VACATURE Uitstekend, Van den Oever.! „NORDSTEN-CERES" GEBR. SCHIEMAN LEDERKLEDING veruit de beste! Fa. Gebr. Kuiken maggi. VRAAGT INLICHTINGEN BIJ N.V.« LATUM EBO TELE F. f77 ALBLA55ERDAM Coöperatieve Zeeuwse Aan- en Verkoopvereniging G.A. Dat is 't eerste verdiend! SHELL7 NEDERLAND N.V. Goede gebruikte TRACTOREN C. L. VAN DE VREEDE Jutezakken - Dekkleden Reparatie van Jutezakken en Dekzeilen Te koop Fa WILLEMSE Landbouwwerktuigen PRECISIE ZAAiMACHINES AUTOSTUUR ZAAIPIJPEN SCHARENBEVESTIGING NOKKEN RADSYSTEEM TELEFOON 628 642 IT' Binnen afzienbare tijd komt bij onze handelsafdeling GRANEN - ZADEN PEULVRUCHTEN en POOTAARD APPELEN de handelsfunctie vacant. Vereisten: Goede commerciële, technische en landbouwkundige kennis, representatief en beslist niet jonger dan 25 jaar. Eigenhandig geschreven sollicitaties met volledige inlichtingen omtrent burgerlijke staat, vakdiploma's, vakervaring e.d., zenden aan het bestuur van de te WEMELDINGE. Wassenaarseweg 80, 's-Gravenhage, Tel. 18.34.00 Er lopen vele landbouwers rond als Van den Oever. Zij exploiteren hun bedrijf óók veel efficiënter. Als U er dus voor voelt tot een zuiniger werken te komen, ga dan ook de SHELL producten gebruiken SHELL Brand stoffen en Smeermiddelen verhogen de prestaties van Uw materiaal en verlagen de kosten en onkosten. Het kan niet anders,want: Werken met SHELL is voordeel oogsten! "CARBURINE" "SHELL DIESOLINE" "SHELL" Tractorolie "SHELL X-100" Motorolie "SHELL ROTELLA" Olie en alle andere smeermiddelen voor Uw tractor kunt U regelmatig van ons betrekken; deze worden onder GARANTIE verkocht. Wij hebben in voorraad: JOHN DEERE „GW"— ƒ6000,— JOHN DEERE „AW"— 6000,— BOLINDER MUNKTELL BM 21 9000,— BOLINDER MUNKTELL BM 10 5000,— EMMELOORD ST. JACOBIPAROCHIE Telef. 2741 - 2742 (K 5270) Telef. 292 - 269 (K 5189) £n Van den Oever verdient 't, dat-ie goed verdient! Hij is een verstandige, moderne landbouwer, die zijn tijd verstaat! Modern materiaal, met moderne brandstoffen en moderne smeermiddelen: met SHELL producten. Zij geven bedrijfszekerheid! Zij zijn betrouwbaar! Zeil- en Zakkenhandel GOES J. A. van der Goeskade 33 en 35 r Telefoon 2328 (b.g.g. 3166 of 3256) voor 9 FIRMA FRANKEN VAN WEEL - GOES RANSOMES 13 t.tractor CULTIVATOR; 2 SCHIJFEGGEN, 28 schijven; FORD DEARBORN met ploeg; DAVID BROWN petroleum TRACTOR; 4-Schaar rondgaande M.H.-PLOEG; 2- en 3-paards WENTELPLOEGEN. AAGTEKERKE - K 1188 - 310 Dat de Deense NORDSTEN-CERES Precisie- Zaaimachines er in geslaagd zijn gelijke tred te houden met de ontwikkeling in de landbouw, bewijst wel de steeds toenemende vraag naar dit werktuig met name in Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Westelijk Noord-Brabant, Zuidhol landse eilanden, Noordoostpolder, Wieringer- meer, Friesland en Groningen. Bovendien werkt deze machine op vrijwel alle proefboerderijen en instituten voor vlasverbouw, o.a. Ned. Vlas instituut te Wageningen, Proef boerderij in Wie- ringermeer, Noordoostpolder, Overijsel en Fries land. Haar grote voordelen, waarvan ook de Zaai machine-Beoordelingscommissie getuigde, zijn: Het autostuur, geconstrueerd in extra uitvoe ring, ook voor zwaar, kluiterig land, heeft een smalle hoge rug op de wielen, waardoor gemak kelijk en nauwkeurig sturen verkregen wordt voor rechte uitzaai, wat het wieden niet alleen vergemakkelijkt, maar ook wieden zonder be schadiging mogelijk maakt. Bij scherp draaien draait het binnenwiel om zijn spil. De zaaipijpen bestaan uit 3-delige telescoop buizen, waardoor ook hier slijtage tot een mini mum wordt beperkt. De schare bevestiging is voorzien van een spe ciaal stalen lager, waardoor optreden van ruimte in de scharenbevestiging, ook na jaren, wordt voorkomen. Nokkenradsysteem, dat zijn doelmatigheid reeds heeft bewezen door de onbeschadigde, minitieus regelbare, uitzaai. Bij herhaalde proefnemingen is mogelijk geble ken fijne zaden uit te zaaien in een hoeveelheid van 400 gram per pijp per H.A. Voor nog klei nere hoeveelheden of hoeveelheden boven 300 K.G. per H.A. zijn •'speciale nokkenradwiel- tjes leverbaar. De bijgeleverde nokkenradwiel- tjes zijn normaal ruim voldoende. AXEL

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 14