VUEGTUIGBANDEN ZEBO n i 1 ZETOR gewaar- schuwd VEEL REGEN? NAT OP HET LAND? GEEN BEZWAAR DE ,<ASSUMIJ" VAM 1896 „KROL"-APPARAAT JteWee nu" nnq fjpn Belangrijker dan Geld N. V. Indumy Zaaizaden en Pootaardappelen ZEEUWSE BANDEN ONDERNEMING ERWTENMAAIEN met het GEBR. SCHIEMAN - TELEFOON 628 - AXEL hnn nnn nnn nnn 'nnn nnn bon rrfojö rrhoo rrlOj üioo rr hou r r r hoo rrr 100 r r r'111 is de waarde die U ervoor ontvangt rrrl WETERINGKADE 7 - 's-GRAVENHAGE - TELEFOON 771978 De hoogste opbrengst Zuiderzeepolders, Middenmeer „ALVOLINE" D. Alewijnse Zonen 644 Ondanks de ver zwakking van de kiemplant geeft het gebruik van GER- MISAN toch meer dan normale op brengst een hoog percentage kiemschimmels wordt verwacht door aanhou dende regen tijdens het afrijpen der granen. Nu geldt het meer dan ooit: gebruik alleen ontsmet zaaizaad I NAT OF DROOG De KOUDE MARKT en de VETTE MARKT te DEVENTER worden resp. gehouden op MAANDAG 25 OCTOBER a.s., openstelling te 7.00 uur, en op DINSDAG 9 NOVEMBER a.s., openstelling te 8.00 u. om Uw bieten of andere land bouwproducten van het land te voeren. Wij leveren U vliegtuigbanden van diverse hoogten en breedtes com pleet met 5- of 6-gaats wielen, waarmede U onder alle weersom standigheden kunt doorrijden; ook met inruil van Uw oude wielen en banden. Verder voor al Uw nieuwe, ge coverde en gebruikte banden voor elke tractie: MIDDELBURG Kromme Weele 17a Telefoon 3993 en 2328 (K 1180) BERGEN OP ZOOM Beursplein 5-5A Telefoon 1817 Nü kunt U zich nog op zeer billijke» voorwaarden verzekeren tegen elke schade door brand, blikseminslag err explosie. Een ASSUMIJ-brandpolis dekt niet alleen Uw boerderij met inventaris; maar ook Uw levende have, oogst en landbouwmachines, zonder extra-premies of na-omslagen. - Vraagt vrijblijvend inlichtingen en premie-opgave aan: 's-GRAVENHAGE Pieter Bothstraat 34-38 Inspecteur: AD. MARIS, G. de Graaffstraat 83, Goes, Tel. K 1100 - 2998. ADVERTEREN DOET VERKOPEN! bleek dit natte seizoen een PEULESCHIL. De nieuwe „KROL" levert altijd beter werk en, een volgend seizoen kan ook weer nat zijn Wij verwachten vele bestellingen, doch levering kan bij laat bestellen moeilijkheden opleveren. Wie vóór Januari 1955 bestelt, zal tijdig zijn nieuwe KROL ERWTENMACHINE in bezit hebben. qlrï Tr boeve» wij U over onze oncMelew voor raad wiet te vertellew.Als (i denkt dat wijeew wolbewlerabloer boiiijj bebbew om ze in te berg'ew beeft U het roilHaar wij bebbewee» groei fttafazijK) boet voorjaren onderdelen. Trouwens-doordat aan de Zetor vrijwel nooit iets mankeert ^aat er van die onderdelen voorraad bijna niets af. ■3 ARM ALL M' CORMICK) m BEDRIJFSZEKERHEID LAGE ONDERHOUDSKOSTEN i M MÉÉR PK's [i Dat geeft de FARMALL SUPER B M D DE tractor voor zware grond r r 31' il' Deskundige service. Gewaarborgde onderdelenvoorziening. dieseltractor alleen met prima uitgangsmateriaal DAAROM van de jonge Zuiderzeepolderkleigronden TELEFOON K 2270 - 441 itvoeringen voor paarden- FIRMA FRANKEN C. VAN WEEL -J|<g£g Wett. Gedep. (Kruiden, Min, Vit.) Geeft Uw Varkens re gelmatig Alvoline door hun voeder, dan hebt U geen achterblijvers of stijve varkens. 2 Kilo Pak ƒ1,— Middelburg. Tel. 2329

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 16