eborhardt, alle beton-artikelen EEN LEERKRACHT m W. VAN GEMEREN ZONEN N.V. - GREUP (Z,H.) CENTRAAL BUREAU g.a, Adverteert in het Zeeuws Landbouwblad Prima Klaverruiters A. J. VAN BOVEN GROTERE OMZET H-Apriomatic H. ENGLEBERT N.V. 512 Plaatsing gezocht AUTOMATISCHE OPRAAPPERS Stelt de hoogste eisen aan Uw grondbewerking Kiest een EBERHARDT! het merk met een wereldreputatie voor: Een Stol! Bietenrooier MARCUSSE JONGE HENNEN DRIESTENS Jan Bleijenbergh-Ferket Landbouwbladreklame Een trekker met zo'n aftakas is enig in zijn soort, evenals... De onafhankelijk wordt met het koppe- welke niet bediend voor Uw hooi- en stropers voor Uw maaidorser voor Uw korenbfnder ZEEUWS LANDBOUWBLAD voor landbouwerszoon op akkerbouwbedrij fleer ling H-L.-S. te Dordrecht. Tijdvak begin aug.half sept. Genegen alle werk te doen. Liefst Z.-V1. of N.-Bev. Brieven onder letter O. Bureau van dit blad te Terneuzen. Aan de Lagere Landbouwschool te KRUININGEN Is per 1 september I960 plaats voor met volledige functie, bij voorkeur in bezit van akte Engels. Sollicitaties met volledige inlichtingen en opgave 'van referenties worden gaarne ten spoedigste, doch uiterlijk vóór 9 juli, ingewacht door het Bestuur der Zeeuwse Landbouw Maatschappij - Grote Markt 28 te Goes (afd. Onderwijs). SPECIAAL VOOR LOONBEDRIJVEN TYPE BL 41 ✓OOR PARTICULIER GEBRUIK OE KLEINE PERS TYPE BL 48 Prachtige goed afgewerkte pakken levert de a"~ Bamford-opraappers af. Te leveren in uitvoering voor touw- en draad? Binding met motor- of aHakasaandrijvtng. ZEER AANTREKKELIJKE PRIJSI Maximale capaciteit. Minimale onderhoudskosten! Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij de importrice TELEFOON 65 - OUD-BE1JERLANO stoppelploegen 5- en 6-scharig kantelploegen 1- en 2-scharig wentel ploegen 1- en 2-scharig frezen van 1.20 m - 1.80 m triltandcultivatoren 1S- en 25- tands Depót en werkplaats: STEENBERGEN, Scoofdijk 18, tel. 01670-300 SCHOOND1JKE, Lange Heerenstraat O, tel. 01173-305. TELEFOON 1 11340 - POSTBUS 182, ROTTERDAM. uit voorraad leverbaar; zowel 3 als 4 poters. Beleefd aanbevelend, POELWEG 1» - GOES - Telefoon 01108-2276. Te koop GEVRAAGD: AANGEBODEN Transporteur Graanmaaiers Grasmaaiers 5 tons geveerde Wagen Watervaten Schijf eggen Hooiharken. Oude lande. Tel. 01104-254 TE KOOP: alle rassen en kruisingen 7 weken 2,50 per stuk, 8 weken 2,75 per stuk Plulmveebedr ij f Plantagelaan 33 Barneveld Tel. 3420 2552, H.H. LANDBOUWERS*: Wij bevelen ons aan voor het frezen van stoppels van graszaad enz. A. FASSAERT, Bosch - kapelle, Tel. 01147 - 378. BETONFABRIEKEN HULST Telefoon 3176 WALSOORDEN - Telefoon 548 Speciaal massaproduktie Vraagt U eens prijs. DEN HAAG VOORSCHOTEN HOLLAND! A AFO. LAND80UW - VOORSCHOTEN - D089EWEG I TEL. 81717.1441 aftakas lingspedaal. VOORALUWAFTAKASWüRKi O

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 12