maoism, AAphytora LIR0- L0FEX Groot' s WAGENSCHUREN Houdt Uw gewas gezond door bespuiting met Beveilig Uw|gebouwen 25JX| Wij leveren POOLMAN'S Bergruimte STAMBOEKMERRIE A.C. COMBINE M. J. ROELSE Pootaardappeleri A. MOL, Oudelande B 11 SCHOKBETON LANDBOUWSCHUREN 444 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD. VROOMSHOOP TEL. K 5498-328 ""KAPBERGEN^ KIPPENHOKKEN GARAGES WONINGEN LOODSEN (ZINEB) MEER OOGST - MINDER KOSTEN MHÜtt Werkt sterk voorbehoedend. Geen groeiremming. Geeft hogere opbrengsten! Vraagt Uw leverancier of LANDBOUWBUREAU wiersum-groningen „ALVCLINE" Wett. Gedep (Kruiden, Min, Vit.) Geeft Uw Varkens re- 'elmatig Alvoline door hun voeder, dan hebt U geen achterblijvers of stijve varkens. 2 Kilo Pak ƒ1,— D. Alewijnse Zonen Middelburg, Tel. ,>329 i-,andbouwschuren Overkappingen Loodsen en Garage* Stalen Spanten Staalconstructies Hek- en Rasterwerk Rijwielstanders, met of zonder overkapping Stalen Speeltuingar- nituren Constructiewerkplaatsen HILVERSUM Nenweg «0-62 Tel. K 2950 - 0462 TE HUUR: grote voor vlas of granen, oogst 1954, op Walcheren. Brieven onder letter Y, Bureau van dit blad te Terneuzen. TE KOOP: met veulen, en een ingeschreven Rund. L. GUILJAM, Kanaalpol der, Philippine. HOOFDDORP TEL. 02540-6241 -6242 DORDRECHT - TFL. 01850-7319 - KAMPEN - TEL. 1046 TE KOOP: Verkeert in prima staat. Frijs laag. Brieven onder 'etter Z, Bureau van dit blad te Terneuzen. met hun kostbare inhoud tegen BLIKSEMINSLAG. Wij leveren U een BLIKSEMAFLEIDER, aangelegd volgens de voorschriften van de Rijks-Normalisatie commissie, tegen scherp concurrerende prijs en laten de installatie vóór de oplevering keuren door het Bouwbureau voor de Landbouw te Middelburg. Beleefd aanbevelend, ELECTROTECHNISCH BUREAU Markt 84 - WESTKAPELLE - Telef. K 1187 - 202 Bestelt reeds nu Uw Wij kunnen U alle gewenste rassen leveren, uit de N.Ö.P., Friesland, of N.-Holland van de beste selec- tievelden. Desgewenst winterbewaring van de door U gekochte pootaardappelen in koelhuis, tegen rede lijke vergoeding. Met beleefde aanbeveling, TELEFOON K 1104—234 (EUewoutsdijk). DRUKWERKEN I Firma P. J. VAN DE SANDE. 1 Handelsdrukkerij Ternaugen 1 Met de Westfalia in elk geval het maximum rendement. Maak van 'n dagelijkse last een lust. Doe meer met minder kersten! De Z. L. M.-feesten zijn weer voorbij, het werk wacht weer. Hebt U reeds over het zaaiplan 1955 gedacht? De aardappelteelt is zeer belangrijk, zowel voor BINNENLAND als EXPORT. FABRIEKEN TE ZWIJNDRECHT, KAMPEN EN ELBURG (NATRIUM ARSENIET) Het goedkoopste en meest kunnen snel gebouwd worden en zijn oerdegelijk. Zij hebben o.a. de volgende voordelen: uiterst korte bouwtijd brandvrije veestallen zeer lage assurantiepremie weinig onderhoudskosten gaan generaties mee vrije en hoge tasruimte tochtvrije veestalling hygiënisch moderne ventilatie veel licht Schokbeton boerderijramen vragen geen onderhoud en zijn onver woestbaar. Vraag om bewijzen, waaróm de Westfalia zo perfect is

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 12