IW Beter wat groter dan ids te klein 22 Voor een maaidorser geldt als no. 1 VELDKONINGS HANDELMIJ N.V. ROERMOND MET DECHENTREITER EEN GOEDEN OOGST 538 Imp.: Veldkonings Handelmij N.Y. - Afd. Koeltechrii DIEPVRIEZERS Pootgoed- en consumptietelers, handelaren en coöperaties dat zit wel goed voor het land of voor het vee MASSA'S KLAVER ALEXANDRIINSE KLAVER DECHENTREITER DR. PHILIPSLAAN 49 - TEL. 04750 - 2746 - 2747 - 3563 importeur voor "Nederland ZEEUWS LANDBOUWBLAD j - f ,:f Een der meest verkochte Zweedse precisie (gaan een mensenleeftijd mee) die zich met de handel in pootgoed bezighouden, kunnen dit pootgoed op het voorkomen van virus ziekten laten vóórcontroleren bij ondergetekende. Nadere inlichtingen bij: J. M. PLATSCHORRE, Stamselectiebedrijf, Driewegen, Telef. 01195-301 (by voorkeur na 18 uur). ja, dat zit wel goed... maar dat is de bedoeling niet. De bedoeling is: fh in enkele weken op stoppel- of aardappelland. Die massa's levert U het nieuwe ras C A R M E L. buitengewoon snelle groei diepe worteling en intensieve verbetering van de bodemstructuur rijke humusvorming met stikstof voorziening opvallend goede smaak voor het vee bijzondere geschiktheid eer vervanging van wikke zeer lage zaaizaadkosten per hectare onmisbaar gewas op extensieve landbouw bedrijven v// 11 \\\x Hier geldt met recht: DE ZELFRIJDENDE SERIE Tppe 210 Werkbreedte 2.10 m Type 240 Werkbreedte 2.40 m Type 270 Werkbreedte 2.70 m Type 300 Werkbreedte 3.00 m Alle inlichtingen, folders en prijzen op aanvraag gratis en vryblyvend

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1961 | | pagina 14