De Nationale Tentoonstelling in Den Bosch 583 TWEE hoogst belangrijke rundveetentoonstellingen, waarvan de één haar poorten juist had gesloten en de andere met onze Nationale samenviel; een oogst die nog lang niet overal binnen was en veel narigheid in die streken van Nederland waar de abnormale regenval de vorm van een natuurramp heeft aangenomen, zijn oorzaak ge weest, dat velen zich terecht hebben afgevraagd of een Nationale trekpaardententoon- stelling onder deze wel zeer ongunstige omstandigheden nog zou kunnen slagen. Welnu, zij is geslaagd. Uitstekend geslaagd zelfs. De fokkers hebben hun plicht gedaan en meer dan dat. De toeschouwers zijn weer in drommen naar Den Bosch getogen en ook van buitenlandse zijde was de belangstelling weer zeer groot. Last but not least was de weersgesteldheid zeer goed wat een pak van het hart geweest is van allen, die des Woensdags Den Bosch hebben bezocht en betrekkelijk een zeldzaamheid in deze zomer, die ons in dit opzicht practisch niets goeds heeft gebracht. maar hun aantal is gestegen. Voorop gesteld moet worden, dat het keuren in drie maten een verbetering is, principeel althans. Maar de praetische uitvoering laat te wensen en het zal niet eenvoudig blijken deze «r# dier voege te perfectionneren, dat reclames ach terwege blijven. Inmiddels zij het jnderwerp ter nadere bestudering van harte aanbe volen, terwijl wellicht bij een volgende gelegenheid óók een meer algemeen bevredigen de oplossing bij het samensteller* !e.' jury's kan worden nagestreefd. Intussen: Zeeland is weei v»e* groot succes uit de strijd gekomen; dat is eigenlijk altijd al zo geweest en we hadden >ok ditmaal niet anders verwacht. Maar het lijkt ons niettemin juist hierop nog eens de aandacht te vestigen. Men houde ons dus deze herhaling ten goede. In cijfers i rgedrukt kon worden vastgesteld dat meer dan 30 der in Den Bosch bekroonde paarden en groepen van één eigenaar door Zeeuwse fokkers waren ingezonden. Uiteraard zijn niet alle in Zeeland gefokt maar daar staat tegen over dat, niet meegerekend werden Zeeuwse fokproducten die thans in andere provincies zijn gedomicileerd. Zeeuwse inzendingen bezetten de kopplaats bij de loten van één en de loten van twee eigenaren, bij de tongroepen en deed hei unieke feit zich voor, dat uit een viertal Zeeuwse merriën de beide kampioenen gekozen werden. Tenslotte ging ook het reserve-kampioenschap der hengsten naar Zeeland. Kortom, men kan tevreden zijn Tijd en plaatsgebrek maakt het onmoge lijk een gedetailleerd verslag te geven van wat er in Den Bosch was te zien en zullen we moeten vol staan met het noemen van de kopnummers van iedere categorie plus de plaatsing der Zeeuwse paar den daarin, voor zover aanwezig. Hengsten van 6 jaar en ouder, grote maat. 1. Wilfried, d. Karei van Certain, van Willem de Buck en Zn te Meliskerke. Typisch en voldoend regelmatig gebouwd, breed, diep, gebeend en ge spierd, voldoende correct in de gemakkelijke gan gen en in uitstekende conditie voorgebracht. Paard van formaat en oud-kampioen in Goes. 3. Nico van Ella, d. Nico van Melo, van Fa D. A. Timmerman en Zn te Kattendijk. 4. Nico van IJsselsteijn, d. Nico van Melo, van Mare d' Hoore te Sluis en J. C. J. van de Velde te Kamperland. Hengsten van 6 jaar en ouder, middenmaat. 1. Nico van Kapelhof, d. Nico van Melo, van Kindn. Mart. Simons te Grubbenvorst. Typisch kleinemaatspaard, met soort, voldoende singel, een regelmatig en best gesloten koffer, een zwaar ge raamte, gespierde bovenbenen, niet onberispelijke stand achter en uitstekende gangen. In deze cate gorie volgden o.m. een drietal Zeeuwse fokproduc ten, echter niet meer in Zeeland thuishorend. Hengsten van 6 jaar en ouder, kleine mdat. 1. Nico II van Caroline, d. Nico van Beek, van Gebr. Verdonk te Nieuwdorp, is een diep en mals paard, voldoende breed in de achterhand, met veel natuur en uitdrukking in de benen; type best, gaat goed en was onlangs kampioen op de Z. L. M.