VERLAAGDE PRIJZEN 235; cpfafF) ^landelódrukwerk Wisent VERZAMELROOIER VOOR EEN AARDAPPELOOGST ZONDER RISICO VELDKONINGS HANDELMAATSCHAPPIJ N.V. ROERMOND TT I I I I 1 De oerdegelijke aardappelrooier, die zo weinig beschadiging geeft» p:brouwer Mot een BAV I rooit U 't wei! N.V. Firma P. J. VAN DE 8ANDE IP (PÜM 16 wïx elektrisch prijs compleet met koffer - BERGEN OP ZOOM: PFAFF Naaimachinehuis W. Rikken N.V.. Kortemee- straat 17, tel. 01640-5870. GOES A. C. Bastiaanse, Papagaaistraat 4, tel. 01100-7476. HULST H. A de Breuck, B. F. v. Waesberghestaat 16, tel. 01140-2215. VLISSINGEN G. Hemelaar. Nieuwendijk 29, tel. 01184-3729. Uitgerust met: Hydraulische bediening van rooischaar en verza- meltank tweedelige bladschaar met schijf kouters werken uiterst effectief hoogst intensief werkende zeefinrichting speciale loofafscheider een uiterst betrouwbare machine, die ook op middelgrote bedrijven beslist lonend is. De degelijke constructie en technische uitrus ting zijn volkomen berekend op de eisen, die nu en in de eerstkomende jaren gesteld worden. De practijk heeft aangetoond, dat de WISENT ook onder zeer moeilijke omstandigheden tot buitengewone prestaties komt. LEVERBAAR: Type SRB met verzameltank tot maximaal 900 kg eenvoudig om te bouwen tot het andere type voorzien. van laadplatvorm Type SRL met laadplatvorm voor verzamelen in zakken, manden of kisten tot maximaal 900 kg VRAAGT EENS ONZE UITGEBREIDE KLEURENPROSPECTUS AAN gratis en geheel vrijblijvend Importeur voor Nederland: TEL. 04750 2746 2747 3563 fypt IV typt IX, met «rfiutfxwf Voor pool- on consumptie aardappelen. Ook voor opzakken uit de kuil. Met kleine wijziging levens bleten-, wor telen- en bollenroofer resp. uienlader. OUDENBOSCH - TEL01652-68*

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1961 | | pagina 18