„NORDSTEN-CERES veruit de beste GEBR. SCHIEMAN VOOR UW TRACTORBANDEN DE GROOT S HOUTBOUUJ ÏÏTSSKS Pootaardappelen Belangrijker dan Geld de Groot'ju M. DEN DOELDER autostuur zaaipijpen scharenbevestiging nokken radsysteem n v. Fa P. J. VAN DE SANDE G. TOPPER - Groningen is de waarde die U ervoor ontvangt FARMALL M( C0RMICK &.Averleven Jcel verkepen 3 sch. Traciorploeg H.H. LANDBOUWERS! A. MOL, Oudelande B 11 PRECISIE ZAAIMACHINES TELEFOON 628 600 gecoverd in „HET SPECIAAL COVERBEDRIJF" „TOPPER - GRONINGEN" worden in geheel Nederland gebruikt met de beste resultaten. Ook Uw tractorbanden worden als nieuw bij het.bekende adres: WINSCHOTERDIEP 30-34 Tclef. K 5900 - 23674 en 30300 EEN BANDENALFABET VAN A TOT Z en SERVICE TOT EN MET. Aangesl. bij de Coöp. Centrale Raifteisen-Bank te Utrecht 0t BEDRIJFSZEKERHEID I AGE ONDERHOUDSKOSTEN O MËÊR PK's Dat geeft de FARMALL SUPER B M D DE' tractor voor zware grond ADVERTEREN DOET VERKOPEN Te koop gevraagd. (Ransomes, Deering of Massey Karris), werkbr. 105 cm. Blieven onder letter P. Bureau van dit blad te Terneuzen. Kapbergen W agenschuren Woningen Garages 25 jaar ervaring Vraagt uitv. (older met alle voordelen en prijzen. VULPENNEN Firma P. J. VAN DE SANDE. Handelsdrukkerij Terneuzen Voor Uw schuur, hangar of garage leveren wij: DENNEN-, CANADA- of HARDHOUT in elke gewenste maat, ook geschaafd en geploegd. Onze prijzen zijn aanmerkelijk lager dan het normaal verwerkte hout. Wij zagen Uw bomen in loon en zijn leveranciers van Uw brandhout. Tevens zijn wij kopers van al Uw bomen. Houthandel - Houtzagerij - Bosexploitatie TELEF. 591 AXEL Bestelt reeds nu Uw wij kunnen U nog alle gewenste rassen aanbieden, zoals Bintje, Alpha, Eersteling, Eigenheimer, Beve lander, Meerlander, Koopmans Blauwe, Furore, in verschillende maten en klassen. Gaarne doen wij U onze uiterste prijsnotering toekomen. Tevens kunnen wij U alle gewenste Ziektelbestrij- dingsmiddelen leveren. Met beleefde aanbeveling, Tel. 234, Ellewoutsdijk, K 1104, II Dat de Deense NORDSTEN-CERES Precise- Zaaimachines er in geslaagd zijn gelijke tred te houden met de ontwikkeling in de landbouw, bewijst wel de steeds toenemende vraag naar dit werktuig met name in Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Westelijk Noord-Brabant, Zuidhol landse eilanden, Noordoostpolder, Wieringer- meer, Friesland en Groningen. Bovendien werkt deze machine op vrijwel alle proefboerderijen en instituten voor vlasverbouw, o.a. Ned. Vlas instituut te Wageningen, Proefboerderij in Wie- ringermeer, N007 doostpolder, Overijsel en Fries land. Haar grote voordelen, waarvan ook de Zaai machine-Beoordelingscommissie getuigde, zijn: Het autostuur, geconstrueerd in extra uitvoe ring, ook voor zwaar, kluiterig land, heeft een smalle hoge rug op de wielen, waardoor gemak kelijk en nauwkeurig sturen verkregen wordt voor rechte uitzaai, wat het wieden niet alleen vergemakkelijkt, maar ook wieden zonder be schadiging mogelijk maakt. Bij scherp draaien draait het binnenwiel om zijn spil. De zaaipijpen bestaan uit 3-delige telescoop buizen, waardoor ook hier slijtage tot een mini mum wordt beperkt. De schart, bevestiging is voorzien van een spe ciaal stalen lager, waardoor optreden van ruimte in de scharenbevestiging, ook na jaren, wordt voorkomen. Nokkenradsysteem, wat zijn doelmatigheid reeds heeft bewezen door de onbeschadigde, minitieus regelbare, uitzaai. Bij herhaalde proefnemingen is mogelijk geble ken fijne zaden uit te zaaien in een hoeveelheid van 400 gram per pijp per H.A. Voor nog klei nere hoeveelheden of hoeveelheden boven 300 K.G. per H.A. zijn speciale nokkenradwiel- tjes leverbaar. De bijgeleverde nokkenradwiel- tjes zijn normaal ruim voldoende. AXEL BROCHURES JAARVERSLAGEN BOEKEN HANDELSDRUKWERK KLEURENDRUK TIJDSCHRIFTEN Noordstraat Terneuzen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 20