinge. Typisch met brede schenkel en fel beenwerk. Werd vanaf de geboorte met de „pot" opgekweekt en gezien de conditie, met de nodige zorg. HENGSTVEULENS, le pr. gr. m.: Elegant van Prosper 226367 d. Elegant van 't Hoogland K. 2483 van Wed. Burm—v. d. Berge te Nieuw-Namen. Veu len van formaat met mannelijke lijnen, fel gespierd en met enorm ontwikkelde gewrichten. Voorbeen behoeft enige correctie, le pr. kl. m.: Indigene van 't Hoogland d. Elegant van Braamhof 2.16911 van Al. Serrarens te Ossenisse. Goed soort met veel diepte en sterke, iets beknopte lijnen. Tikje recht achterbeen en met rondom goede expressie. Uit extra moeder bovendien. 1 y> -JARIGE MERRIES, la pr. gr. m.Gazelle «l'Amice 221872 d. Bombardier de la Vieille Cour K. 2379 van P. Maenhout te Clinge. Pracht merrie met mooie lijnen, royaal formaat, extra gespierd met excellent achterbeen, vóór voldoende voet en tamelijk vlot in de baan. lb pr.: Truda van Abs- dale 221865 d. Baron de l'Hofstée K. 2487 van M. L. M. IJsebaert te Axel. Typisch en met beste schou der, nog iets weinig flankdiepte, goed gespierd, vlot en correct, le pr. m. m. Franeien van Ofchene 222108 d. Gaillard de Biévène K. 2557 van P. Suy te St. Jansteen. Merrie van formaat met iets rijke lijke conditie, zwaar en gespierd en tikje over- bouwd, fel beenwerk. la pr. kl. m.: Vivian van Put- Iioeve 223696 d. Baron de l'Hofstée K. 2487 van Iz. de Feijterde Mul te Axel. Soörtig met mooie en ruime lijnen, beste schouder, nagenoeg correct voorbeen en beste gangen, lb pr.: Lydie van Roversberg 223704 d. Baron van Gebr. van Water schoot te Lamswaarde. Zeer vlotte, mooi gelijnde merrie met bijzonder evenredige verhoudingen. Gazelle d'Amice werd gemakkelijk kampioene. Mede een stimulans voor haar nog jeugdige eige naar. 1'-JARIGE HENGSTEN, le pr. gr. m.: René van To!hoek d. René van Al. Serrarens te Osse nisse. Chique verschijning met voldoende lange schouder, mooi en sterk gelijnd, goed gespierd, cor rect beenwerk en bijzonder vlot. Werd kampioen vóór zijn stalgenoot die 1ste werd in de kl. m., n.l.: Karei van Vogoldijk 222851 d. René van Tonenhof. Breed, diep en best gespierd met iets flauwe boven lijn, wat hellend kruis. Voeten beslaan voldoende bodem. Vlot en met veel hengstexpressie. 21/2-JARIGE MERRIES, le pr. gr. m.: Priidentia van Baron 220418 d. Baron van J. de Regt te Zaam- slag. Goed soort, zwaar, diep en best gespierd. Staat op felle en correcte benen en beweegt vlot. JJK samenwerkende Bonden van Paardenfokkers boven de Westerschelde houden al jaren hun najaarskeuring op de Grote Markt van de agrarische centrumstad Goes. Deze keuring was dan ook nu weer de laatste van het seizoen en tevens de enigste keuring van uitsluitend 18-maanders. Evenals de deelname was ook de kwaliteit goed, vooral in de merrierubrieken. De publieke belangstelling hebben we wel eens groter gezien, wat niet wegnam dat een aantal dieren tijdens en na de keuring van eige naar verwisselde. Bij de HENGSTEN twee 1ste prijzen in de kl. m., t.w.: la pr. Zoro van Oosthoeve 222425 d. Léon van Overen K. 2574 van J. der Weduwen te Kerkwerve. Typisch en gespierd met fors beenwerk, even week vóór doch met beste voeten. Iets te veel conditie voor de leeftijd. Mannelijk hoofd, wat ingezonken onder de ogen. Beste drafactie, lb pr.: Frank van Nïeuwerkerk 222218 d. Favpri van Moerkapelle (Adv.) K. 2569 van Iz. de Buck te Grijpskerke. Best soort met veel diepte, voldoende lang kruis en behoorlijk achterbeen. Rondom goed gespierd en met vlotte manieren, le pr.: Zorin van Oost-Hoeve 222424 d. Leon van Overen van J. der Weduwen, Kerkwerve. Mooi gelijnd met voldoende lange schouder, goed gespierd, voldoende correct beenwerk en goed vlot. Wat. minder