Paard en paardensport WEDSTRIJDEN OP ZATERDAG 19 JUNI. 'Z E E U VV S C II LANDBOUWBLAD. 441 Kennelijk drachtige vaarzen met opgave van dekdatum: 1. Basje 3, Wed. J. op 't Hof, Wolphaartsdijk2. Mina 38, eig. onbekend; 2. Edema 47, Wed. J. op 't Hof, Wolphaartsdijk; 2. Matje 3, Gebr. Rouw, Goes; 3. Blondina 9, Gebr. Buijsrogge, Kloetinge; 3. Nellie _2. P. Rijk Wz., Ovezande. Niet kennelijk drachtige vaarzen geboren tussen 30-6-'52 en l-l-'53: 1. Ella, M. H. van Liere, 's Heer Abtskerke; 2. Mina 39, Gebr. Rouw, Goes. Niet kennelijk drachtige vaarzen geboren tussen 31-12-'52 en l-7-'53: 1. Margaretha 11, J. Meeuwse, Kloetinge; 1. Mina 40, Gebr. Rouw, Goes: 2. Nora 16, Gebr. Rouw, Goes; 2. Efie 30, Wed. J. op 't Hof, Wolphaartsdijk; 2. Gonda 11 van Gretha, Wed. J. op 't Hof, Wol phaartsdijk; 3. Steenhuizer 92, Gebr. Rouw, Goes; 3. Margriet, Wed. A. Rijk, Kwadendamme; 3. Anna 11, J. Meeuwse, Kloetinge; 3. Gonny, Jac. Simonse, Heinkenszand; 3. Bertha, Wed. A. Rijk, Kwaden damme. Vaarskalveren, geb. na 30-10-'53: 1. Margriet 3, Gebr. Buijsrogge, Kloetinge; 2. El je 1, Gebr. Buijsrogge, Kloetinge; 3. Julia, Wed. J. op 't Hof, Wolphaartsdijk. Groepen fokvee, bestaande uit 3 dieren van 1 eigenaar, ouder dan 2 jaar: 1. Groep van Gebr. Rouw, Goes; 2. groep van M. H. van Liere, 's Heer Abtskerke;. 3. groep van C. van Nieuwenhuijzen, Kruiningen. Kampioen Rika 8, D. A. Timmerman, Kattendijke. Bes. kampioen: Zeeuwtje, fa. D. Bakker, Goes. VOLBLOED EN STAMBOEKGEITEN. Geitlammeren, geboren in 1954: 1. Maatje van Kasteelsweg, D. Sandee, Lewedorp; I. Ina, Joz. Markusse, 's Heer Arendskerke; 2. Klare, H. Potter, Óudelande; 2. Marie, J. Geelhoed, Kapelle; 3. Mina, M. de Dreu, Driewegen; 3. Dora, M. Jan- sens, Lewedorp. Éénjarige volbloed en stamboekgeiten: 1. Grietje, J. van Oosten, Wemeldinge; 2. Koosje, D. Sandee, Lewedorp; 3. Nellie, P. de Kok, Nieuw dorp; 3. Irene, M. Riemens, Nieuwdorp. Twee-jarige volbloed en stamboekgeiten: 1. Corrie, J. van Oosten, Wemeldinge; 1. Dientje van Kasteelsweg, D. Sandee, Lewedorp; 2. Clara, P. Verheule, Wolphaartsdijk: 2. Nellie, J._ v. d. Cin- gel, Wemeldinge; 3. Rina, J. Walhout, Borssele; 3. Li na, D. C. Hannewijk, Wolphaartsdijk. Oudere stamboek en volbloedgeiten: 2. Marie, D. Sandee, Lewedorp; 2. Mina, J. Ha melink, Wemeldinge; 3. Betsy, K. Th. Koole, Wol phaartsdijk; 3. Koosje, Joh. Ruyssen, Kattendijke. Oudere stamboek en volbloedgeiten II: 1. Mina, J. van Oosten, Wemeldinge; 1. Mina, J. Walhout, Borssele; 2. Marijke, Joz. Markusse, 's Heer Arendskerke; 3. Marie II, L. de Koeyert, Nieuwdorp. Niet geregistreerde geiten: Lammeren 1. Jannie, P. Verheule, Wolphaartsdijk; 2. Adie, A. Corstanje, Borssele; 3. Mina, L. de Visser, Wol phaartsdijk. Eén-jarige geiten: 1. Mina, Joz. Markusse, 's Heer Arendskerke; 2. Nellie, L. de Visser, Wolphaartsdijk. Twee-jarige en oudere melkgeiten: 1. Koba, W. A. Zuiddijk, Wemeldinge; 1. Koosje, idelh; 2; D. Luteyn, Wemeldinge; 3. Mina, J. van Oosten, Nieuwdorp. Kampioene: Dientje van Kasteelsweg, D. Sandee, Lewedorp, tevens geit met de mooiste uier. Verenigingsgroepen 1. Vereniging Wemeldinge; 2. Vereniging Borssele en Vereniging Nieuwdorp; 3. Vereniging Wolphaarts dijk. Familiegroepen 1. ,J. van Oosten, Wemeldinge; 2. D. Sandee, Nieuwdorp. SCHAPEN. Rammen, geboren in 1953. 