bekeken, Blokland! AARDAPPELZIEKTE LIROTAN Grote verkoping van Landbouwwerktuigen en -Machines G. Ligtermcet&Zoon n.v. Tuinbouwschool - Kapelle VELDSCHUREN «HERCULES» LIRO-CUPROX Wij leveren POOLMAN'S VERKLARING Homrnema's Bliksemafleiders Fa W. SCHIPPER ZOON Aid. AXEL Z.L.M. Constructiewerkplaatsen Rupstractor T.D, 9 ^ansomés S S MAAIBALK M. DE DREU Co's N.Y DatJpefetjeJbeurs DE „ASSUMIJ" VAN 1896N.V. SHELL NEDERLAND N.V. MIDDELBURG Qjrïhotit** IN STAALCONSTRUCTI Grasmaaiers N.V.«LATUMEB0»tel.477-ALBLASSERDAM bestrijding FABERY DE JONGE BOEKHANDEL N.V. Fa P. J. VAN DE SANDE 334 2EEUWSCH LANDBOUWBLAD De penningmeester zal op Zaterdag 15 en 22 Mei a.s. telkens vanaf 3 tot 5.30 uur bij Porth-Lozanne te Axel, zitting houden voor het in ontvangst nemen der contributie 1954. De Penningmeester, IZ. DE FEIJTER Wzn. Landbouwschuren Overkappingen Loodsen en Garages Stalen Spanten Staalconstructies Hek- en Rasterwerk Rijwielstanders, met of zonder overkapping Stalen Speeltuingar nituren HILVERSUM Neuweg 60-62 TeL K 2050 - 6462 Te koop aangeboden: een INTERNATIONAL met pulley, atfakas en verhoogde trekhaak. A. J. DE VOS, Mariapol- iler, Strijensas, Tel. Strij- en K 1854, No. 302. AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN kan geschieden vanaf heden tot uiterlijk 30 Juni a.s. De leerlingen moeten zeven leerjaren der Lagere School met goed gevolg hebben doorlopen. Bij toe lating behoeft het achtste leerjaar niet gevolgd te worden. Het laatst uitgereikte schoolrapport dient bij de aangifte te worden getoond. Het Hoofd der Tuinbouwschool, M. NIEUWENHUIZE, Tel. 276 - K 1102 Biezelingsestraat 25 'W\ VERNEVELAAR geelt een nevel.die in het gewas doordringt FIRMA FRANKEN VAN WEEL - GOES TE KOOP: splinternieuwe 5 vts, voor Fordson Ma jor Tractor. GOES Telefoon 3441 De Notaris J. J. VAN DIJKE te Kruiningen, zal op VRIJDAG 21 MEI 1954, des nam. te 13.30 uur te Kruiningen op de hofstede van de heren Gebrs. Suij aan de Sandeeweg, ten verzoeke van de heer J. J. van Boven te Kruiningen, om contant geld PUBLIEK VERKOPEN: 5 Vlasplukmachines, 2 Repelmachines, een 2-wielige Tuinbouwtractor, een Amphibie Jeep, Handzaaima- chine, ijzeren Watervat (1200 1), Zaaimachine (2 m), Aardappelrooier (Ransomes), stalen Rolblok (4 m) voor tractorgebruik, A. C. Combine, A. C. Tractor (type G) met bijbehoren, enige Karren en Wagens en al hetgeen verder ten verkoop zal worden aange boden. Ondergetekenden verklaren bij deze, dat de schade betreffende hunne verzekerde dieren dezer dagen op de meest correcte en vlugge wijze werd vergoed door ALGEMEENE PAARDEN- EN VEEVINZEKIMNG TE VGRAVENHAGE P. van Alten, Sluiskil J. de Jonge, Ovezande. F. Knape, Abbenbroek. P. J. Maenhout, Waterlandkerkje. A. van Meel, Zevenbergen. Joh. van Uhm, 's-Heerenberg. P. van Sabben, Oudelande. H. Westdijk, Ouddorp. Inspecteur AD. MARIS, G. de Graaffstr. 83, Goes, Telef. K 1100 - 2998. Blokland weet best wat ie doet om er bete»- van te worden. Hij werkt met SHELL producten Beter voor zijn landbouwmotoren, beter voor z'n stemming, beter voor z'n beurs. Met SHELL producten is het vlotter werken.' Wassenaarseweg 80, 's-Gravenhage, Tel. 18.34.00 Ook voor Üw motoren zijn de SHELL Brandstoffen en Smeermiddelen nodig om tot een gunstiger exploitatie te komen.' Zij verlengen de levensduur der motoren ze verhogen de prestaties en verminderen de kosten en onkosten. Tienduizenden landbouwers profiteren dag in, dag uit van deze wetenschapWerken met SHELL is voordeel oogsten! "CARBURINE" "SHELL DIESOLINE" "SHELL" TractoroliB "SHELL X-100" Motorolie "SHELL ROTELLA" Olie en alle andere smeermiddelen voor Uw tractor sedert 1825 Nw. Vlissingseweg 66 Tel. 2666 Vraag vrijblijvend nadere inlichtingen Thans kunnen wij weer leveren de bekende HERCULES GRASMAAIERS, zwaar model met grote brede wielen. EEN ZWEEDS KWALITEITS PRODUCT. GOES TELEF. 3244 ADVERTEREN DOET VERKOPEN Profiteert van de sterk opbrengst-verhogende werking door 34 bespuitingen met: (ZINKCARBAMAAT) Uitstekend vemevelbaar! Daarna de nieuwe geconcentreerde colloïdale koper Slechts 35 liter per ha. ROTTERDAM, Tel. 35420 Vierharenstraat 56, Een der meest gesorteerde zaken ln Uw omgeving Voor: JUWELEN, GOUD, ZILVER en UURWERKEN is het oude bekende adres: Lange Kerkstr. 30 - Opgericht 1834 - GOES Zojuist verschenen: Prof. Dr. DE VRIES REILINGH Prijs gebonden 7.95 U vindt dit schitterende werk over onze Beneluxpartners voorhanden bij NOORD STRAAT 55 TERNEUZEN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 14