Grotere omzet p BROUWER Schoonland onkruidegge voor schoon land lJ®®! M lC: Dan is het te laat! 248 .van Dorstenü Voorkom achteroverslaan K. J. MOL te Lewedorp 4-WIELIGE WAGENS IN TREK" OP ELK BEDRUFI Fokstier Landbouwbladreclame Wagenbouwers sinds 18501 - Staat ter dekking «Winston» Spijkstaal landbouwwagen A. D. RIEMENS De „ASSUMIJ" van 1896^ ZEEUWS LANDBOUWBLAD Is er nog één bedrijf zonder Schoonland? Dan is Uw land NIET schoon en wordt het hoog tijd dat U er een aanschaft. Beter materiaal - beter werk - langere levensduur voor elke grond, voor elke cultuur. HOOFDDORP-ZWIJNDRECHT-KAMPEN-GRONINGEN Kies de beste beveiliging met de meeste praktische voordelen. robuste constructie bliksemsnelle werking ongevoelig voor vervuiling eenvoudige montage voor alle tractormerken geschikt. „LIFE SEAFER" de steigerbeveiliging die niet in de weg zit. Vraagt inlichtingen bij: Fabrikant: Tel. (01196) 497 Vertegenw:. J. C. KOERT Wolphaart&dijk, Tel. (01198) 323. 2>wi«lig« wagon* Vast en hydraulisch kippend. Met of zonder fusée-besturing. Voortrekker- en paarde-tractie. Met diverse bespanningsdelen en opbouwmogelijkheden. TE KOOP: 13 m. oud, opgenomen met B. V. Langwarder Theo 8, AB 86 p. Moeder B 82 p. L. P. BRASSER, Veere, Telef. 315. 1-, 2- .n 3-tijdig kippend Vraag ook onze populaire serie dAV-Junior I I OUDENBOSCH TEL 01652-684 Warmbloed paardenfok kers in Zuid-Beveland, Walcheren en Schouwen- Duiveland, vanaf 22 maart tot 2 juli zal op uw verzoek, twee maal per week de warm- bloedhengst ter dekking gesteld wor den. A. J. VAN DE GRAAF, „DUkzicht", tel. 01114-382 Nieuwerkerk. L. J. VERDURMEN, St. Jansteen tel. 01140-2289 H.H. LANDBOUWERS! Wilt U dit jaar uw graan los vervoeren naar de si lo's. Bestel dan tijdig een met graanluiken of schar nierende zijborden, om teleurstelling met het sei zoen te voorkomen. Vraagt inlichtingen bij uw smid of rechtstreeks bij uw dealer Telefoon 298 - HOEK Dealer voor Zeeuws-Vlaanderen i Nu kunt U zich nog op zeer billijke voorwaarden verzekeren tegen elke schade door brand, blikseminslag en explosie. Een ASSUMIJ-brandpolis dekt niet alleen Uw boerderij met in ventaris maar ook Uw levende have, oogst en landbouwmachines, zonder extra-premies of na-omslagen. -Vraagt vrijblijvend inlichtingen en premie- opgave aan: 'S-GRAVENHAGE Pieter Bothstraat 38 Inspecteur: A. MARIS Ozn. C. de Graaffstraat 83, Goes (tel. 01100-6404)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1961 | | pagina 12