Al kan een koe niet „dank je" zeggen.... Dan is het te laat! WED. P. DE J0N6H - GOES KLODS KINDERDIJK De „ASSUMIJ" van 1896 J" die langer mee gaan gjjg t)8t0n~8rtjkelen n, Jan Bleijenbergh-Ferket Dankbaar is ze wèl, b.v. voor meer licht en meer lucht in haar stal. En haar dank betuigt ze dan in de vorm van méér melk met een hoger vetgehalte. Ventilerende betonramen in uw rundveestal betalen zichzelf in een héél korte tijd. Beton as zijn geld waard en méér dan datI 204 ZEEUWS LANDBOUWBLAD Nü kunt U zich nog op zeer billijke voorwaarden verzekeren tegen elke schade door brand, blikseminslag en explosie. Een ASSUMIJ-brandpolis dekt niet alleen Uw boerderii met in ventaris maar ook Uw levende have, oogst en landbouwmachines, zonder extra-premies of na-omslagen. -Vraagt vrijblijvend inlichtingen en premie- opgave aan: 'S-GRAVENHAGE Pieter Bothstraat 38 Inspecteur: A. MARIS Ozn. C. de Graaffstraat 83, Goes (tel. 01100-2998) N.V. Zaadhandel Boomkwekerijen Nog af te geven: Pootaardappelen Alpha - Bintje - Doré Eersteling - Furore - Gineke - Libertas Meerlander - Pimpernel en IJsselster in klasse E - A - B - C. TELEFOON 01100 - 4057 Adverteert in dit blad BETON FABRIEKEN HULST - Telefoon 3176 WALSOORDEN - Telefoon 548 Speciaal massaproduktie Vraagt U eens prijs. HASSIA VOLAUTOMATISCHE AARDAPPELPOOTM A CHINES. Met feilloos werkende corrector, welke 19 aardappelen kan bevatten, dus ook geschikt voor lange stukken grond. Leverbaar met 1, 2, 3 of 4 pootelementen. Wielaandrijving. Voor trekkeraanhang, -aan bouw en voor paardetractie. Verstelbare aanaardschijven. Algemeen als de beste bekend. Vraa~t I. L.R. beproevingsrapport. «*WWVS/V« »*>OFDDORP KAMPEN - GRONINGEN 7WIJNORECHT

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 20