UITSLAGEN VAN KEURINGEN.EN WEDSTRIJDEN gehouden ter gelegenheid van de Z. L. M. dagen 1954. KEURINGEN OP VRIJDAG 18 JUNI. 440 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. PAARDEN. Merries van twee jaar, grote maat. 1. Ursula v. Monnikenhof, eig. fa D. A. Timmerman Zn, Kattendijke; 2. Nicole v. Doolman, eig. C. J. de Waal, Heinkenszand; 3. Ella v. d. Berg, eig. J. C. de Vrieze, Kloetinge; 4. Paula v. Nisse, eig. J. P. Nijsse, Nisse; 4. Henny v. d. Karnemelksput, eig. P. H. Janse, Goes; 4. Vera, eig. A. M. Braamse, 's-Heer Abtskerke; 4. Nora v. Keilen, eig. Gebr. Rouw, Goes. Merries van twee jaar, kleine maat. 1. Nora v. Hollestelle, eig. L. Boonman, Ovezande; 2. Reina v. Dorpszicht, eig. Gebr. Leendertse, Hoede- kenskerke; 3. Roelie v. d. Berg, eig. J. C. de Vrieze, Kloetinge; 3. Zora v. Waarde, eig. C. Mol, Waarde; 4. Nicoline v. d. Bergpad, eig. G. Hejjnsdljk, Goes; 4. Nelly v. Welgelegen, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetin ge; 4. Jenny v. Doolman, eig. C. J. de Wael, Hein kenszand. Merries van drie jaar, grote maat. l.Tosca v. Monnikenhof, eig. fa D. A. Timmerman Zn, Kattendijke; 2. Sonja v. Nisse, eig. J. P. Nijsse, Nisse; 2. Laura v. Schenge, N. V. Hofstede Schenge, Goes; 3. Ina v. Spaarte, eig. Jac. Meeuwse, Kloetinge; 3. Margriet v. Domeinplaat, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge; 3. Erna, eig. A. C. Noteboom, Kloetinge; 4. Ivonne v. Abtskerke, eig. M. H. van Liere, 's-Heer Abtskerke; 4. Bella v. Nico, eig. A. C. Noteboom, Kloetinge. 4. Ella v. Overhof, eig. W. Aarnoutse, Kloetinge. Merries van drie jaar, kleine maat. 1. Juliana v. Maalstede, eig. A. L. Schrier, Kapelle; 2. Jenny v. d. Osse, eig. C. Mol, Waarde; 2. Toos v. Biezelinge, eig. P. Scheelede Putter, Biezelinge; 3. Nicoline v. Elsdiek, eig. Gebr. J. J. Smallegange, El- lewoutsdijk; 3. Bianca v. Kapelle, eig. J. van Overbee ke, Kapelle; 4. Gloudien v. Elsdiek, Gebr. J. J. Smal legange, Ellewoutsdijk; 4. Ingrid v. Brunswijk, eig. Gebr. Van Donk, Nieuwdorp. Merries van vier jaar, kleine maat. 1. Castorine v. Francien, eig. A. J. Boone, Kruinin- gen; 2. Nelly v. Adolfshoeve, eig. A. Wagenaar, Kloe tinge; 3. Cora v. d. Maire-hoeve, eig. B. de Maaker, Wolphaartsdijk; 3. Julia v. Goes, eig. Gebr. Rouw, Goes; 4. Corrie, eig. J. de Roo, 's-Heer Abtskerke; 4. Mina, eig. W. Karelse, Heinkenszand; 4. Clara v. Tien- gemeten, eig. P. M. G. v. Nieuwenhuijzen, Oudelande. Merries van vier jaar, grote maat. 1. Sarina v. Monnikenhof, eig. fa D. A. Timmerman Zn, Kattendijke; 2. Gerda v. Melo, eig. A. L. Schrier, Kapelle; 3. Liza v. Keilen, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge; 3. Lida v. d. Mariahoeve, eig. J. Hart- hoorn, Baarsdorp; 4. Marie, eig. J. Boonman, Nieuw dorp. Merries van vijf tot tien jaar, kleine maat. 1. Roza v. 