UITSLAG PRIJSVRAAG DE UITZETTEN NAAR ZEELAND. VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN! Foto „Het Zuiden", Den Bosch. De gelukkige winnaar van de prijsvraag „Wie wordt kam pioen" met de hoofdprijs MARIE VAN CHURCHILL Links de heren J. A. Stols, voorzitter van het Stamboek, ën Ir C. S. Knottnerus,. voorzitter van het K.N.L.C. De heer Alf. van de Putten uit Nederaisselt die de eerste prijs van de prijsvraag won, liet reeds dadelijk zien, dat hij het veulen, Marie van Churchill, waard was, door de wijze waarop hij ais gelukkige winnaar het veulen aan het publiek toonde. Ook twee van onze lezers behoorden tot de winnaars van de hoofdprijzen, al waren het deze keer twee uitzetten, die naar huis werden meegenomen. 'De heer J. DieleimanRiemens uit Hoek won de als negende prijs uitgeloofde linnenuitzet, terwijl de voorzitter van het stamboek, de heer J. A. Stols uit St. PhilipGland, de keuken uitzet (13e prijs) onder enige hilariteit door de micro foon hoorde afkondigen. Vermeldenswaardig is nog, dat er in totaal 261 goede oplossingen waren binnengekomen, waarvan liefst 207 van de lezers van „Boer en Tuinder", 22 lezers van „De Landbode", 20 van het „Zeeuwsch Landbouwblad" en 12 van „Ons Platteland". Vele Zeeuwen hadden Quarré als kampioen opgegeven, waardoor het percentage goede oplossingen het laagste was van alle bladen. Het is een logisch gevolg van het feit, dat men graag een hengst uit eigen, provincie kampioen ziet worden. Laten we daarom maar hopen, dat het per centage 'goede oplossingen uit Zeeland het vol gend jaar boven het gemiddelde ligt. Laat nu mestmonsters van Uw paarden onderzoeken! Gelieve bij toezending van mestmonsters rekening te houden met het volgende: Een kleine hoevelheid vers gedeponeerde mest is voldoende. Vermeldt de leeftijd van het paard en de naam van Uw dierenarts. Ingeval het paard reeds een behandeling heeft gehad, gelieve dan mede te delen wan neer. Stuurt bij voorkeur een mestmonster in van al Uw paarden. Binnen enkele dagen ontvangt u bericht omtrent aantal en soort wormeieren. Het onderzoek geschiedt kosteloos op het Laboratorium van de Provinciale Gezondheids dienst voor dieren. X ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. De reserve Kampioenmerrie 1964 NINETTE K. 45596 Eig. Stallen De Dobbelaers te IJzendijke De Kampioenm&rrïe 1954 MIRZA VAN MINA K. 43978 Eig. J. van HalBuzeijn te Biezen-Eede Fokgroepen van één eigenaar. Wederom één: Stallen De Dobbelaere te IJzen dijke. 2. C. Steyaert te Graauw. Beide extra. 4. A. J. Salomé te Groede. 5. J. F. Brooymans te Oud-V'ossemeer. Zeer belangrijke categorie. Loten van één eigenaar. Ook hier een overwinning van Stallen De Dobbe laere maar evenmin onbedreigd als in de vorige categorie. De concurrentie komt sterk opzetten en alle zeilen zullen moeten worden bijgezet; Sabine en een halfzusje dat we verleden najaar zagen kunnen wellicht straks dienen; een ruimere reserve dan die van nu is wel gewenst. Tweedé, met óók een eerste prijs C. Steyaert te Graauw. Best lot. Vervolgens Gebr. Leendertse op de derde plaats. Loten van twee eigenaren. Veel deelname en veel kwaliteit in de hoogste gelederen. 1. Salomé en Verhage, voor de zoveel ste keer. 2. Maljaars en Serrarens. 3. W. de Buck en Gebr. Leendertse. 5. A. J. E. Temmerman en Foto „Het Zuiden", Den Bosch. van de charmante Ninette, met goede, correcte benen. 3. Jet van Bleyendaal, d. Nico van Steges- hof, van J. F. Brooymans te Oud-Vossemeer. Prachtmerrie, iets gerekt, maar met goed been- werk, lijnen en een uistekende achterhand. 5. Gudula van de Hoogeweg, d. David v. d. Louisa, van A. J. E. Temmerman te Hoofdplaat. 13. Nellie v. cl. Striep, d. Nico van Geverik, van J. F. Brooy mans te Oud-Vossemeer. 