SYST0X META-IS0-SYST0X N VELDKONING AARDAPPELZIEKTEBESTRUDING PICKUP-PERS de j LI ROTAN 378 Ködel Böhm KÖLA BON HANDELMIJ N.V. Sectie Smeden - Handelaren in Landbouwwerktuigen Uw beste Vrind al eeuwen lang! TEGEN veryelincjóziekte IN BIETEN spuiten met de langwerkende Bayetmiddelen .V. AGRO CHEMIE ARNHEM Voor 3 SPECIALITEITEN: Li RO ZATE L1RO-CUPROZINK G. IIGTERMOET ZOON H.V ZEEUWS LANDBOUWBLAD Is uiterst robuust gebouwd, geheel in staalconstructie. Alle assen lopen in rol- eti kogellagers. Absolute bindzekerheid. Verstelbare persdruk, Dix/AI C l Werkbreedte 2550 nun RIVALt I capaciteit hooi 3000—4000 kg uur. LAGE DRUK prys 4990,— Levering via uw handelaar. Ook leverbaar met groen voederelevator. Prijs op aanvraag. WIE KÖLA KIEST, HEEFT GOED GEKOZEN Ik verzoek om uitvoerige inlich- tingen en prospectus van de pickup-pers RIVALE I. Naam: Adres: Woonplaats (S.v.p. invullen in blokletters) Importeur voor Nederland: ROERMOND - Dr. Philipslaan 49 Tel. 2746 - 2747 - 3563 Maliebaan 85 Tel. 030-22741 - Utrecht De smid, die smeedt het ijter heel Staat snel en steeds voor (J gereed. Hij repareert en doet het goed En levert Uals 't moet met spoed Uw plaatselijk LandbouwmeeheniMtiebedrïji geeft well* art n vooral deikundlge service bij aartkoop *m réparat«» al |H| landbouwwerktuigen macbiaes. of het nieuwe, snelwerkende, tevéns minder giftige voorkomt opbrengstverlieren en verhoogt het suikergehalte e ZtNEB ZIN EB MANGAAN ZINEB KOPER POSTBUS 699 ROTTERDAM TELEFOON 01800-JS420

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1959 | | pagina 14