orga-Simazin orga-Atrazin -KORRELS voor BIGGEN STANHAY massee&zoon OLIVER MAAIDORSER WED. P. DE JONGH - GOES GROTERE OMZET! CENTRAAL BUREAU OLIVER! precisie-zaaimachine Radicale fee** "GRONINGEN'' Kies het neusje van de zalm, dus - e V* N.V. KONINKLIJKE HAN DELMIJ. GOES - SINDS 1832 - ZWOLLE LANDBOUWBLADRECLAME? ZEEUWS LANDBOUWBLAD wereldberoemde TRIAZINEN voor de meest economische op lossing van het onkruidprobleem. Selectieve onkruidbesirijding houtachtige gewassen boomgaarden, boomkwekerij e n beplantingen langs wegen, in parken en plantsoenen en op kerkhoven plantsoenpaden e.d, framboze- en bessetuinen niet-houtachtige gewassen: mais, asperges, zaaduien Bestrijding van mosse tennisbanen, sintelbanen e.d. Dosering: 1-5 kg/ha. onkruidbestrijding railbanen wegen en wegbermen] slootkanten industrieterreinen parkeerplaatsen boerenerven opslagplaatsen enz. Dosering: 5-40 kg/ha Vraag Uw leverancier om onze speciale brochure Cjg *lct c0rrn en Klr>/? N.V. ORGACHEMIA - BOXTEL f! N.V. Zaadhandel Boomkwekerijen Nog af te geven: Pootaardappelen Alpha - Bintje - Doré Eersteling - Furore - Gineke - Libertas Meerlander - Pimpernel en IJsselster in klasse E - A - B - C. TELEFOON 01100 - 4057 DIRECTIE: LEOPOLD te Utrecht OPGERICHT 1 9 O 3 zeer kort maaien grote capaciteit prima onderdelenvoorziening De prima kwaliteit en grote bedrijfszekerheid van de Oliver maaidorser doen de belangstelling voor deze machine hand over hand toenemen. Depót en werkplaats STEENBERGEN, Stoofdijk 18 Tel. 381 SCHOONDIJKE, Lange Heerenstraat Uh Tel. K 1173-305 Hardere biggen 'Q Zwaardere biggen IC Beter marktbare biggen Hogere winst SUPERBA-KORRëLS VOOR BIGGEN gg hét bJggenvoer. dot de jonge biggen door de practische vorm en extra smadelijke samenstelling graag opnemei^ OLIEFABRIEKEN CALVE DELFT fAMÏKSK It tXUI W HOO^tat Yro.1» hij iL' Dilfia-bamL loar om Je sjxaeje foLlcr „Superlta-koircli VOOf tnggm* Minder zaad nodig. Minder werk te doen. Snellere opkomst en groei. Bijna niet meer dunnen. Gemakkelijker op één zetten. Constructief volmaakt. Zaait uiterst nauwkeurig op ingestelde afstand en diepte. Eenvoudig te bedienen alleen door tractor-chauffeur. Electrisch controlesysteem. Geschikt voor suikerbieten, mais, kool, wortelen enz. enz. Door het I.L.R. beproefd en aanbevolen. Import voor Nederland. TELEFOON 1 1 1340 - POSTBUS 182, R0TTER0AM.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 12