compact in algemeen voorkomen. Zijn stalgenoot Zoro werd kampioen, een dubbel Schouws succes dus in deze niet bijzonder belang rijke rubriek. Eigen fok uit zelf gefokte goede moe ders en mede daardoor toch interessant. MERRIËN. In de gr. m. drie 1ste prijzen, t.w.: la pr.: Irma "221766 d. Elegant van 't Hoogland K. 2483 van P. van Sabben Jr. te Oudelande. Zwaar gebouwde en extra gespierde merrie met voldoende snit, fors, nagenoeg correct beenwerk en tamelijk vlotte bewegingen, lb pr.: Linie van de Werrïelaan 223732 d. Herseur van Hei sa K. 2580 van C. J. v. d. Dries te 's-Heerenhoek. Ruim gebouwde merrie met voldoende lange schouder, mooie sterke lijnen, best achterbeen en vlotte gangen, lc pr.: Jenny 223452 d. Herseur van Hersa K. 2580 van P. Wage naar Izn te Kloetinge. Typisch en met mooie schou derligging. Ging vlot en vierkant door de baan. In de kl. m. waren de kopresultaten als volgt: la pr.: Frida van Lindonk 221912 d. Bernard van Kastanje hof 207193 van Stallen Brooijmans te St. Annaland en Oud- en Nieuw-Vosmeer. Typisch en goed ge spierd, correct en vlot. Middelzwaar kwaliteitsge heel. lb pr.: Corrie van de Vlaeke 221534 d. Gambo van de Liter K. 2510 van J. C. Jonker te Duiven- dijke. Soortig en met ruime schouder, mooie borst- diepte en best gebroekt. Goede gangen, lc pr.Sil via van Bleijendaal 221554 d. Sénateur d'Amice K. 2348 van Stallen Brooijmans vnd. Goedsoortig, diep en zwaar, fel gespierd en met behoorlijk ach terbeen. Rondom voldoende adel-en met goede be wegingen. Eveneens drie 1ste prijzen in de m.m., t.w:. la pr.: Fresia 222139 d. René van Tonenhof K. 2553 van A. L. Schrier te Kapelle-Biezelinge en B. de Maaker tc Wolphaartsdijk. Iets plat van boven en met even weinig flankdiepte, doch overi gens van een best type met prima schouder, goed gespierd en met bijzonder vlotte gangen. Werd latei- welverdiend kampioene, lb pr.Tosca van Steen- zwaan 221702 d. Leon van Overen K. 2574 van A. N. Steendijk te Nieuwerkerk. Best soort en voor treffelijk gespierd. Stapt vóór even nauw, doch draaft vlot en correct, lc pr.: Astrid van Nieuw Zoetendale 222125 d. Leon van Roza K. 2581 van H. J. Allaart en Zn. te Serooskerke (W.). Typisch met veel diepte en extra gespierd. Even wegvallend achter het kruis. In alle drie maten goede kwali teit aan de top en met weinig uitschot in de lagere regionen. Bij de Stalgroepen werd felle strijd geleverd. Mooie combinaties die allebei ten volle een 1ste prijs waard waren en deze ook kregen en waarbij de formatie van Stallen Brooijmans zich juist klas seerde voor die van A. N. Steendijk.' Van stal „Steenzwaan" waren het alle eigen gefokte pro ducten, hetgeen mede bijzondere waardering, ver dient. P. J. LAKO. (Adv.) nOOR de Koninklijke Vereniging „Het Neder- landsche Trekpaard" worden gedurende de maand januari de jaarlijkse verplichte hengsten- keuringen gehouden. Voor het eerst zal men ter gelegenheid van èeze keuringen kennis kunnen maken met een afzonder lijke klasse „Ardenner-type". Het Hoofdbestuur der Kon. Ver. „Het Nederlandsche Trekpaard" heeft n.l. in overleg met de Jury besloten, om bij de a.s. hengstenkeuringen speciale aandacht te gaan besteden aan het kleinere en met behoud van de goede en juiste verhoudingen ook Ech tere trekpaard. Dit besluit werd genomen om daarmede tegemoet te komen aan een steeds toe nemende vraag naar dit type trekpaard, waarbij echter met nadruk wordt gesteld dat het gerenom meerde middenzware trekpaard in 3 maten niet al leen gehandhaafd, maar zelfs hoofdzaak blijft. Daarnaast echter kan de jury ook hengsten goed keuren en primeren in een afzonderlijke klasse, die wordt aangeduid met „Ardenner-Type".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 8