Hier ligt het geheim... de juiste trekker voor ieder bedrijf 540 Vraag aan de test-technici van Ford wat in feite hun levenswerk is.Zij zullen u antwoorden: „Wij testen nauwkeurig elk onderdeel en dit wordt bovendien zwaar overbelast om volkomen zeker te zijn van zijn uiterste perfectie." JVIaar hun werk is niet beëindigd, wanneer zij een fout of een breuk hebben ontdekt. Hun arbeid is pas voltooid, wanneer zij het „waarom" bennen en de ingenieurs hebben geholpen bij het bouwen van een trekker, die op een bevredi gende wijze de zwaarste krachtproeven heeft doorstaan. Hieraan danken de FORDSON SUPER MAJOR en de FORDSON DEXTA hun grote betrouwbaarheid. Nadat elk onderdeel minutieus is getest - in het geval van de Fordson Dexta bijv. werden in deze phase over de 100.000 man-uren aan de test besteed-wordt het prototype in zijn geheel nog maals van a tot z onder de loep genomen. Dit vereiste nogeens 30.000 man-uren, vóór de test-technici tevreden waren. Dat betekent 5 jaren normaal werk op het land! Dit is het geheim achter het onmiskenbare feit, dat de Fordsons zich het aureool hebben weten te verwerven van de meest betrouwbare trek kers, die ooit werden gebouwd trekkers, die zowel met categorie I als categorie II werktuigen continu' kunnen werken. ZEEUWS LANDBOUWBLAD FORDSON

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1961 | | pagina 16