COVADRI TREKKEREGGEN MENGVOEDERS CAPPONTriltanMtivatoreB N.V. Veevoederfabriek „ZEELAND" ^ORON^ i tot die 7G°/o van de boeren die nog niet „diepvries-bewaren 25 ton méér, per hectare! imm 250 DUIDELIJKE VOORDELEN P0PKE 3 van Ronde Putten M. van Fraayenhove Adverteren doet verkopen Vakbekwame trekker- en/o! landbouwwerktuigenmonteurs Timmerman en Verbeek N.V. de groenkraag met de hoogste opbrengst k. Behoort U ZEEUWS LANDBOUWBLAD EENVOUD minder slijtage SOLIDITEIT onverwoestbaar DOELMATIGHEID verwisselbaar aantal velden Voor het bewerken en zaaiklaar maken van land kieze men de eggen met de grootste voordelen. Men kieze dus: COVADRI (rekkereggen W. VAN GEMEREN ZONEN N.V. GREUP (Z.H.) - TEL (01860), 20 50 OUD BEYERLAND TE KOOP: geb. 12 jan. '57. Drachtig van 3e kalf, rekening 5 april 1961, gem. vetgehal te 3.85 «/o, eiwit 3.11 B/o, stempel. Worden onder garantie verkocht Twee Stierkalveren met zwarte schets, afst. van goede ouders, geb. 1 nov. 1960 en 31 dec. 1960. Tevens te koop enige drachtige Stamboekscha pen bij AXEL - Tel. 01155-507. Wegens uitbreiding van werkzaamheden in ons filiaal te Lewedorp, bieden we voor en kele een prettige werkkring met flink loon. Sollicitaties schriftelijk aan hoofdkantoor te Zierikzee en mondeling, na vooruit gemaak te afspraak, te Lewedorp. ZIERIKZEE LEWEDORP Tel. 01110 - 2455 Tel. 01196 - 304 Na 18 uur: GOES: Tel 01100 - 5904 WESTHAVENDIJK 9 m GOES Telefoon 7951, na zes uur 01184-2403 Fabriek van alle soorten Onder controle der A.C. V. Voorlichting op alle vee voedergebied. Zonodig maken wij Uw eigen speciale samen stelling. Indien Uw handelaar U niet kan inlichten bel ons dan rechtstreeks, want de zeer goede resultaten met ons mengvoer bereikt, mogen ook U niet ontgaan. Beproefd door het I.L.R. HOOG in kwaliteit LAAG in prijs. SCHITTERENDE werking. HONDERDEN in gebruik. Fabriek te Heinkenszand. Prijscourant gratis. rooit schoon, dus minder werk Uw zaadhandelaar heelt Corona en levert U het fjfjh verpakte zaad met waarborg^»' van de kweker en N. A. K. zegel. ÏWO-FRYS diepvrieskisten zijn dan voor U dé oplossing voor beter en veiliger opslaan! Een slacht, die volkomen his van kleur en absoluut smaakzuiver blijft! Het héle jaar door verse groente en fruit. Al Uw producten zó bewaren, dat er niets van het uiterlijk en niets van de voedingswaarde verloren gaat. Bedenk eens wat dit zeggen wil! Hoeveel geld - en vooral tijd U daarmee zult kunnen uitsparen! m mt - ji Iwo-Frys diep vrieskisten zijn een Zweeds precisie* product, vervaardigd uit hoogwaardige materialen en Worden met een 5-jarige garantie geleverd. Tempera-» tuurbereik thermostatisch te regelen van 15 tot 30° C. Leverbaar in 4 modellen: 150, 235, 400 en 600 I. 2 jaar gratis verzekering tegen bederf van de inhoud tot max. 11-000.-. Onze landelijke service-organisatie garandeert een maximale bedrijfszekerheid Wij zenden U op aan vrage gaarne uitgebreide inlichtingen. Op de Huishoudbeurs welke in de week van 16 t/m 26 Maart a.s. in de R.A.L te Amsterdam gehouden zal worden, tonen wij U deze diepvrieskisten in onze stand275-279, vak B.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1961 | | pagina 14