1. Ram 245, Gebr. Rouw, Goes. Rammen, geboren vóór of in 1952. 1. Ram 220, D. H. C. Krijger, Goes; 2. Ram 230, N. V. De Wilhelminapolder; 3. Ram 225, idem. Ooien met lammeren geboren vóór of in 1952. 1 Ooi 2578, J. de Punder, 's-Heer Abtskerke; 2. Ooi 2603, Gebr. Rouw, Goes; 3. Ooi 2732, idem; 3. Ooi 2736, idem. Lammeren, geboren in 1954. 1. Groep van 10 lammeren van D. H. C. Krijger, Góes. Ooien met lammeren geboren vóór of in 1952. 1. Groep van 4 ooien met samen 6 lammeren, J. M. Klompe, Wolphaartsdijk. Rammen, geboren vóór of in 1952. 2. Ram van N, V. Hofstede Schenge, Goes. Ooien, zonder lammeren, geboren in 1953. 1. 12 ooien van D. C. H. Krijger, Goes; 2. 3 ooien van N. V. De Wilhelminapolder; 3. 6 ooien'van N. V. Hofstede Schenge, Goes. Ooien met lammeren, geb. vóór of in 1952. 1. Groep van L. van Nieuwenhutjze, Rilland; 1. 3 ooien van N. V. De Wilhelminapolder; 2. 12 ooien van D. H. C. Krijger, Goes; 3. 12 ooien van N. V. Hofstede Schenge, Goes. TREKPROEF MET REMWAGEN. Trekpaarden: 1. Max, eig. J. Boonman, 's-Heer Arendskerke; 2. Frits, eig. D. de Winter, Heinkens zand; 3. Gustaaf, eig. Mij ,,De Wilhelminapolder"; 4. Dora, eig. Mij „De Wilhelminapolder." Landbouwtuigpaarden: 1. Henk, eig. D. A. Nieuwen- huijze, Nw.- en St. Joosland; 2. Hans, eig. mej. J. Steendijk, Nw.. en St. Joosland; 3. Varta, eig. Mij „De Wilhelminapolder"; 4. Frits, eig. Iz. de Feijter, Zaamslag. HOEFBESLAG. 1. Jac. van Boven, Kruiningen; 2. J. Slabbekoorn, Kloetingen; 3. Stokx, 's Heerenboek; 4. J. van Boven, Kruiningen; 5. A. Scheele, Hoedekenskerke; 6. Slabbekoorn, Kloetinge; 7. Fa Adriaanse, Goes; 8. A. v. d. Berge, Kattendijke; 9. J. van Weele, Wemeldinge. CONCOURS. Dressuurproef voor achttallen: 1. Landelijke Rij- vereniging „Walcheren," Nw.- en St. Joosland; 2. Oranjeruiters, Willemstad; 3. De .Schouwse Ruiters, Dreischor; 4. Julianaruiters, Zaamslag; 5. „Walche ren," Serooskerke. Dressuurproef voor viertallen: 1. Noord-Beveland; 2. Eendraehtruiters, Oud-Vossemeer. Individuele dressuur, klasse B: Groep I: 1. H. Kruis- beek, Oranjeruiters; 2. J. van Oeveren, Noord-Beve land; 3. mej. A. van Hoeve, Julianaruiters; 4. M. Geuze, Eendraehtruiters; 5. G. de Klerk, Juliana ruiters; 6. L. M. Moermond, De Schouwse Ruiters. Groep II: 1. L. B. H. v. d. Slikke, Walcheren; 2. N. v. d. Werf, De Schouwse Ruiters; 3. J. Maljaars Oostkapelle; 4. E. de Putter, Julianaruiters; 5. D. A. van Nieuwenhuijzen, Walcheren, Nw.- en St. Joos land; 6. C. Dees, Julianaruiters. Individuele handicap dressuurproef, klasse L. M. en Z.: 1. L. M. Moermond, De Schouwse Ruiters; 2. mevr. Bomv. d. Hil, Oranjeruiters; 3. D. A. van Nieuwen huijzen, Walcheren, Nw.- en St. Joosland; 4. J. Mun ters, Oranjeruiters. Springconcours, klasse B: 1. H. Kruisbeek, Oranje ruiters; 2. J. van Oeveren, Noord-Beveland; 3. L. M. Moermond, De Schouwse Ruiters; 4. M. A. Geuze, Eendraehtruiters; 5. mej. A. van Strien, Walcheren, Nw.- en St. Joosland. Springconcours, klasse L: 1. J. Munters, Oranje ruiters; 2. L. B. H. v. d. Slikke, Walcheren, Nw.- en St. Joosland; 3. D. A. van Nieuwenhuijzen, Walcheren, Nw.- en St. Joosland; 4. G. de Klerk, Julianaruiters. Opzoeken van storingen bij een tractor. 