-ten- toonstelling in Goes. 2. Nico v. d. Klef, d. Nico van Melo, van Jac. de Putter te Axel, e.a. Vlot eri vier kant, zeer typisch, met mooie vóór- en achterhand, kampioen Z. L. M.-tentoonstelling te Axel '52, Hengsten van 4 en 5 jaar, grote maat. 1. Quarré, d. van Nico van Annie, van Stallen De Dobbelaere te IJzendijke, en A. J. Catseman te Biervliet. Enorm paard voor zijn leeftijd, zwaar, robuust en massief, met sterke lijnen en zware ge spierde benen, iets nauw in stap vóór en vrij vlot in draf. Extra kopnummer en kampioen van Zee land voor dit jaar. 2. Certain van Hersa, d. Karei v. Certain, van Alph. Mangnus te Boschkapelle en Emile Verstraaten te Graauw. Vrij goed gelijnd, Foto „Het Zuiden", Den Bosch. WILFRIED K. 2320 le prijs hengsten van 6 jaar ,en ouder, grote maat. Eig. w. de Buck en Zn te Meliskerke. als vader gebouwd, iets zondigend in de achter hand, de gespierdheid van armen en schenkels valt op, prachtig hengstenhoofd, voorbeen extra, beweging vrij goed. Hengsten van 4 en 5 jaar, middenmaat. 1. Maurits van Geneind, d. Nico v. Beek, van L. Crombag te Beek e.a. Kampioen van Limburg voor 1954. Zijn zeer lange, schuine schouder, gepronon ceerde schoft en extra korte rug maakt het moge lijk hem zonder singel voor te brengen. Best ge bouwd paard met zware, niet onberispelijke hengst, benen, stapt matig, draaft goed, voeten goed. 2. Na arbitrage, welke een zeer stormachtig ver loop had, Victor van Eversdrm, d. Nico van Annie, van Cyr. v. Overloop te Zuiddorpe en Jac. de Feij- ter te Axel. Extra genre, regelmatig gebouwd met minder geprononceerde voorhand dan zijn concur rent en minder goede voeten, maar fraai gelijnd en vooral in de armen opmerkelijk gespierd, best in benen die zeer expressief zijn, goed in de stan den en met behoorlijke gangen. Twee beste paar den, practisch gelijkwaardig en daarom zou een omgekeerde volgorde óók te verdedigen zijn ge weest. 3. Karei van Keilen, d. Nico van Smakt, van J. Q. C. Lenshoek te Kloetinge. 6. Nico van Eversdam, d. Nico van Annie, van C. A. Dekker te Axel. 7. Burns van Aardenburg, d. Eglon van Echt, van L. P. Hanse te Noordwelle e.a. Hengsten van 4 en 5 jaar, kleine maat. 1. Nico v. d. Berg, d. Nico v. Smakt, van P. J. Luyten te Raath-Bingelrade; in Zeeland geboren en hoewel niet naar de meest moderne coupe ge sneden, een uitstekend paard, zeer diep, gebeend en gespierd, met forse gewrichten, behoorlijke stap en beste beweging in draf. Twee Zeeuwse fokpro ducten, die de provincie verlieten, volgden. Hengsten van 3 jaar, grote maat. 1. Guido uit de Kluis, d. Churchill v. d. Schaaps hoeve, van Fa. D. A. Timmerman en Zn te Katten dijke was gedecideerd eerste. Fors en mooi paard met veel schouder, korte rug, een geblokte achter- hand, iets weinig buik, waaraan ner vositeit wellicht niet vreemd is, goéde, zware benen, goede voe ten en correcte gangen. 2. Urbain van S.assing, d. Moustic van Urbain, van C. N. den Hamer te Schoondijke en G. v. Hal te St. Kruis. Enorm zwaar en grof paard met voldoende lijnen A engsten van 3 jaar, middenmaat. 1. Nico v. d. Bungelaar, d. Nico v. Geverik, van Gebr. Bens te Beers en Mill. Zwaar en goedsoortig, grof, met brede, gespierde benen, gangen goed, iets afwijkend in stand vóór. 4. Huib v. Zeeduin, d. Nico v. d. Hei bloem, van Jan Maljaars Jzn te Oostkapele. Type extra, zeer regel matig gebouwd en sterk verbeterd in zijn thans goede, zware, maar onbehaarde benen. 