pe beste SEJWe* komt uit Grew mmsm CENTRAAL BUREAU •Sjss faW.vanGEMEREN&Zn JAN KUIPERS LANDBOUWHANGARS Dit is de DAVID BROWN GEBR. SCHIEMAN EEN SLAG! YMDMEL Grimme Rekord Aardappelrooimachine 25 Wij leveren POOLMAN'S COMBINE Huishoudster DRUKWERKEN ZETOR DIESELTRACTOREN afd. Landbouwwerktuigen N.V.LATUM EBO ALBLASSEROAM NUNSPEET n „ALVOLINE" En U heeft Uw hele bedrijf terugverdiend v s N.V. INDUMY P. WILLEBOORDSE de BESTE voorraadrooier tal. -111340 ROTTERDAM postbus 182 TELEF. 477 510 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. 1 Specialisten in Wiel- 6 Rupstrekkers GREUP Z.H. (OUD-BEIJERLAND) TEL. 65 VRAAGT DE UITVOERIGE CATALOGUS VAN ONZE KALBERGEN EN SPECIALE MODELLEN VOOR INBOUW VEE8TALLING Telefoon K 3412- 2541 en 2542 Rijkslandbouwwinterschool - Goes Aanmelding van nieuwe leerlingen voor het school jaar 1954/1955 vóór MAANDAG 23 AUGUSTUS a.s. bij de Directeur der school, Ravelijn Groene Jager 8 te Goes* Minimum leeftijd 16 jaar vóór 1 Januari 1955. Het toelatingsexamen wordt begin September afge nomen. De Directeur verstrekt gaarne alle inlichtin gen. Programma's worden op aanvraag toegezonden. 4 Cyl. Kopkleppen Petroleum- of Dieielmotor Ingebouwde hydreuL hefinstallatie 6 Versn. vooruit 2 achteruit 2 Versn. altakas en riemschijf BETROUWBAARDER DEGELIJKER LAGER W» PRIJS Dealer voor Oost en West Zeeuws-Vlaanderen: AXEL Telef. OH55 - 628, 645 en 793 j Landbou wsch uren Overkappingen Loodsen en Garaget Stalen Spanten Staalconstructies Hek- en Rasterwerk Rijwielstanders, met of zonder overkapping Stalen Speeltuingar nituren Constructiewtrkplaatsen HILVERSUM Neuweg 60-62 T>l K «tót - «462 Wett. Gedep. (Kruiden, Min, Vit.) Geeft Uw Varkens re gelmatig Alvoline door hun voeder, dan hebt U geen achterblijvers of stijve varkens. 2 Kilo Pak ƒ1,— D. Alewijnse Zonen Middelburg, Tel. 2329 Waarom Omdat U zo verstandig was, door Hommema een goede in stallatie voor bliksemafleiding met 15 jaar garantie te laten aanleggen. Wat? Deed U dat nog niet? Riskeert U nog dagelijks Uw bedrijf en houdt U Uw hart vast als millioenen volts zich donderend ontladen boven Uw erf? GEEN DOOD - GEEN SCHADE GEEN ANGST als Hommema Uw opstallen des kundig beveiligd heeft. Vraag vandaag nog alle inlichtingen bij TE KOOP: een Allis Chalmer sterke motor, als nieuw. Frijs billijk. J. M. VERHULST, Zonnemaire, Telef. 36. Terstond gevraagd: een NETTE in gezin van 2-pers. (boe renbedrijf), door J. W. STEUR. Dapperweg. 14, Haamstede. randeren onberispelijk uitstrooien in elke omstandigheid. i GEVESTIGD Tc. GRONINGEN - EINDHOVEN EN MIDDELBURG MEE* OOGST - MINDER KOSTEN TECHNISCH BEDRIJF WOMMELS FR. HOOFDDORP TEL. 02540-6241 -6242 DORDRECHT TEL. 01850-731 9 - KAMPEN TEL. 1046 V.V. Fa. P. J. V. d. SANDE Weteringkade 7, 's-Gravenhage, Tel. 77 1 9 78 Dealer voor Zeeland. SEROOSKERKE (W.) Tel. K. 1189—201 De naam Rekord wordt thans ook gebruikt voor aardappelrooi- machines, welke niets te maken hebben met het fabrikaat Grimme Rekord. MEN ZIJ DUS GEWAARSCHUWD. Bestel bij Uw Coöperatieve Landbouwvereniging of bij VRAAGT INLICHTINGEN BIJ

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 10