EIIN DEZ. L. M.-manifestatie .Delta einde eerste fase" 1 IM aJ8y* ZATERDAG 1 JULI 1961 |\E hoogtijdagen voor de Z. L. M. zijn weer voorbij. Wij hebben getracht met de op deze pagina's geplaatste door de redaktie genomen foto's een indruk te geven van de tentoonstelling, de drukte en een enkel beeld uit de mani* festatie van Carel Uriels. l iteraard een onvolledig beeld, maar plaatsruimte en financiën stonden geen uitvoeriger reportage toe.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1961 | | pagina 3