erke Verhalen „KROL"-APPARAAT ZETOR JAN KUIPERS 1 L /r\ N.V. Indumy LANDBOUWHANGARS Caltex-producten verkrijgbaar bij BOERDERIJ PLOEG Gebrs DE BAAR - Goes Telef K 1100-2304 REMIJN VAN DER ZANDE - Zierikzee - Telef. 130 ERWTENMAAIEN met het GEBR. SCHIEMAN - TELEFOON 628 AXEL zij 10 vaal? gezellig om naar te luisteren. Maan de mandie vertelt, dat hij Dieselolie uit zijn Zetor mel-kt- iv> plaat j van er in te doen 9 jokt beslist. De Zeton verbnufbt Dieselolie,al is bet weinig', ledeneen, die een Zet on in g'ebm/i.b beeft isvenhaa§d oven de Zi/inigbeid van zijn tnacton. WETERINGKADE 7 - 's-GRAVENHAGE - TELEFOON 771978 faW.vanGEMEREN&Zn i TANGELDER, Koestraat 20, AXEL NUNSPEET 604 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. ♦V ROERSLEV, de Deense bietenoogst- machines, die ook in Nederland zo'r> goede naam hebben. Onthoudt d'e naamf envan Driel 8= van Dorsten staat er achter. Dat zegt genoeg. Vraagt Prosp. van 1-rijïge koppers met transportband, 2-rijïge koppers en rooiers voor tractor- en paardentractie. nhDriel, WAN DORSTENm MEER OOGST MINDER KOSTEN HOOFDDORP - DORDRECHT - KAMPEN Te koop gevraagd: 6a 10 ha, klei- of zavelgrond. Brieven onder letter O, uWTranTeiTI vXn^weel^^goeIs Bureau van dit blad te fUFVERAHKEN» VAN WEEL -GOES Temeuzen_ Te koop gevraagd: voor achter Ferguson- Diësel tractor. Brieven onder létter M, Bureau van dit blad te Terneuzen. ':ïËk •CALTEX PETROLEUM .MAATSCHAPPIJ ^NEDERLAND) N.V. RAAMWEG ?Q, °DEN HAAG peM* bleek dit natte seizoen een PEULESCHIL. De nieuwe „KROL" levert altijd beter werk en, een volgend seizoen kan ook weer nat zijn Wij verwachten vele bestellingen, doch levering kan bij laat bestellen moeilijkheden opleveren. Wie vóór Januari 1955 bestelt, zal tijdig zijn nieuwe KROL ERWTENMACHINE in bezit hebben. V Deskundige service. Gewaarborgde onderdelen voorziening. dieseltrfictor Specialisten in Wiel- Rupstrekkers GREUP Z.H. (OUD-BEIJERLAND) TEL. 65 Agent voor Zeeuws-VJaanderen VRAAGT DE UITVOERIGE CATALOGUS VAN ONZE Telefoon K 3412- 2541 en 2542 KAPBERGEN EN SPECIALE MODELLEN VOOR INBOUW VEESTALLING

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 24