't Pauwhof, eig. P. Wagenaar, Kloetinge; 1. Kato v. Keilen, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge; 2. Paula v. Biezelinge, eig. P. Scheele—de Putter, Biezelinge; 2. Elza v. d. Zwaan, eig. Q. v. d. Linde, Kloetinge; 3. Vera v. Jozinahoef, eig. P. J. de Bour- graaf, Wemeldinge; 3. Erna v. Spaarte, eig. A. Zan- dee, Wemeldinge; 3. Gerarda v. Keilen, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge; 3. Riet v. Biezelinge, eig. P. Scheele—de Putter, Biezelinge; 4. Truus, eig. C. Mol, Waarde; 4. Rita d'Amice, eig. C. Mol, Waarde; 4. Koba v. Domeinplaat, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloe tinge; 4. 4. Gonnie v. Brunswijk, eig. Gebr. Verdonk, Lewedorp; 4. Nettie, eig. A. Schrier J. Platsehorre, Waarde; 4. Sonja v. Nico, eig. A. Schrier J. Plat sehorre, Waarde. (Vervolg van pag. 439.) groep zelfgefokte bruinschimmels die veel bekijks had en dan ook niet gemakkelijk is te overtreffen. Deze dochters van Nico van Smakt (2) en Nico van Ella (3) hebben één grootmoeder: Liza van Luntershoek, dochter van de bekende hehgstmoe- der Dalia d'Hulst (Corn, de Feijter); 't zijn stuk voor stuk paarden van formaat en goede tot beste klasse. De eigenaar is zeer succesvol de laatste jaren. Zeer goede groepen van Lenshoek en Van Overbeeke volgden. Viertallen van één eigenaar. 1. Lot van Fa Tim merman vnd; .dezelfde paarden als in de fokgroep minus de tweejarige Ursula. Uitstekende combina tie van grote uniformiteit. 2. Best, uniform lot van J. Q. C. Lenshoek. 3. Nogmaals Lenshoek. Kampioene van de dag werd Castorine van Fran cien, de uitstekende Nico van Smakt-dochter, van A. J. Boone te Kruiningen, een merrie van onbe twist goede origine bovendien. Herinneren we ons goed dan behaalde haar grootmoeder, een Certain- dochter uit een Castor-merrie, eveneens een regio naal kampioenschap. Reserve: Frida van Donkerzicht, d. Roland van Steenzwaan, van J. L. Goetheer te Wolphaartsdijk; een uitgesproken robuust en gebeend paard, mach tiger maar minder correct afgewerkt als de kam pioene. We roepen tot slot de clementie van de lezers in voor de hiaten, die men in dit verslag is tegen gekomen. G. JOH. COLENBRANDER. Merries van vijf tot tien jaar, grote maat. 1. Rozelien v. Monnikenhof, eig. fa D. A. Timmer man Zn, Kattendijke; 1. Justine v. Keilen, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge; 2. Reseda v. Monnikenhof, eig. fa D. A. Timmerman Zn, Kattendijke; 2. Elly, eig. W. A. Mol, Overzande; 3. Annie v. Doolman, eig. C. J. de Wael, Heinkenszand; 3. Clara, eig. P. H. Janse, Goes; 4. Idea v. Keilen, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge; 4. Dahlia v. Goes, eig. H. J. Rijk, 'scHeer Abtskerke; 4. Castorine v. Yerseke, eig. J. P. Nijsse, Nisse. Merries van elf jaar en ouder, grote maat. 1. Erna, eig. Jan de Roo, 's-Heer Abtskerke; 2. Ivon ne v. Kapelle, eig. J. van Overbeeke, Kapelle; 3. Wil- ma v. W. F. D., eig. W. A. Mol, Ovezande. Merries van elf jaar en ouder, kleine maat. 1. Hermine v. Kapelle, eig. J. van Overbeeke, Kapel le; 2. Agatha, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge; 