dam Zet muziek üt! „MIEDEMA"- wagens terke Verbslew H U A R D PLOEGEN CERESAN M0RKIT AASERVO WERK- en SPORTKLEDING ZETOR IUcxxjM 't Bevahuis - W. Bos Bos' Bevahuis - Goes fin één ruk perfect doorwerken, dat garandeert U de OUVERTURE! GEBR. SCHIEMAN - AXEL N.V. Indumy Drukwerken teaam&ril „Het speciaal coverbedrijf" TOPPER - GRONINGEN CHR. DEK ÏN0URY&VAN DER LANDE'S fj Ui 614 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. Algemene Vergadering der Eerste Nederlandsche COÖPERATIEVE KUNSTMESTFABRIEK Vlaardingen te houden op Woensdag 27 October 1954 te 10 uur v.m. in het laboratorium gebouw der fabriek te Vlaardingen. HET BESTUUR. Algemene Vergadering der Zeeuwsche COÖPERATIEVE* KUNSTMESTFABRIEK Goes te houden op Dinsdag 26 October 1954 te 3 uur n.m. in één der zalen van het Parkhotel, Westersin gel 70-72 te Rotterdam. HET BESTUUR. Dit is type N, Nokken radsysteem. Stalenbuis frame, stabiel, onver woestbaar. Een Ouverture treft de juiste toon, wélke grond U ook bewerkt en wat U ook wilt zaaien. Wij leveren: 2 typen met schuifradsysteem en 3 typen met nokkenrad- systeem, Ljcht, zwaar. EN het middentype AN (dit jaar voor het eerst) in de gewichtsklasse van zware Melichar, die niet meer geïmporteerd kan worden. Er is 'n Ouverture voor U. KOOP DIE! HOOFDDORP - Tel. 02540-6241-6242 DORDRECHT - Tel. 01850-7319 KAMPEN - Tol. 1046 tfjuisoöfcaf ew toe vertellen Maar belooft U Uw familie nu waar^ wiet owo ze met zv) allew een» met Uw Zetor een dagje mee uit te Demen^ tiaar de 3tadOm er mee te gaan toeren '\t de Zetor niet bet meest ge-^ itchifcte vervoermiddelMaar voor alje werfc-ook bet zwaarste-is bij ideaal.j '<3>\ Deskundige service. Gewaarborgde ,onderdelenvoorziening. BXZS voor speciaal PAARDENTRACTIE speciaal ACHTER DE TREKKER MAAR OOK GECOMBINEERD. VOLLEDIGE GARANTIE. UITVOERING NAAR KEUZE. TELEFOON 628 dieseltractor WETERINGKADE 7 - 's-GRAVENHAGE - TELEFOON 771978 - NIEUW IS en BLIJFT nog steeds het meest betrouwbare SCHERING A.G. ZAAD-ONTSMETTINGSMIDDEL BERLIJN Nu ook goedgekeurd voor de ont smetting van bietenzaad. Hoofdvertegenwoordiging voor Nederland voor de afd. Plantenziektenbestrijding: N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ DENKA, Voorthuizen voor paard en tractor - in alle maten en gewichten FIRMA FRANKEN VAN WEEL - GOES Fa. P. J. v. d. SANDE door kiemschimmels, groanziekten en vogelschade Behandel Uw zaaizaad daarom thans met N.V. AGRO-CHEMIE Boulevard Heuveiink 106 ARNHEM, Telefoon 21473 „Van Roodeschool tot aan Maastricht van Middelburg tot Nes zijn TOPPER S banden in gebruik en steeds met ve<sl succes" Dit is geen leuze, maar werkelijkheid. Vraagt ons vrijblijvend adressen van gebruikers uit Uw omgeving en wij zijn overtuigd, dat U na informatie ook Uw banden ter covering zult zenden naar: Adressen verkrijgbaar: G. TOPPER - Groningen Winschcterdiep 30 - Tel. K 5900 - 23674-30300 LANGE VORST 64-66 GOES het beste kiemremmingsmiddel voor consumptieaardappelen. Geen omzetten meer Geen gewichtsverlies Geen smaakbeïnvloeding Du meer winst. SCI'C. 2 - KRUININGEN - TEL. 82 Uw specialist voor alle Leeien VESTEN, JEKKERS en JASSEN met garantie. Zéér lage prijzen. MANCHESTER COSTUUMS. Mooi sport- mcdel met elastiek. JAGERSTASSEN (levering door geheel Nederland) 30, Het is de moeite waard onze zaak te bezoeken! Aardappelen bewaart U lang, goed en goedkoop met het ideale kiemremmingsmiddel Harde, gave en gezonde aardappelen tot het einde van het seizoen. Behoud van kwaliteit, dus ook van goede smaak en kleur. Vermindert de kans op rot.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 10