Tiimiiprinan Verbeek n.v. van ile Sande Desche rm uw oog st met wii ïharbestrijdji ïgsmiddelen. WOL WOL C. L. v. d. Vreede LANDBOUWHANGARS CK JAN KUIPERS Bescherm uw oogst met Duphar bestrijdingsmiddelen. SIELING Rijcndunmachine DUPHAR CHLOOR-IPC Tegen insecten in land- en tuinbou w DUPHAR DIMEAAT kapbergen DRUKWERK Bestrijd onkruid in uien met 382 Systemisch insecticide op basis van thiometon N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE ZEEUWS LANDBOUWBLAD SCHMOTZEIi WIEDMACHINES Al tientallen jaren beroemd. Voor velen een begrip. Neerlandia vierwielige éénmans- machine. Trekkerwiedgarnituren. En dan de Schmotzer toebehoren. Vraagt prospectus van de SCHMOTZER-KOMBI. MÉÉR OOGSÏ MINOEB KOSTtHT HOOFDDORP - ZWIJNORECHT KAMPEN GRONINGEN ':"V - n 1 irt'. T s,-r 1 -1 .i V 15 i i Ill - f-A *- - - t i -'«isd;. f-, PHILIPS-ROXANE NEDERLAND n.v^ MINERVALAAN 63 AMSTERDAM LAAT DE WOL VAN UW SCHAPEN VERWERKEN TOT FRAAIE DEKENS. BREIGARENS ENZ. Schapennouders, U hebt de zekerheid van top kwaliteit als U Uw wol tot dekens of breigarens iaat verwerken in de wolstad Tilburg. Daar is het beste adres, al meer dan 50 jaar TILBURGSE WOLINDUSTRIE HL SLEDDENS, TILBURG M Vraagt onze gratis prijscourant u GOES J. A. v. d. Goeskade 33/35 Telefoon 2328 (b.g.g. 3166 of 3256) NIEUWE en GEBRUIKTE ZAKKEN NIEUWE en GEBRUIKTE DEKKLEDEN CARTON Reparatie- inrichting STAAL- en HOUTBÖÜWINDUSTRIE N.V NUNSPEET NOORDSTRAAT 55 TERNEUZEN onmisbaar voor de gemechaniseerde landbouw. ZWEEGERS fabrikaat dus kwaliteit en niet duur. ZIERIKZEE LEWEDORP en wederverkopers. DpuLh erk Wslw 1 i PHILIPSAOXANfi NEDERLAND /uu. frtlNiftVALAAN. Ai AM&IERPAtf

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1959 | | pagina 18