2. Cuba v. Serfrans, eig. I. Groenewege, Hoedekensker- ke; 3. Dora v. Domeinplaat, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge; 3. Ceres v. Welgelegen, eig. J. Q. C. Lens hoek, Kloetinge; 4. Francien v. Certa, eig. A. J. Boo ne, Kruiningen; 4. Draga v. Keilen, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge. Merries van één jaar, grote maat. 1. Caroline v. Molenhof, eig. J. Lokerse, Heinkens zand; 2. Corrie v. Domburg, eig. W. Aarnoutse, Kloe tinge; 2. Zwaantje v. Holsloot, eig. J. de Dreu, Elle woutsdijk; 2. Veronica v. Monnikenhof, eig. A. Zan- dee, Wemeldinge; 3. Betsy, eig. Wed. Jac. Remijnse, Wolphaartsdijk; 3. Cinqa v. Karnemelksput, eig. P. H. Janse, Goes; 4. Annie v. Waarde, eig. C. Mol, Waar de; 4. Fabiola v. Dorpszicht, eig. A. Schrier J. Plat sehorre, Waarde. Merries van één jaar, kleine maat. 1. Elza v. Hollestelle, eig. L. Boonman, Ovezande; 1. Elza v. Kwadendamme, eig. Wed. A. Rijk, Kwaden- damme; 2. Krina v. Monnikenhof, eig. A. L. Schrier, Kapelle; 2. Madame, eig. Wed. J. Vermue, Nieuw dorp; 3. Ella van Nico, eig. Wed. J. Vermue, Nieuw dorp; 3. Vera v. Oudelande, eig. W. Aarnoutse, Kloe tinge; 3. Nicoline v. Maalstede, eig. A. L. Schrier, Kapelle; 4. Jantje, eig. Jac. Meulenberg, Ellewouts dijk. Hengsten van zeven jaar en ouder, kleine maat. 1. Nico II v. Caroline, eig. Gebr. Verdonk, Lewedorp. Hengsten van zeven jaar, kleine maat, 1. Karei v. Keilen, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge. Hengsten van twee jaar, kleine maat. 1. Nico van Vluchtenburg, eig. C. Verdonkvan der Heijden, Lewedorp. Hengstveulens, geb. vóór 1 Mei. 1. Karei v. Veldzicht, eig. A. van Strien, Wolphaarts dijk; 2. Nico v. Bella, eig. M. van Lieré, 's-Heer Abts kerke; 2. Edelman v. Kruiningen, eig. A. J. Boone, Kruiningen; 3. Albert v. 's-Heer Abtskerke, eig. H. van Liere, 's-Heer Abtskerke; 4. Marnijc v. d. Karne melksput, eig. P. H. Janse, Goes; 4. Cunó v. Nisse, eig. J. P. Nijsse, Nisse; 4. Rudolph v. Tervaten, eig. Q. v. d. Linde, Kloetinge. Jonge hengstveulens, geb. na 1 Mei '54. 1. Luctor v. Brunswijk, eig. Gebr. Verdonk, Lewe dorp; 2. Karei uit. de Stooflaan, eig. C. Verdonkv. d. Heijden, Lewedorp; 3. Nico II van Caroline; eig. C. Verdonkvan der Heijden, Lewedorp. Merrieveulens, geb. vóór 1 Mei. 1. Veronica v. Linquenda, eig. P. J. de Bourgraaf, Wemeldinge; 2. Hersa, eig. P. Wagenaar, Kloetinge; 2. Reina v. Kapelle, eig. J. van Overbeeke, Kapelle; 2. Pauline v. Keilen, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetin ge; 3. Elly v. d. Jachthoek, eig. M. A. D. Bolier, Kloe tinge; 3. Caroline van Nico II, eig. Gebr. Verdonk, Lewedorp; 3. Prima v. Welgelegen, eig. J. Q. C. Lens hoek, Kloetinge; 3. Nicolien, eig. A. Zandee, Wemel dinge; 3. Polka v. Domeinplaat, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge; 4. Rozalien v. Tervaten, eig. Q. v. d. Linde, Kloetinge; 4. Paula v. Keilen, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge; 4. Bianca v. Goes, eig. J. Boogaard, Goes; 4. Nellie v. Endewege, eig. Wed. W. J. Geuze, 's-Heer Arendskerke. Jonge merrieveulens, geb. na 1 Mei '54. 