Stel toch paal en perk palen zetten Pootaardappelen P.Z.V.B. Beton Beton sféat uw leven iangl Maart is Lentemaand Lentetijd is zaaitijd CAPPON KROMTANDEGGEN MACHINEFABRIEK IZ. CAPPON CONCLUSIE Beton is sterker dan een stieri ONDERLINGE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VOOR ZEELAND ZEEUWSCHE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VAN 1824 MIDDELBURG Bijkantoor GOES Laiidbouwhuis ZIERIKZEE 220 ZEEUWS LANDBOUWBLAD FELLA OOG ST MACHINES. Wie niet FELLA oogst, oogst veilig! Er is een Fella-binder voor elk bedrijf, voor licht of zwaar werk. Voor paard of trekker met haspel of stokkenapparaat. Speciaal prospectus op aanvraag. Ook linkssnijdend! Fella vorkjes- schudde rs: lichtlopend, perfect werkend. Voor directe levering hebben wij voorradig: Diverse soorten POOTAARDAPPELEN, zoals Alpha, Bintje, Lurmania, Coré, Eersteling, Furore, e.a. RIJNSBURGER UIENZAAD. N.A.K.G. gekeurd, oogst 1959. De selectie met zeer langdurige houdbaar heid. Billijke prijs. Warm bewaarde RIJNSBURGER PREPAREER- UITJES, voor de teelt van vroeg leverbare uien, maat 8/22. Voor de GLADIOLENTELERS hebben wij best, ge zond plantgoed, van de meest gangbare handelssoor ten. Voor de plantgoedteelt bieden wij aan gezonde kralen van diverse soorten. Beleefd aanbevelend, A. MOL, B 11, OUDELANDE - TELEFOON 01104-231. BEPROEFT FOOR HET LL P. te WAGENINGEN HEINKENSZAND <Z.), Holland. Beproevingsrapport van het Instituut voor Land bouwtechniek en Rationalisatie te Wageningen op de „Oostwaardhoeve', Proef bedrijf van het I. L. R. te Slootdorp van de CAPPON kromtandeggen gratis op aanvraag verkrijgbaar. De trekkerkromtandeggen van CAPPON hebben bij de beproeving een goede indruk gemaakt en kun nen worden aanbevolen. NOG BESCHIKBAAR in diverse klassen en maten van de rassen: BEVELANDER BINTJE BURMANIA CLIMAX DORÉ EIGENHEIMER G1NEKE IDEAAL KATADHÏN KWINTA LIBERTAS MARITTA PIMPERNEL PREFECT PROF. BROEKEMA PRUDAL RECORD RIVAL SIRTEMA ULTIMUS URGENTA VORAN Alles afkomstig van de Groninger klei. Van diverse soorten zijn ook met binnenlands certificaat geplombeerde partijen disponibel. Van enkele rassen is er nog iets S- en SE- materiaal. Vraagt prijsopgave bij STATIONSSTRAAT 9 GRONINGEN Net als u denkt voorlopig klaar te 'zijn met palen slaan en prikkeldraad hanteren, hebben meestal weer ergens anders de nodige palen het begeven, Om van schuttingen maar niet te spreken, Daar zijn het palen en planken, die steeds weer vernieuwing en onderhoud vergen, maakt met één slag een eïnd aan deze slaven* arbeid, Beton, het moderne materiaal voor de moderne boer, rot of roest nooit. Een beton nen paal staat onwrikbaar in de grond, heeft geen teer ofcarbolineum nodig en is sterker dan een stierHij overleeft uw kleinkinderen, zonder onderhoud of reparaties# Voor elk soort hek of afrastering is er de juiste betonnen paal. U spant hed gemakkelijk de draad. Van betonnen palen en ijzeren pijp kunt u ook een Sierlijk, onverwoestbaar hek bouwen, Zelfs is er een betonnen paal die het schrikdraad-probleem voor uoplost. En palen met groeven, waartussen betonnen „planken" glijden, geven een ideale schutting, altijd strak, altijd gaaf ett Oil* verslij tbaar# Uw Br andv er zekering in samenwerking met

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 16