6. Brutus van Plankenpoortje, d. Nico van Annie, van C. A. Dekker te Axel. 9. Nicolai v. d. Mauritspolder, d. Brillant van Nico, van A. J. v. d. MeulenBecu te IJzendijke en J. C. Roodzant te Dirksland. Foto „Het Zuiden", Den Bosch. De Kamvioenhengst 1954 NICO VAN KAPELHOF K. 2337 Eig. Kindn Mart Simons te Grubbenvorst. Hengsten van 3 jaar, kleine maat. 1 Eglon van Erva, d. Eglon van Echt, van Mare. d'Hoore te Sluis e.a. Wel wat groter geworden sedert voorjaar '54, maar nog uitzonderlijk klein door zijn zeer korte benen die zwaar zijn en bijzon der gespierd. Niet helemaal correct in stand vóór, maar ideaal van type, kort, diep, breed en geblokt, met zeer goede lijnen en veel actie in draf. 3. Frank van Doolman, d. Nico van Ella, van Fa. D. A. Tim merman en Zn te Kattendijke en A. Wouters te Gilze. Mager, iets onregelmatig in bovenlijn, best in benen, gewrichten en gangen. 4. Herseur van Dijkzicht, d. Herseur van Alstein, van E. Koppejan te Zoutelande e.a. Hengsten van 2 jaar, grote maat. 1. Bento v. Passluis, d. Nico van Annie, van W. J. Dieleman, Sluiskil en mevr. Van Waes te West- dorpe. Gerekt, met sterke lijnen, voldoende geblokt, vrij goede voeten, benen zwaar en best, gangen goed. 5. Frits v. St. Kruis, d. Moustic v. Urbain, van C. N. den Hamer te Schoondijke. Soort best, schouder even steil, benen en gangen zeer goed. 6. Nico v. Bouwlust, d. Nico v. Hegelsom, van A. Haak te Zaamslag en A. v. d. Eyk te Benthuizen. Onberispelijk type, extra in schouders, even inge snoerd onder de sprong, benen goed; aardig veu len uit de res. kampioene Astrid v. Weel, dat veel te onrustig was om zich goed te laten zien. 7. Nico van Hermine, d. Nico v. Melo, van J. Maljaars te Oostkapelle en L. Boone te Ritthem. Veulen met goed, zwaar beenwerk en nog iets vrouwelijke lij nen. 8. Nico van Monna, d. Nico v. h. Zwarte- water, uit de bekende Monna van Montain, van A. J. Salomé te Groede. Komt iets tekort in de boven lijn en in de breedte van de achterhand het eer ste is ons absoluut een raadsel maar het been- werk is uitstekend. 2. Certain van Nico, d. Nico van Annie, van C. A. Dekker te Axel. 12. Robert van Nico, d. Nico van Annie, van C. A. Dekker te Axel. 16. Nico, d. Nico v. Stegeshof, van L. J. Kos ten te Tholen. 17. Albert v. Zeeduin, d. Nico v. d. Heibloem, van J. Maljaars te Oostkapelle. Hengsten van 2 jaar, middenmaat. 1. Unicum van Monnikenhof, d. Nico van Ella, van Fa. D. A. Timmerman en Zn te Kattendijke is een mager soortig veulen, iets hellend in de ach terband, correct geplaatst op gespierde, zware benen en goed in de gangen; kampioen der acht- tienmaanders 1953 Goes. 2. Herman van 't Hof Nieuwland, d. Nico van Ella, van Fa. D. A. Timmer, man en Zn te Kattendijke. Even rijper dan zijn weidegenoot, goed van type, massief, grof en ge spierd, iets nauw in stap. 4. Nickel van Pauwvliet, d Herseur v. Alstein, van W. J. Dieleman te Sluis kil en A. v. Hoeve—Haak te Zaamslag. Goed veu len dat nog wat dieper worden moet, met lange lijnen en uitdrukking in de benen. 5. Nico v. Vluch- tenburg, d. Nico v. Ella, van C. Verdonk te Nieuw dorp. Diep en soortig, met massief koffer, gespier de schenkel, even ingesnoerd onder de sprong en met correcte, mooie voorbenen. 6. Moustic van Potjes, d. Moustic van Urbain, van A. J. v. d. Meu len te IJzendijke en R. A. C. Hendriks te Hulst. Zeer goed gelijnd, mager veulen met goed geplaat ste benen en veel garnituur, o.i. niet te best be dacht met z'n zesde plaats. 7. Jan van Bleyendaal, d. Nico v. Stegeshof, van J. F. Brooymans te Oud- Vosmeer. 9. Robert v. Sassing, d. Moustic van Ur bain, van D. Dekker te Axel en J. Maris te Oude molen. Hengsten van 2 jaar, kleine maat. Terecht èerste na arbitrage Nico v. Groede, d. Nico v. h. Zwartewater, van M. d'Hoore te Sluis. Best veulen, allerminst formidabel in z'n ontwikke ling, maar zwaar en fors genoeg, zeer fraai van type, met mooie, zuivere benen, adel en vele ras-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 3