1. Marjo van Serfrans ,eig. I. Groenewegen, Hoede- kenskerke; 2 Lisette, eig. A. L. Schrier, Kapelle; 2. Astrid v. Overhof, eig. W. Aarnoutse, Kloetinge; 3. Ca- rolien v. Landmanslust, eig. H. Vermue, 's-Heeren- hoek; 3. Pretty v. Zimmerman, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge; 3. Hilda v. Nico II, eig. Gebr. Verdonk, Lewedorp; 4. Paulotte v. Keilen, eig. J. Q. C. Lens hoek, Kloetinge; 4. Ella, eig. W. Minnaardde Graag, 's-Heer Abtskerke; 4. Gusta, eig. J. de Jonge, Kloe tinge; 4. Cato v. Welhoek, eig. Jac. op 't Hof, 's-Heer Arendskerke; 4. Frida v. Oudelande, eig. P. M. C. van Nieuwenhuijzen, Oudelande. Fokgroepen van drie tot vijf stuks. 1. Reseda, Rozelien, Sarina, Tosca en Ursula v. Mon nikenhof, eig. fa D. A. Timmerman Zn, Kattendijke; 2. Karei, Justine en Kato v. Keilen en Koba v. Do meinplaat, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge; 2. Ivon ne, Hermine, Bianca en Helma v. Kapelle, eig. J. van Overbeeke, Kapelle; 3. Francien v. Certa, Castorine v. Francien en Edelman v. Kruiningen, eig. A. J. Boone, Kruinihgen; 3. Draga, Hera, Idea en Gerarda v. Keilen, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge. Hengsten met vijf afstammelingen, geb. in 1954. 1. Nico v. Ella, eig. fa D. A. Timmerman Zn, Kattendijke; 2. Karei v. Keilen, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge; 2. Nico II van Caroline, eig. Gebr. Ver donk, Lewedorp. Hengsten met vijf afstammelingen, geb. in 1953. 1. Nico v. Ella, eig. fa D. A. Timmerman Zn, Kattendijke. Hengsten met vijf afstammelingen, geb. in 1952 of vroeger. 1. Nico v. Ella, eig. fa D. A. Timmerman Zn, Kattendijke. Merries met drie afstammelingen. 1. Draga v. Keilen, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge; 2. Castorine v. Yerseke, eig. J. P. Njjsse, Nisse; 3. Truus, eig. C. Mol, Waarde. Vierspannen merries van één eigenaar. 1. Reseda, Rozelien, Sarina en Tosca v. Monniken hof, eig. fa D. A. Timmerman Zn, Kattendijke; 2. Justine, Kato, Liza v. Keilen en Koba v. Domein plaat, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge; 3. Draga, Hera, Idea en Gerarda v. Keilen, eig. J. Q. C. Lens hoek, Kloetinge. Vierspannen merries van twee eigenaren. 1. Hermine v. Kapelle, Ivonne v. Kapelle, Magda en Annie v. Doolman, eig. J. van Overbeeke, Kapelle, en C. J. de Waal, Heinkenszand; 2. Castorine v. Yerseke, Sonja v. Nisse, Gonnie v. Brunswijk en Ingrid v. Brunswijk, eig. Gebr. Verdonk, Lewedorp en J. P. Nijsse, Nisse. Kampioenhengst. Nico II v. Caroline, eig. Gebr. Verdonk, Lewedorp. Reserve-kampioen. Karei v. Keilen, eig. J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge. Kampioen merrie. Castorine v. Francien, eig. A. J. Boone, Kruiningen. Reserve kampioen. Frida v. Donkerzicht, eig. J. L. Goetheer, Wol