16. Reina v. Dorpzicht, d. Nico v. Ella, van Gebr. Leendertse te Kamper land. 25. Bea van Moustic, d. Moustic van Urbain, van P. Koole te Oost- en West-Souburg. Merriën van 2 jaar, kleine maat. 1. Olga van Veerhoek, d. Jaap v. 't Paviljoen, uit de uitmuntende Mina van Veerhoek, van Eug. E. de Badts te Oostburg en Em. A. de Badts te Sluis. Zeer veel belovend, zeer chique en uitstekend ge bouwd in het gewenste type; beenwerk welge vormd en expressief. 2. Quitta v. Oost-Hoeve, d. Lambiek van St. Kruis, van J. der Weduwen te Kerkwerve. Klein, massief en geblokt met correcte benen. 5. Elza v. d. Peukepolder, d. Nico v. Steges- hof, van Gebr. Van Tilbeurgh te Oud-Vossemeer. Grof en mooi, voeten matig, achterbeen voldoende goed. Merriën met afstammelingen. 1. Annie van Nico, d. Hautain van Wieringer- meer, van E. Bruijns te Middenmeer, met de kam pioen en stamvader Nico van Annie, de kampioene van Hulst: Addy van Annie en Mia van Annie. 2. Erva van Aardenburg, d. Marcus van Clairon, van L. J. M. Blondeel te Aardenburg met drie zonen t.w. Burus van Aardenburg, Eglon van Erva en Mar quis van Aardenburg. Een tweetal uitstekende groepen. L. V rolijk. 6. O. A. M. A. Blondeel en C. J. Alme- kinclers. 8. J. F. Brooymans en P. E. de Backere. 9. C. M. Romme te Terheijden en J. F. Brooymans. 10. J. F. Gijsbers te Overasselt en J. F. Brooy mans. Hengsten met afstammelingen. Mooie en belangrijke categorie met evenals ver leden jaar op de eerste plaats Nico van Beek, van Crombag te Beek e.a. Practisch dezelfde nakome lingschap als verleden jaar, best óók, alleen was Edelman van Veldzicht, die niet was aangegeven, vervangen door een merrie. Echter, van een zo ruim verschil als waarmee de vader verleden jaar won was thans geen sprake want 2. Nico van Annie, van C. A. Dekker, gevolgd door zonen als o.m. Quarré en Victor van Eversdam is een zeer ernstige rivaal. 3. Nico van Ella, van Fa. Timmer man te Kattendijke, was een zeer goede derde; de hengst werd gevolgd door zowel goede zonen als dochters. 4. Moustic van Urbain, van Den Hamer en Van Hal, vererft zich sterk en geeft een uni forme nakomelingschap (tussen twee haakjes, zijn vader, de oude Urbain zou 't ver gebracht hebben in deze rubriek. 7. Nico van Stegeshof, van „Tholen". Goed verervend vaderpaard dat weinig geluk had door 't niet verschijnen van een aantal Limburgse dochters. Kampioen is tenslotte geworden Nico van Kapel hof, de reserve-kampioen van verleden jaar en zijn uitstekende gangen zijn het waarschijnlijk geweest die hem de titel deden behalen. Reserve: Quarré. Kampioene, welverdiend: Mirza van Mina; re serve Ninette, met welke lichtbruine merriën niet alleen de Zeeuwse fokkerij eer in legt maar waar op heel de nationale fokkerswereld trots wezen kan. Het feit dat „Stallen De Dobbelaere" de fok ker is van beide reserve-kampioenen verdient, zijn de uniek, bijzondere vermelding. De keuze der kampioenen heeft vrij algemeen, menen we, bevre diging geschonken en ook het défilé verliep weer goed, al was er wel eens méér vaart en meer élan. Maar we zijn natuurlijk wat verwend in Den Bosch en denken misschien dat elke demonstratie en elk défilé de voorgaanden moet kunnen overtreffen. Hetgeen onlogisch is, onbillijk en niet juist. Het Prijsvraag-veulen ging naar A. v. d. Putten te Nederasselt in Gelderland. Ir. Knottnerus, voor zitter van het Kon. Ned. Landb. Comité droeg het over. Ongetwijfeld zal men hierover binnenkort meer horen in dit blad. Wij hebben het genoegen gehad wederom een best geslaagde tentoonstelling te mogen bijwonen; best geslaagd, de omstandig heden in aanmerking genomen zéker! COLENBRANDER. Foto „Het Zuiden", Den Bosch.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 5