HILLESHOG HILLESHÖG HILLESHOG HILLESHOG EEK KIEMIG HOOG GEWICHT HOOG GEHALTE De hoge graad Standaard klas 1:3-4 mm klas 2: 2r-4imm öf 3 -4t mm Standaard Polyploid klasi: 31-41 mm klas 23t-41 mm Polyploid klasi: 31-41 mm klas 2: 3i-4i mm De aangewezen rassen voor levering gedurende de hele campagne» Ook bij vroege levering reeds een zéér hoog suikergehalte* Brokken kosten (J geld Tonnen brokken blijven vaak in de grond zitten* laat U niet met die brokken zitten#»».» zaait dus HILLESHOG en U haalt uit de grond, wat er in zitl ^precisie-zaad (klas 1) en M-zaad (klas 2) drukt uw arbeidskosten en bevordert een on-onderbroken groei van het gewas. HILLESHOG N.V. HOLLANDSCH ZWEEDSCH6 ZAADMAATSCHAPPIj AMSTERDAM

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 20