elke minuut werkt hij aan |iL uw betere financiële Sa uitkomst ij V unze wetenscnappelijke staf heeft het suikerbieten zaad TRIRAVE ontwikkeld en houdt dit dagelijks onder controle. Dit geeft deze voordelen: hoge één- kiemigheid, grote verbetering van de voorjaarsme- chanisatie, gunstiger spreiding van de arbeids-top. KONINKLIJK KWEEKBEDR1JF EN ZAADHANDEL - D. J. VAN W&W/ DER HAVE N.V. KAPELLE - B1EZEL1NGE j-a: Bij gewone cultuur langzaam en TRIRAVE cultuur: snel en gemakkelijk vermoeiend dunnen. dunnen met lange hak. Circa 125 man-uren/ha. Man-uren/ha. teruggebracht tot ca. 65. trIRave

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 18