LÖWE massee&zoon COVADRI TREKKEREGGEN ShbS X Het is te laat: 54c Vo Zuurbindende bestanddelen POOT- EN PLANTMACHINE „SHELL" aldrin ïi Drommen verdrongen zich mm wam m N.V. KONINKLIJKE HANDELMIJ. GOES - SINDS 1832 - ZWOLLE 5°/o Magnesiumoxyde (oplosbaar in mineraalzuur) 100°/o Fijnheid (op o,25 mm) EERST DOLOKAL, DAN MESTEN DUIDELIJKE VOORDELEN Shell Nederland Verkoopmaatschappij N.V. 214 ZEEUWS LANDBOUWBLAD op de landbouwmech. tentoonstelling in de R.A.I.-hallen om een glimp op te vangen van de nieuwste En terecht, want het is een prima machine met vele voordelen: zuiver werkend poot- en plantmechanisme geriefelijk voor bedienend personeel -Ar uitnemend geschikt voor voorgekiemde pootaardappelen leverbaar als 1-2-3-4 rij-ige machine Voor hydr. hef in richting of werktuigenbalk Gegarandeerd W. VAN GEMEREN ZONEN N.V. GREÜP (Z.H.) - TEL. 65. OUD BETERLAND EENVOUD minder slijtage SOLIDITEIT onverwoestbaar DOELMATIGHEID verwisselbaar aantal velden Voor het bewerken en zaaiklaar maken van land kieze men de eggen met de grootste voordelen. Men kieze dus: COVADRI trekkereggen Mi MM als de uienvlieg haar eerste vlucht is begonnen als ritnaalden, aardrupsen en andere grond- insekten de bollen van uw gladiolen heb ben bereikt. Deze plagen moet u voorkomen: genezen kan niet meer. Vermijd risico door toepassing van want daarmee bestrijdt u deze insekten gron digbij voorbaat! „SHELL" bestrijdingsmiddelen voor een puike oogst! Vraag inlichtingen aan de wederverkopers of bij Postbus 69 - 's-Gravenhage - tel. 18.34.00 ^SHELL' bestrijdingsmiddelen zijn verkrijgbaar by de volgende adressen Fa. C. COLPAART en Zn, Woensdreohi, TeL 01G46 - 356 - 598 Rilland Tel. 01135 - 273 J. DORST en Zn. Oosterland, 01114 - 279 Fa. JOH. v. d. ENDE en Zn, Borssele, Tel. 01105 - 486 V. v. d. HEMEL, Groede, Tel. 01171 203 Fa. Gebrs. DEN HERDER, Serooskerke. Tel. 01189 - 358 Fa, I. I1UBREGTSE en DE WITTE, 's-Gravenpolder, TeL 01108 - 84! K. A. v. d. KASTEELE, Renesse P. KOSTER, Terneuzen, Tel. 01150 - 2067. J. VAN OOSTEN, Krabbendüke, Tel. 01134 - 485 D. J. DE REGT, Kamperland, Tel. 01107 - 389 A. RIJNBERG, St. Annaland, Tel. 91 ANT. TRIOU, Oostburg, Tel. 01170 110 Fa. P. VLA MINGS, Dinteloord, Tel. 32 J. A. WESTSTRATK. Axel, Tel. 01155 - 746 Gebr. DE JONGH, Goes. Tel. 01100 - 2180 2110

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 10