No. >560 Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 24 DECEMBER 1%0 48e Jaaj-gangr 2€ UWS lAHÖBOUWBlAÖ lEWUST zet ik hier hoven Kerst-féést. Niet om cle nadruk te leggen op in de meesten onzer wel levende herinneringen: het kaarslicht van onze jeugd. Dat scheen door de kerkramen. Dat straalde in de huiskamer. Dat voor velen onzer een trillende, tedere boodschap leek te verbergen, meer nog dan te betekenen. Wel om daar een begin te maken, maar met een ander doel. Ik had, als ik geen Kerstmis wilde schrijven, ook nog kunnen volstaan met Kerst 1960. Kerst moet erbij. Weet U wat het betekent? Ja en neen natuurlijk. Kerst is een vernederlandsing van Christus. Het is de naam van het Kind Wij leven in 1960 na de geboorte van het Kerstkind. Zo heelt elk jaar een eerste en een tweede en een derde Kerstdag en zo tot 365 toe. Dagen van het Kind. Alle dagen zijn van de komst van het Kind. Eén vrijdag per jaar van zijn dood. Alle zondagen van zijn opstanding. Drie tot vier weken (Advent) van zijn Wederkomst. Wie is het Kerstkind? Wat is het? Het duidelijkst gezegd in het Oude Testament. Verwachting maakt soms helderder van inzicht dan vervulling. Immanu-el. Dat is Hebreeuws. Het betekent God met ons. God bij de mensen in 1960. Wie is God? De Bijbel vertelt in het Nieuwe Testament daar drie maal wat van. Eén maal staat er God is licht. Éénmaal staat er God is liefde. Eén maal staat er God is Geest. Licht. Kaarsen. Engelen in Efratha's velden. Inzicht. Eindelijk uit het duister. Hemels licht. God. Liefde. Geschenken en Vrede op aarde. Offer en bereidheid tot dienen. Geven en daarin zalig zijn. God. Geest. Net wat anders dan machines en geld. Net wat anders dan steen en goud. Net wat anders dan land en zee en lucht. Geest God. God met ons. Licht, Liefde, Geest met ons. In een wereld verloren van schuld. De wereld die U op de televisie ziet. In het nieuws. En in Uw dorp. In Uw familie. Met vreugde en erfeniskwesties, schoonfamilie en verloren zonen (van geslacht tot geslacht gaat Zijn trouw In Uw huis. Het huis met en zonder Kerstboom. Het huis waar wel eens een wieg staat en wel eens een ziekbed. Wel eens een rolstoel en wel eens een versierde. Wel eens een kist en wel eens feest- attributen. In Uw bedrijf. Met en zonder arbeidskrachten en/of mechanisatie. Met veel of weinig grond te weinig. Met gunstige of ongunstige weersomstan digheden en prijzen. In Uw hart. Dat arme kleine, trotse, geslagen vechtende, wenende mensenhart. Dat warm klop pende koude, eenzame hart. 1960. Dit jaar in de wereld. Met Kongo cn Algiers en Cuba en het Deltaplan. Dit jaar in Uw bedrijf met regenval cn tegen slag en ijver en inspanning. Dit jaar in Uw huis met ziekte cn vreugde, met leed cn succes. Dit jaar in Uw hart. Met al weer wat littekens, die nooit helemaal helen en wat dankbaarheid die bitterheid wegnemen kan. Kerst 1960. Wilt U deze woorden hierboven nu allemaal stuk voor stuk nog eens lezen cn ze toepassen op Uw eigen hart en huis en bedrijf cn wereld? Daarin komt het Christuskind. Wat verandert er nu? Twee dingen. Hij brengt ons God terug. God, die we niet meer zagen. Die verre leek. Niet om ons God te doen begrijpen. 'Wel om ons in Hem te doen rusten, op Hem te doen vertrouwen. En Hij geeft ons onze broeders terug. In het Mensenkind van Kerst komt God tot ons. In Adam was Gods beeld. Het was zo verborgen en bezoedeld. In Christus komt Gods beeld weer. In elk ander mens mogen wij het beeld zien, dat God dragen wilde. Kerst 1960. Nu, deze Kerstdagen DIT KIND. Kind-kribbe. Kruis-Koning. En nu feest. Ja Kerstfeest. Feest in Uw huis. Geen ker mis (van kermen), maat Kerstfeest. Zet naar de gewoonte van Uw geslacht een enkele kaars of een boom. Gebruik maar wat groen en geniet in dankbaarheid van wat U ge wend bent als bewijs van feestelijkheid te genieten. Feest met de kinderen. Probeer ze in kinder verhalen en in kinderlijke taal iets te leren van Licht en Liefde en Geest. God vond het niet be neden zijn waardigheid met ons te spreken zoals een moeder die krom praat tegen haar kind (het beeld is van Calvijn). Hij gebruikt een Ster, hoewel sterrenwichelarij bijgeloof is en Hij laat zelfs ezels spreken (Bileam). Vergeet in geen geval, met kinderen of in ecit huis zonder kinderen, altijd Lucas 2 te lezen. Uit Grootmoeders Bijbel of uit eigen Zondagsschool bijbeltje. Lucas 2 120. Het recht van elke Vader of Moeder of Oudste Zoon. Van elke priester in eigen huis. Hardop. Eerbiedig. Dankbaar. Feest als het enigszins kan ook in Uw kerk. Die kerk met die vele verkeerde mensen, zoals U; zelfs zo vaak verkeerd was. Want in die verloren wereld, in dat vreemds huis, in die halve kerk, in dat eenzame hart komt God in Christus binnen. Deuren open. Vrolijk Kerstfeest, Gelukkig Kerstfeest, Gezegend Kerstfeest. Aardenburg L. S. BLOM.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 1