Voor\de bemesting van mDRin EERSTE NEDERLANDSCHE COÖPERATIEVE KUNSTMESTFABRIEK Stijve varkens ol achterblijvers .ALVOUNE' mengmeststof N.P.K in korrelvorm De agrarische Winkler Prins Compleet HOE GROOT UW BEDRIJF OOK VLAARDINGEN Geeft ze regelmatig iedere dag door hun voeder. 2 kilo-pak f 1 Verkrijgbaar bij uw molenaar of veevoe- derhandel. D. ALEWIJNSE Zn Middelburg, Tel. 2329 1105,— Voor inlichtingen en publikaties Uw plaatselijke meststof fenleverancier LAND- EN TUINBOUWKUNDIGE AFDELING N.V. Fa. P. J. v. d. Sande Terneuzen IWwiï 30 hectaren,20 hectaren, 10 hectaren, ol meer of minder 1 poeder 257.Ij stuifmiddel 27 teer lange werkingsduur buitengewoon goede bestrijding van: bietevlieg, vroege akkerthrips, viasthrips, coloradokever, erwtebladrandkever, kool- vlieg, wortelvlieg etc, tegen bodeminsecten op alle grondsoorten inclusief veengronden (ritnaaiden, engerlingen, aardrupsen en emelten) vraagt Uw leverancier om onze landbouwbrochure Elk boerenbedrijf heeft baat bij mechanf* satie. Daarbij wijst Esso de weg naar een rendabel machinegebruik. Met Esso tractor* petroleum/ dieselolie en smeermiddelen een hoog rendement. Esso Ruit Ban voor komt roestvorming! N.V. ORGACHEMIA - BOXTEL ORGACHEMiA SCHMOTZER WIEDMACHINES Al tientallen jaren beroemd. Voor velen een begrip. NEERLANDIA vierwielige éénmansmachine Trekkerwiedgarnituren. En dan de Schmoteer toebehoren, Vraagt prospectus van de Schmotzer-Kombi.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 14