Juist 20, Beitels! REKORD CENTRAAL BUREAU Voorraadrooier KLEURCARBOLINEUM Bliksem- Beveiliging LANDBOUWHANGARS JAN KUIPERS NUNSPEET de juiste bedrijfs- temperatuur is belangrijk Dat heb je prachtig uitgekiend! SHELL NEDERLAND N.V. Carbokleur Fa GEBR. VAN DE SANDE Fa DE VRIES Co. NIET TE KOUD NIET Tt WARM afd. Landbouwwerktuigen tel. -111340 ROTTERDAM - postbus 182 446 Beitels let op ieders cent! En geiijk heeft ie! Daarom aarzelt hij met de beste brandstoffen en smeermiddelen te gebruiken. Dan vlot het werk veel beter, z'n motoaren zijn prima ia orde en altijd paraat. Vooral in de oogsttijd ia dk een belangrijketijdwinst Bovendien spaart 't hem veel geld! Hij weckt dos met SHELL producten, uitgerekend met SHELL Wassenaaraaoreg 80, 's-Gravenjtege, Tef. 18.34.00 Als U dok niets anders gebruikt dan SHELL Brandstoffen en Smeermid delen, dan verlengt U óók de levens duur van Uw motoren. U werkt zuiniger en prettiger. Kortom, het levect U extra winst op. Tieodtuaea- den landbouwers zeggen dan ook allang: Werken met SHELL is voor deel oogetoni Ti! -r—-> "CAMURJNE" "SHELL DIESOLINE" "SHELL" Tractorslia "SHELL X-100" Motorolie "SHELL ROTELLA" Olie en allo andera smeermiddelen voor Uw tractor DE NIEUWSTE SOORT de betere zaksel- f vrije niet afgevende kleurcarbolineum voor schuren, loodsen, hekken enz. is verkrijgbaar bij alle Aannemers-, Timmermans-, Wagenmakers- en Schildersbedrij ven. Handel in Teerproducten BRESKEN S - Tel. 95 (na 6 uur 45) Rijks erk. Installateur, aanleg, onderhoud en keuringen. Telef. 57951 (K. 20) Sumatraplantsoen 41 AMSTERDAM RENTEGEVENDE ESSO-WENKEN VOOR TRACTOREN No. 4 VRAAGT DE UITVOERIGE CATALOGUS VAN ONZE Telefoon K 3412- 2541 en 2542 KAPBERGEN EN SPECIALE MODELLEN VOOR INBOUW VEESTALLING Vertrouw op de wereldreputatie van De motor mag niet te warm worden, want dan gaat het koelwater koken. Maar het Is van minstens evenveel be lang, dat de motor niet te koud blijft. Meestal ligt de ideale bedrijfstempe- ratuur tussen 175-195° Fahrenheit. Te lage bedrijfstemperatuur geeft onvoldoende smering, onvoldoende verbranding en smeerolieverdunning. Gevolg: verhoogde slijtage! Het devies bij koud starten is: zo spoedig mogelijk de bedrijfstempera tuur omhoog werken door de motor onder niet te zware belasting (bijv. in lagere versnelling) te laten wegrijden en hem hierop te houden. De temperatuur loopt dan vrij spoedig op tot de vereiste hoogte. Spaar Uw tractor en kies voor brand stof en smeermiddelen het beste! öfi ff K'4'41 ÈSSO NEDERLAND N.V ..ESSO-GEBÖUW DEN HAAG de ideale aardappelrooimachine voor de vooruit strevende landbouwer. Leverbaar in uitvoeringen: voor paardetractie Cl voor tractor- of paardebespanning voor aftakaandrijving voor aftakaandrijving met behulp van hydrauli sche herinrichting. Bij de laatstgehouden demonstraties in Wieringer- meer en Noord-Oost Polder werd de REKORD uit stekend bevonden. Desondanks het laagst in prijs. Vraag nadere inlichtingen bij Uw coöperatieve ver eniging of bij

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 14