1. F. Klaassen, Kats, 35 punten: miniatuur tractor; 2. A. van Dijke, 's-Heer Arendskerke, 34 p.: water pomptang; 3. Th. J. Boot, Kruiningen, 30 p.: boek werk. Veebeoordeling. 1. W. van Sluijs, Zoutelande, 30 p.: boekwerk (be schikbaar gesteld door Ir M. A. Geuze)2. M. Karelse, Koudekerke, 29% p.: kam-borstel (beschikbaar ge steld door Str. Z.-Bev.); 3. P. A. de Smidt, Cadzand, 28 p.: boekwerk. In 't werk stellen van zelfbinders. 1.. J. M. Walhout, Terneuzen, 56 p.: boekwerk (be schikbaar gesteld door Ir M. A. Geuze)2. P. de Jonge, 's-Heer Abtskerke, 54 p.: bol bindertouw; 3. P. Minnaard, 's-Heer Abtskerke, 54 p.: vulpotlood. Huishoud-estafette. 1. Janny Duivendijk, Zierikzee: koektrommel (be schikbaar gesteld door de Str. W. Z.-Bev. der L. J. G.) 2. Miep Sinke, Kloetinge: liniaal; 3. Corrie Aarnout- se, Kloetinge: lineaal. Pannekoek-race. 1. Joh. de Waal, Bruinisse: koekschep (beschikbaar gesteld door de Str. W. Z.-Bev. der L. J. G.2. Nellie Spaangler, Yerseke: liniaal. Stoelendans dames. 1. Suus de Jonge, 's-Heer Arendskerke: fietstas; 2. Sjaan Janse, Kloetinge: vulpotlood; 3. Tanny Noord- hoek, Kloetinge: vulpotlood. Trekkerbehendigheidswedstrijd. 1. C. J. op 't Hof, Kapelle, 74 p.: schijnwerper (be schikbaar gesteld door de Firma Karelse); 2. F. J. de Roo, Biezelinge, 73 p.: miniatuur trekker; 3. M. J. Klompe, Bruinisse, 72 p.: sigarettenkoker. Hooiruiteren. 1. P. Janse, Kamperland, 8 p.: hooivork (beschik baar gesteld door Str. Z.-Bev.); 2. A. Langebeeke, Goes, 8 p.: boekwerk; 3. J. de Visser, 8 p.: Vulpotlood. Ringrijderij te paard. 1. M. Kole, Afd. Serooskerke L. J. G., 6 ringen uit 6: vulpotlood; 2. I. Wisse, Afd. Serooskerke L. J. G., 4 ringen uit 6: vulpotlood; 3. C. Abrahamse, Afd. Se rooskerke L. J. G., 4 ringen uit 6: vulpotlood. MODESHOW. Jurken: le prijs Koos Klompe: boekwerk („Ik kan hand werken"); 2e pr. Lo Kostense: naaigarnituur (be schikbaar gesteld door de streek Z.-Bev. der L.J.G.); 3e pr. Lein de Jager: breitas; 4e pr. Bertha de Regt: boekwerk (rietvlechten)5e pr. Lenie van Liere: poederdoos. Blouses: le pr. Sjaan Janse: boekwerk („Hoe hoort het eigenlijk"); 2e pr. Tannie Potter: poederdoos; 3e pr. Lenie Lous: boekwerk („Zo zij nonze manieren"). Rokken le pr. Teuneke Wolfert: nagelgarnituur; 2e pr. Adrie Felius: kousenrol; 3e pr. Lenie Lous: badtas. Diversen: le pr. Dien de Jonge: boekwerk („Ik kan huishou den") voor manteltje; 2e pr. Rina Geluk: étui met kleerhangers, voor pyama. De hippische festiviteiten in Goes zijn weer ach ter de rug. Als ik de stemming onder het publiek goed beluisterd heb, zijn ze zeer goed geslaagd, on danks het feit dat de grote show niet volgens plan yerliep en dat de hoofdring voor een dergelijke demonstratie feitelijk te klein was. Maar het vlot afgewerkte, afwisselende programma deed alles vergeten. Bij de trekpaarden was het dit keer alles stal Timmerman wat de klok sloeg. In alle rubrieken waarin hij uitkwam, zegevierde de heer Timmer man met zijn paarden. Ook voor de heer Boone uit Kruiningen was 'het een grote dag, want zijn zelf- gefokte Castorine van Francien behaalde het kam pioenschap. Wat een geluk dat deze merrie de raimp overleefde. Bij de landelijke ruiters was het de grote