Robust Sileermachine CENTRAAL BUREAU Houd de filters schoon Dit is de DAVID BROWN W. H. Bietenlichters G. Meindertsma Inkuilen van maïs afd. Landbouwwerktuigen PLYMOUTH 1954 0 capaciteit 510 ton/uur 0 voorzien van blazer, waarmede ook de hoogste silo's tal.-111340 ROTTERDAM postbus 182 Wij leveren POOLMAN'S 25 Fa WILLEMSE SKASt"* VERZEKERT Uw Paarden en Rundvee J, A. TANGELDER, Koestraat 20, AXEL 640 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. Koopje. Demonstratiewagen. Als nieuw. Garage „DE KOEPOORT" Goes - Telef. K 1100 - 2484 Gebruik hiervoor de waarmede reeds sinds jaren de beste resultaten werden bereikt. 0 gemakkelijk te transporteren achter de tractor 0 aangedreven door de aftakas (benodigd vermogen ca. 25 pk) direct gevuld kunnen worden. lage prijs Vraagt inlichtingen bij Uw Coöp. Landbouwver- eniging of bij Landbouwftchuran Overkappingen Lrodeen en Garage* Stalen Spanten Staalconstructies Hek- en Rasterwerk RjjwielaUndera, met af zonder overkapping Stelen S peel tuin- garnituren Conitructiewerkplaatsen HILVERSUM Neeweg Telef. K 2959-6462 Tarief: 2 cent per letter, cijfer of leesteken. (Direct bij toezending der adver tentie per giro, postwissel of postzegels te voldoen.) RENTEGEVENDE ESSO WENKEN VOOR TR, OREN NO. 15 i Lucht-, brandstof- en smeeroliefilters moeten geregeld worden schoon gehouden. Een kleine moeite met groot resultaat. Volg ook hier nauw keurig de voorschriften van Uw in structieboekje op. Want hoewel de gevolgen van verstopte of vervuil de filters niet direct merkbaar zijn, is de schade op de duur groot. Een verstopt luchtfilter bijvoorbeeld, maakt het brandstofmengsel te rijk. De motor vervuilt, het vermogen daalt. Extra slijtage! Bij petroleum-, maar vooral dieselmotoren moet het brandstoffilter geregeld wor den schoongemaakt Als het smeer oliefilter vervuild is, wordt onvol doende smeerolie doorgelaten. Uw tractor verricht zwaar werk in stof fige omgeving. Behandel hem met zorg en geef hem de beste brand stof en smeermiddelen. Doe zo als millioenen anderen en vertrouw op de wereldreputatie van 4 Cyl. Kopklappan Petroleum- of Dliiilfflolor Ingebouwde hydraul heflnstallatia 6 Ver»n. voorull 2 achteruit 2 Versn. altabat rlemschijf BCTROUWBAAftOB* OEGIlUKtft aa Leverbaar in 25, 30 en 40 P.K., zowel petroleum als diesel. Dealer voor Zuid- en Noord-Beveland en Walcheren ESSÖ NEDERLAND N,V .ESSOtGEBODW" DEN WAAG H.H. LANDBOUWERS. Vindt U het bietenrooien een probleem? Gaarne lossen wij dit voor U op met de W. H. BIE- TENLICHTER. Paard en lichter doen het werk; U mag toezien. Beleefd aanbevelend, Agent voor Zeeland: Oostkade 20-21 SLUISKIL ADVERTEREN DOET VERKOPEN Te koop gevraagd: i.g.s.z. A. C. Motor B.C. of W.D., met start en dynamo. Brieven onder letter R, m. omschr. cond. en prijs aan Bureau van dit blad te Terneuzen. BEGUNSTIGT HEN DIE IN UW VAKBLAD ADVERTEREN DirecteurB. L. Leopold, Dierenarts Gevestigd te Utrecht Coulante schadwegating - Lag* pr««iM Rofcrre cb. 225.000— Opgwidu 1905 Agent voor Zeeuws-Vlaanderen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 12