O.de Leeuw n.v. Zwolle m MET VENTZKI PLOEGEN BETER PLOEGWERK HOE GROOT BEDRIJF OOK voor het doodspuiten van aardappelloof: DUPHAR" loofverbronder DUPHAR" loofverbronder speciaal DUPHAR" Pre Emergence 36 heet oren,2 O hectaren,HO hectaren, af meer ©ff minder Elk boerenbedrijf heeft baat bij mechani satie. Daarbij wijst Esso de weg naar een rendabel machinegebruik. Met Esso tractor- petroleum, dieselolie en smeermiddelen een boog rendement. Esso Rust Ban voor komt roest vorming! wetenschap in dienst van land- en tuinbouw PHILIPS-DUPHAR NEDER! AND n.v. MINERVALAAN 63 AMSTERDAM TEL. 020-792778 Gratis prospecti bijj uw leverancier of bij de importeur voor Nederland Postbus 68 Tel. 05200 10888

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 15