dag voor meVrouw Van den Bosch, de instructrice van Nieuw en St. Joosland. Haar achttal versloeg op verrassende wijze alle concurrenten, waaronder de Oranjeruiters uit Willemstad, die echter een zwaardere proef moesten afleggen. Dit systeem van handicap ook bij dressuurproeven van acht tallen is dit jaar voor het eerst ingevoerd om te voorkomen, «dat een bepaalde vereniging te ver boven haar concurrenten zou komen te staan. En zonder handicap zouden de Oranjeruiters weer ge wonnen hebben. Maar ook de Schouwse ruiters, die derde werden, hebben een goede prestatie ge leverd. We hebben veel respect voor de Schouwse ruiters. Deze vereniging was door menigeen als verloren gewaand, mede ook al door het vertrek van de Steendijken naar de Sloepolder. Maar alle pessimisten ten spijt: de hoed af voor de Schouw se ruiters. Wie gedacht mocht hebben, dat de landelijke ruitersport in Zeeland met de ramp ten onder zou zijn gegaan en dat waren er zeer ve,el, die zo dachten is van de tentoonstelling uit Goes met andere gedachten huiswaarts ge keerd. Want alle verenigingen zijn weer herrezen en er is zelfs een nieuwe afdeling op Walcheren bij gekomen. De afdeling SerooskerkeOost kapelle kwam voor het eerst met een achttal uit en werd na Zaamslag vijfde. Voor het eerste con cours hebben ze een zeer redelijke prestatie ge leverd. Bij de viertallen was het niet zo druk, maar het was toch zeer verheugend, dat Noord-Beveland, gecommandeerd door Jan Vogelaar en Oud-Vosse meer de reeds lang doodgewaande - ondanks alle mogelijke tegenslag toch niet konden komen. Individueel werden goede prestaties geleverd en bijzonder bij het springen werden alle verwach tingen overtroffen. Maar ik moet me beperken, want er was nog iets en wel de Kerkwerfse nieuwe remwagen van het Centrum Paardebelangen en ge construeerd door het I. L. R. In deze wagen zitten vele mogelijkheden om de trekkracht en het arbeidsvermogen van paarden te meten. Eén van die mogelijkheden is ons in Goes vertoond. Het hoofddoel is bereikt: het publiek leefde intens mee met de prestaties van de paarden. Velen heb ben zich weer gerealiseerd, dat het paard al naar de omstandigheden zijn trekkracht kan aanpassen. Henk van Nieuwenhuijzen toonde zich verre supe rieur bij de luxen. Dit woord „lux" gebruiken we graag in Zeeland. Een luxe als Henk is echter een landbouwpaard bij uitnemendheid. Op het einde der baan trok hij ook maar eventjes 450 kg. Bij de trekpaarden heeft Gustaaf van de W. P. 's morgens buitengewoon getrokken; 's middags was hij minder gelukkig, 's Morgens heeft hij over honderd meter 4.2 pk ontwikkeld. Over deze demonstratie zal later nog wel eens een gedocu menteerd verslag komen, want alle geleverde prestaties zijn op diagrammen vastgelegd. Terwijl de grote wijzer wel eens in ongerede geraakte bij de voorkeuringen, bleef de opname op het diagram ongestoord. Reeds direct na de demonstratie kwam uit de Noord-Oostpolder het verzoek om ook op de fokdag of het concours hippique de beschikking over deze remwagen te hebben, teneinde ook daar demonstratie te geven. Dit is wel een bewijs, dat er behoefte aan dergelijke metingen bestaat. Tot volgende keer. TOONTREDER,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 9