€sso ±1 Difis de DAVID BROWN Sterke \ferhslew houd het luchtfilter schoon M. DEN DOELDER Iets wat regelmatig voorkomt! C. F. WESTSTRATE 25 GEBR. SCHIEMAN I*- N.V. Indumy ZETOR Belangrijker dan Geld is de waarde die U ervoor ontvangt f562 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. Voor Uw schuur, hangar of garage leveren wij: DENNEN-, CANADA- of HARDHOUT in elke gewenste maat, ook geschaafd en geploegd. Onze prijzen zijn aanmerkelijk lager dan het normaal verwerkte hout. Wij zagen Uw bomen in loon en zijn leveranciers van Uw brandhout. Tevens zijn wij kopers van al Uw bomen. Houthandel - Houtzagerij - Bosexploitatie TELEF. 591 AXEL Bij BEDRIJFSSTORINGEN door het uitvallen van een motor, kunnen wij U vlug helpen met: A. Levering van een ruilmotor uit voorraad. B. Door op zeer korte termijn reviseren van Uw eigen motor. C. Door levering van cylinder-sets (bussen en zuigers) uit voorraad voor vele auto- en tractormotoren. Ruilmotoren worden franco geleverd door geheel Nederland. MOTORENREVISIEBEDRIJF Telefoon 45 - KRABBENDIJKE Dealer voor Oost en West Zeeuws-Vlaanderen: 4 Cyl. KopkUppen Petroleum- of Dleietmotof Ingebouwde hydraul. heflnstallatie 6 Versn. vooruit 2 achteruit 2 Versn. aftakai riemschijf BETROUWBAARDfft DEGELIJKER mm LAGER PtiJt AXEL - Telef. 01155 - 628, 645 en 793 DRUK WEBKEN Firma P. J. VAN DE SANDE. Handelsdrukkerij - Terneuzen Onder zeer grote belangstelling is door de Land bouwstudieclub „Eiland-I Jsselmonde" te Hendrik Ido Ambacht, een tractordemonstratie gegeven op zware kleigrond met 68 ®/o afslib, met medewerking van het Instituut van Landbouwwerktuigen te Wageningen. Aanwezig waren 28 tractorploegen. Op de foto ziet men de Cappon TWZ I aan het werk. Een tweescharige tractor Wendploeg met draaibare schijven. Deze ploeg kreeg het hoogst aantal punten met de vermelding: de schoonste vore. MACHINEFABRIEK IZ. CAPPON, Heinkenszand (Z.) imt^TtfjuiTook af en toe vertellen Maar belooft li \Jw familie m/ noaar niet om ze met zw allen een» met t/w Zet or een dagje mee vit te nemen naar de 3tadOm er mee te gaan toeren is de Zetor niet bet meest ge schikte vervoermiddelMaar voor alle werk-ook toet zwaarste-is hij ideaal^ Deskundige service. Gewaarborgde onderdelenvoorziening. dieseltractor WETERINGKADE 7 - 's-GRAVENHAGE - TELEFOON 771978 RENTEGEVENDE ESSO WENKEN VOOR TRACTOREN NO. 1 4 Een kleine moeiteeen groot resul taat. Want hoewel de gevolgen van een vervuild luchtfilter niet altijd direct merkbaar zijn, is de schade op de duur groot. Een verstopt filter laat weinig lucht door. Het gasmengsel is te rijk, het brandstofverbruik stijgt, de motor vervuilt en het vermogen daalt. Stof en vuil in de motor vormen met de olieresten e.d. een slijpmiddel, dat een funeste uitwerking heeft. Uw tractor verricht zwaar werk in een stoffige omgeving. Behandel hem met zorg en geef hem de beste smeermiddelen en brandstof. Doe zoals millioenen anderen en... "fc m a ...J, is"»"* vertrouw op de wereldreputatie van ESSO NEDERLAND N VV.ESSÖ-GEBOUW - DEN HAAG Aangesl. bij de Coöp. Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 14