Fokveedag Walcheren 00 WOHAMPEL_fg „MIEDEMA"- wagens GROOTSTE VOORRAAD NE0-C0NSERVIET inFTMN Dit is de DAVID BROWN GEBR. SCHIEMAN Uit voorraad te leveren C. VErfMEüLtN DOLOKAL DOLOKAL li N0URY&VAN DER LANDE'S 25 VERKLARING Caft&x Sentdne Seünce Station EMKAL POOLMAN'S op 23 September 1954 te MIDDELBURG HÈO-C-O 50, NEO-CONSERVIET B. DE JAGER Mzn DE „ASSUMIJ" VAN 1896 TEL 2304 G0E5 Kwaliteitsproducten met hoge gehalten GEBR. SCHIEMAN - AXEL Wij leveren „ALVOLINE" D. Alewijnse Zonen 603 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. op het terrein der Coöp. Veilingsver. „Walcheren" Grote inzendingen van Rundvee, Varkens en Geiten. Aardappelen bewaart U lang, goed en goedkoop met bet ideale kiemremmingsmiddel Harde, gave en gezonde aardappelen tot het einde van het seizoen. Behoud van kwaliteit, dus ook van goede smaak en kleur. Vermindert de kans op rot. EXPLOIT ATIE^Ï^Ï^7 MAATSCHAPPIJ &S2 EXPLOITATIE DEVENTER Onder zeer grote belangstelling is door de Land bouwstudieclub „Eiland-IJsselmonde" te Hendrik Ido Ambacht, een tractordemonstratie gegeven op zware kleigrond met 68 °/o afslib, met medewerking van het Instituut van Landbouwwerktuigen te Wageningen. Aanwezig waren 28 tractorploegen. Op de foto ziet men de Cappon TWZ I aan het werk. Een tweescharige tractor Wendploeg met draaibare schijven. Deze ploeg kreeg het hoogst aantal punten met de vermelding: de schoonste vore. MACHINEFABRIEK IZ. CAPPON, Heinkenszand (Z.) AARDAPPELEN bewaart U lang, goed en goedkoop met het ideale kiemremmingsmid del voor consumptie-aardap pelen. voorkomt spruitvorming en gewichtsverlies maakt omzetten overbodig, dus arbeids- en kostenbespa ring; waarborgt behoud van kwali teit en voedingswaarde; heeft geen beïnvloeding van de smaak; aardappelen blijven hard en vol tot in het late voorjaar; vraagt zeer geringe kosten, nog geen V2 cent per K.G. (do sering 1 K.G. per 500 K.G. aardappelen). wordt geleverd in 1, 5, 10 en 25 K.G. verpakking. JEBO-DEPOT KAPELLE (Z.B.) Tel. 279 (K 1102) Dealer voor Oost en West Zeeuws-Vlaanderen: 4 Cyl. Kopkleppen Petroleum- of Dieselmotor Ingebouwde hydreuL heflmtallatie 6 Verjn. vooruit 2 achteruit 2 Versn. altakas ei» riemschijf BETROUWBAARDER DEGELIJKER mm LAGER te fWJ» AXEL Telef. OU55 - 628, 645 en 793 Ondergeteekenden verklaren bij dezen.dat de schade betreffende hunne verzekerde dieren dezer dagen op de meest correcte en vlugge wijze werd vergoed door ALGEMEENE PAARDEN- EN VEEVERZEKERING VGRAVENHAGE M. de Dreu, Goes. W. Geelhoed, Nieuwdorp. Chr. D'Hert, Zwartenhoek. Jac. L. Overbeeke, Baarland. A. Remeijn, 's-Heerenhoek. M. Roelse, Schuddebeurs. F. J. Sinac, Borsselen. Inspecteur: AD MARIS, G. de Graaffstr. 83 Goes, Telef. K 1100—2998 HUARD- en CAPPON WENDPLOEGEN 4- en 5-schaars STOPPELPLOEGEN 9- en 11-tands LIFT-CULTIVATOREN GROEDE, Telef. 55 AXEL, KOESTRAAT, Telef. 1155—678 o.a. CHEVROLET 53-51-50 en 49 FORD ZEPHYR 1953. VAUXHALL '52. MORRIS MINOR '50, enz. enz. Zeer voordelige prijzen. Levering op degelijke garantievoorwaarden. KOÖLZURE.MAGNESfAKAUC 4 Vé MaO KbOlZURE - LANDBOUWKAIK KOOLZURE MAGNESIA* ALK' SUPRA'*"5 Een der meest gesorteerde zaken In Uw omgeving Voor: JUWELEN, GOUD, ZILVER en UURWERKEN is het oude bekende adres: FAB NY Dfc JONGE Lange Kerkstr. 30 - Opgericht 1834 - GOES - NIEUW IS en BLIJFT nog steeds het meest betrouwbare SCHERING A.G. ZAAD-ONTSMETTINGSMIDDEL BERLIJN Nu ook goedgekeurd voor de ont smetting van bietenzaad. Hoofdvertegenwoordiging voor Nederland voor de afd. Plantenziektenbestrijding: N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ DENKA, Voorthuizen voor paard en tractor in alle maten en gewichten FIRMA FRANKEN VAN WEEL - GOES voor speciaal PAARDENTRACTIE speciaal ACHTER DE TREKKER MAAR OOK GECOMBINEERD. VOLLEDIGE GARANTIE. UITVOERING NAAR KEUZE. TELEFOON 628 of Landbouwschuren Overkappingen Loodsen en Garages Stalen Spanten Staalconstructies Hek- en Rasterwerk Rijwielstanders, met zonder overkapping Stalen Speeltuin garnituren Constructiewerkplaatsen HILVERSUM Neuweg 60-62 Telef. K 2950-6462 Wett. Gedep. (Kruiden, Min, Vit.) Geeft Uw Varkens re gelmatig Alvoline door hun voeder, dan hebt U geen achterblijvers of stijve varkens. 2 Kilo Pak ƒ1,— Middelburg, Tel. 2329

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 22