Ayrshire elevatoren ELK DOEL EN ELK BEDRIJF WOL WOL 600 |een bijzonder werktuig BENEGAS.GOED GAS! masseer zoon I TILBURGSE WOLINDUSTRIE H. SLEDDENS. TILBURG Claas Super Combine «Het Speciaal Coverbedrijf» G. TOPPER - GRONINGEN BANDEN VAN ELK MERK EN ELKE HAAT ZEEUWS LANDBOUWBLAD combineert de werking van cultivator, ploeg, eg, frees en schijveneg. uitnemend geschikt voor voor- en najaars bewerking, grasland- scheuren en stoppelen op zand- en klei- bodem. passend op hydr 3 punts hefinrichting TOT DE MARKTPRIJS GUNSTIG IS. WAAKT BENEGAS Hooier, frisser, houdbaar... dróóg. Geen vocht- deeltje dat nog schade kan doen. Met de Benegas Pro^aangas Oogstdroger blijft u baas in eigen huis. Zó bepaalt u zelf de kwaliteit van uw oogst... op „de beste". Zo kunt u rustig het juiste ver koopmoment afwachten. Want als de marktprijs gunstig is, Is uw oogst nog even prachtig. Daar hebt u geen omkijken aan. En dat is een geweldige zorg minder... dè zorg minder! Het loont de moeite eens inlichtingen te vragen! Het drogen van granen, peulvruchten, uien en Zaden ene, met Benegas propaan geeft vele voordelen: 9 onder alle weersomstandigheden een volledige verbran ding zonder roetvorming reukloze afgassen, daardoor geen kans op smaakbederf in het produkt völ-automatische bediening met beveiligingen zowel op het gas- als het electriciteitsgedeelte van de apparatuur automatische brandstoftoevoer capaciteit regelbaar tot 80.000 Kcal/uur lage investeringskosten; (er is al een ..baby"-oogstdroger voor f 250.-. de „duurste" oogstdroger kost slechts f1206.1) gemakkelijk verplaatsbaar en ook voor andere doeleinden te gebruikenzoals het vorstvrij houden van schuren en loodsen, het drogen van zakken en kisten e.d. NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR PETROLEUMGASSEN „BENEGAS" N.V» REDERIJSTRAAT 3, ROTTERDAM. TEL. 010-11.62.*) BENEGAS N.V. KdkiNkt?)! GOES - SlNOS 1832 - ZWOLLE Transporteert zakken, balen, bieten, aardappelen, los hooi, stro, bietenblad. enz. Met opraapapparaat nog meer mogelijkheden. Overal op zijn plaats. Economisch, veelzijdig, handig. HOOFDDORP-ZWL'MDRECHT KAMPEN GRCNIHGEH H. H. Landbouwers van Terneuzen en omstreken. Met dezen maak ik U be kend, dat ik vanaf heden als vertegenwoordiger van dc N.V. Zaadhandel de Wed. P. de Jongh te Goes ben aangesteld, waarbij ik mij beleefd aanbeveel voor Uw orders voor alle soorten zaaigranen, zaden en pootaardappelen. ABR. v. DOESELAAR Bernhardstraat 24 Tel. 01150-2626, Terneuzen met Brown motor of op aftakas; onder garantie. Fa. M. C. VAN DER BIJL Teief. 2663 - Zierikzee TE KOOP: Voor covert en levert WINSCHOTERDIEP 30—34 TEL. 05900 - 23674 - 30300 was de eerste, die in ons land werkte (1955) en staat nog altijd aan de spits, o.a. door de gepatenteerde diepte regeling. De Taul tril- tandcultivator is door het I. L. R. beproefd en aanbevolen. Ver schillende modellen leverbaar, met ijzeren of luchtb. wielen, met normale of extra zwa re tanden. Vraagt folder en prijs opgave. 2400 DEPOTHOUDERS IN NEDERLAND Vraagt onze gratis prijscourant LAAT DE WOL VAN UW SCHAPEN VERWERKEN TOT FRAAIE DEKENS, BREIGARENS ENZ. Schapenhouders, U hebt de zekerheid van top- kwaliteit als U Uw wol tot dekens of breigarens laat verwerken in de wolstad Tilburg. Daar is het beste adres, al meer dan 50 jaar

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 12