«ANONYMUS» Kunstmeststrooier MASSEE ZOON N.V. MIEDEMA"- wagens M'A'n De Agrarische Winkler Prins INSEMINATOR nv FIRMA P. J. VAN DE SANDE is verschenen met geëmailleerde schotels ZWEEGERS-GELDROP 99 GEBR. SCHIEMAN - AXEL vierwiel aandrijving J. A. TANGELDER, Koestraat 20, AXEL 660 De Hollandse machine van het bekende fabrikaat die in kwaliteit en nieuwste constructies alle andere merken steeds het verst vooruit is. Reeds bij duizenden tevreden gebruikers in bedrijf! •ft Alle „ANONYMUS" strooiers hebben nu een centrale in- en uit- werkstelling. (Zie afbeelding). it Alle „ANONYMUS" strooiers van 1.90 tot 3.80 m strooibreedte lever baar voor tractor- en paardentractie. „ANONYMUS" strooiers voor OPBOUW op TRACTOREN met hydr. lift. Geheel nieuw type, dat grote opgang maakt. Dubbele strooi- capaciteit! Nu ook „ANONYMUS" strooiers werkbr. 4.80 m op onderstel met luchtbanden. Kan in enkele ogenblikken op transport gesteld worden! VOOR ELK BEDRIJF DE JUISTE STROOIER LEVERBAAR! Prijzen reeds vanaf 525, GOES-Tel. 2150 - SINDS 1832 - ZWOLLE - Tel. 41 41 voor speciaal PAARDENTRACTIE speciaal ACHTER DE TREKKER MAAR OOK GECOMBINEERD. VOLLEDIGE GARANTIE. UITVOERING NAAR KEUZE. TELEFOON 628 'ADVERTEREN DOET VERKOPEN Er wordt een CURSUS gegeven voor opleiding tot Gegadigden moeten in het bezit zijn van het Diplo ma Landbouwwinterschool of een ongeveer gelijk waardige opleiding. Aanmelding vóór 25 October bij de Directeur van de Gezondheidsdienst voor dieren, Evertsenstraat 15 te Goes. groter trekvtrmogen, betere prestaties, minder slip, en doordoor geringer brond«*Afvorbruik Agent voor Zeeuws-Vlaanderen VEENMAN'S AGRARISCHE WINKLER PRINS is geschreven en samengesteld voor ieder, die werkzaam is in de landbouw, de veeteelt, de tuin- of bosbouw en voor ieder die hierbij rechtstreeks of zijdelings is betrokken. Deze eerste Nederlandse agrarische encyclopedie is een rijke bron van kennis en informatie, die ook voor U onmisbaar zal worden, waaruit U vele jaren zult putten endie zichzelf in korte tijd dubbel en dwars zal betalen! Maar óók en op dezelfde wijze worden alle onderwerpen van verwante gebieden behandeld: bijenteelt, fruitverwerking, zuivel bereiding, bollenteelt, agrarisch recht, administratie en beheer, cultures in tropische en sub-tropische gebieden, geologie, en tomologie, microbiologie, folklore enz. enz. Aan het alfabetische gedeelte gaat in deel I een algemeen oriën terend overzicht (van 100 pagina's) vooraf. Dit overzicht van wat de landbouw eigenlijk is en van de functies die deze in de wereld vervult en dient te vervullen, is een goede en doelmatige intro ductie op de tienduizenden trefwoorden (behandelde onderwerpen) in het alfabetische deel. gflF* Nog enkele exemplaren kunnen wy tegen intekenprys van 32,50 per deel leveren bij omgaande bestelling. Binnen- en Buitenlandse Boekhandel TÈRNEUZEN Noordstraat 55

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 16