phaartsdijk. RUNDVEE. Stieren geboren tussen 30-6-'51 en l-7-'52: 1. Sikkema II van Goes, Wed. J. op 't Hof, Wol phaartsdijk; 2. Dina's Maurits, J. de Regt, Borssele. Stierkalveren geboren tussen 30-6-'53 en l-ll-'53: 3. Netje's Frits, Wed. J. op 't Hof, Wolphaartsdijk. Stierkalveren geboren na 30-10-'53: 2. Castor, Gebr. Buijsrogge, Kloetinge; 3. Cesar, Gebr. Buijsrogge, Kloetinge; 3. Constant, Gebr. Buijsrogge, Kloetinge. Melkkoeien geboren vóór l-7-'49, gekalfd vóór l-l-'54: 1. Rika, D. A. Timmerman, Kattendijke; 1. Dora 2, Gebr. Rouw, Goes; 1. Nora 13, Gebr. Rouw, Goes; 2. Gerda, M. H. van Liere, 's Heer Abtskerke; 2. Blondina 3, Gebr. Buijsrogge, Kloetinge; 2. Griet, Gebr. Buijsrogge, Kloetinge; 3. Klaasje 39, S. v. Nieuwenhuijzen, Kruiningen; 3. Irene, J. Dekker, Borssele; 3. Esther, J. Meeuwse, Kattendijke; 3. Berber, C. van Nieuwenhuijzen, Kruiningen; 3. Ber tha 7, M. Schouwenaar, Oudelande; 3. Blondje, P. v. d. Waert, Heinkenszand; 3. Pietje, P. v. de Waert, Heinkenszand; 3. Moortje, B. Ars, Borssele. Melkkoeien geboren vóór l-7-'49, gekalfd na 31-12-'53: 1. Tona, Gebr. Buijsrogge, Kloetinge; 1. Mina 24, Gebr. Rouw, Goes; 1. Margaretha, J. Meeuwse, Kloe tinge; 2. Van Schouwen, M. Rijk Mz., Heinkenszand; 2. Ina, Anth. Lamper, 's Heer Arendskerke; 2. Chris tina, Gebr. Buijsrogge, Kloetinge; 2. Mijntje 11, H. C. Polejj, Kruiningen; 2. Gretta, Gebr. Buijsrogge, Kloetinge; 2. Corrie, Gebr. Buijsrogge, Kloetinge; 2. Boukje, J. Dekker, Borssele; 3. Jansje 36, W. Min naard—-de Graag, 's Heer Abtskerke; 3. Bontje, M. H. van Liere, 's Heer Arendskerke; 3. Emma 2, M. Rjjk, Ovezande; 3. Impje, M. Rijk, Ovezande; 3. Martha 2, fa. D. Bakker, Goes. Melkkoeien geboren tussen 30-6-'49 en l-7-'50: 1. Berber 17, C. van Nieuwenhuijzen, Kruiningen; I. Erna, J. Meeuwse, Kloetinge; 2. Janny, M. H. v. Liere, 's Heer Abtskerke; 2. Blondine 5, Gebr. Buijsrogge, Kloetinge; 3. Paula, Gebr. Buijsrogge, Kloetinge; 3. Sara, Anth. Lamper, 's Heer Arends kerke; 3. Emma, J. Simonse, Heinkenszand. Melkkoeien geboren tussen 30-6-'50 en l-7-'51: 1. Sikkema's Bertha 11, Wed. J. op 't Hof, Wol phaartsdijk; 2. Gretha van Gonda, Wed. J. op 't Hof, Wolphaartsdijk; 2. Zeeuwtje 4, fa. D. Bakker, Goes; 3. Mina, Wed. A. Rijk, Kwadendamme; 3. Kalma 63, P. van der Waert, Heinkenszand; 3. Poelster Marie, H. C. Poleij, Kruiningen; 3. Elza, Wed. A. Rijk, Kwadendamme. Eerste kalfskoeien geboren tussen 20-6-'51 en l-7-'52 gekalfd vóór l-l-'54: 1. Gebina, Gebr. Rouw, Goes; 2. Hanna 5, Gebr. Buijsrogge, Kloetinge; 3. Lea, Anth. Lamper, 's Heer Arendskerke. Eerste kalfskoeien geboren tussen 30-fi-'51 en l-7-'52 gekalfd na 31-12-'53: 1. Zeeuwtje, fa. D. Bakker, Goes; 1. Janna '45, D. A. Timmerman, Kattendijke; 1. Nellie, W. Min- nart, 's Heer Abtskerke; 2. Dora 4, Gebr. Rouw, Goes; 3. Clara, Wed. A. Rijk, Kwadendamme; 3. Sientje 2, Gebr. Buijsrogge, Kloetinge.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 8