no9 vele is Ford - bordelen, de laag ziin klasse! *EBl) toaandi NIET TE EVENAREN „Deze trekker heeft in alle opzichten mijn stoutste verwachtingen overtroffen. Bij verge lijking van dit model met enige andere trekker in dezelfde klasse die ik op mijn bedrijf heb gehad, is de Dexta verre favoriet." - de heer R. T. Winter, Spieringweg 762 Hoofddorp. „Wij hebben verbaasd gestaan over het geringe bedrag van onze brandstofrekening over een heel jaar." - de heer B. M. Zoeteman, Boe- zemweg 46 Dirksland. „Ik heb nog geen cent reparatie-kosten gehad" verklaart de heer Th. Heythuyzen, Patersweg Echt (L), die zijn Dexta in maart 1958 kocht. Nooit had ik verwacht, dat de kléine handige Fordson Dexta Diesel trekker zo enorm veel trekkracht kon opbrengen" R. Scholte- Albers, loonwerker, „Zandberg" Musselkanaal „Door de gunstig gelegen versnellingen van de Dexta kunnen wij voor alle werkzaamheden op ons bedrijf (voorjaars- en verplegingswerk, aardappelen planten en rooienbieten dunnen en rooien etc.) elke gewenste rijsnelheid kiezen." - Gebr. J. en P. Yan 't Westeinde, W 24 Groede (Zld). *ePrijsde tr,L

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1959 | | pagina 19