BIETENDUNMACHINES. ERWTENBLAD- RANDKEVER AKKERTRHiPS „DIELDREX" 15 GEBRs DE J0NGH GOES Fabrikanten uit 10 landen nemen deel aan Landbouwbeurs. Korting van 25 °/0 292 ET belang, dat de boer heeft bij het machinaal dunnen van suikerbieten ligt thans vaak niet in pij de eerste plaats bij de te verkrijgen arbeidsbesparing, zoals velen denken. Deze factor kan van belang worden, zelfs van grote betekenis, doch op het ogenblik zijn we nog niet zover. Toch heeft het machinaal dunnen voordelen, die belangrijk genoeg zijn om deze werkwijze te gaan volgen, en wel: (a) een betere groei van de bieten door de korstverbrekende werking; (b) forsere planten; (c) een langere periode om de bieten op één te zetten; (d) onkruidbestrijding in de rij. De korstverbrekende werking van bietendunners is ideaal. Alle bietendunners hebben als werkende delen tamelijk sneldraaiende schijven, die lood recht op de rijrichting staan. Op of in deze schij ven kan men verende tanden of pennen, aan het uiteinde voorzien van korte mesjes, bevestigen. De pennen of mesjes slaan uit de bietenrijen een aantal planten weg. Daarbij gaan de uiteinden der pennen even door de grond en wordt een korstende bovenlaag in kleine stukjes verdeeld. Een betere groei is het gevolg. De groei van de bieten in de eerste twee maan den bepaalt in normale gevallen zonder twijfel goeddeels de uiteindelijke opbrengst. Goede groei- omstandigheden$ vooral in de eerste maand, zijn van grote betekenis. Een ruimere stand kan de jes, dan wordt, al naar de lengte ervan, bijv. vijf centimeter uit de rij gekapt, terwijl ongeveer een even lang rijdeel blijft staan. De kans dat er gaten ontstaan, wordt nu groter, want de machine kan juist d i e bieten weghakken, die tussen twee open plekken staan. Wanneer men voor het opeenzetten van bieten vreemde arbeidskrachten moet aanttrekken, gaat vaak het loonpeil op de boerderij omhoog en de prestatie omlaag. In verschillende delen van het land is men de machine om bovengenoemde reden goedgezind. Nu is het niet zó, dat de bietendun- machine, mede omdat zij in Nederland vrijwel on bekend is, onberispelijk werk levert. Daar gaat nog wel enige tijd overheen. Ook zet zij, ondanks sterke verhalen, de bieten nog steeds niet op één! doch in de rij is dat moeilijker. Een deel van dit onkruid wordt losgetrokken als men met de bieten- dunner werkt. De verende tanden, die herhaalde lijk gebruikt kunnen worden, slaan nogal wat on kruid weg. Tenslotte nog iets over het zaaien van bieten, die met de dunmachine behandeld zullen worden. Zaad, dat veel eenlingen geeft, is uiteraard het meest geschikt. Is het zaaibed goed, niet te diep los, fijn en vlak, dan kan men met lxk kg voorbe- handeld zaad goede resultaten verwachten. De bieten staan dan tamelijk dicht en als men een goede gewone zaaimachine gebruikt, staan ze ook regelmatig. Dat er thans éénkiemig bietenzaad zou zijn, dat, in tegenstelling tot voor kort, ook met de gewone zaaimachine gezaaid kan worden, is gepraat. Het tot nu toe verkrijgbare zaad was steeds goed zaaibaar met de gewone zaaimachine, iets wat dan ook elk jaar weer gebeurt met goed resultaat. Niet alle soorten voorbewerkt zaad zijn geschikt voor alle precisie-zaaimachines. Maar dat is heel iets anders Aan het zaaien van voorbehandeld zaad is een groter risico verbonden wat betreft de opkomst, dan aan gewoon zaad. Dit komt op lichte, droge gronden nogal sterk tot uiting. De komst van bietendunmachines, waarmede nog veel ervaring moet worden opgedaan, mag men zeker toejuichen. Bij de huidige verhouding tussen arbeids- en machinekosten, zullen ze ver moedelijk binnen tien jaar tot de normale inven taris van vele bietenverbouwende boeren in ver schillende streken van ons land behoren. Bietendunmachine Tameco Bietendunmachine Dixie groei bevorderen. Bij het dunnen met verende tanden wordt per keer rijden ongeveer 10 der bieten weggenomen. Gaten ontstaan daardoor, practisch gesproken, niet. Gebruikt men de mes- Maar de behandelde bieten kunnen even langer doorgroeien zonder schade te ondervinden, dan de bieten die dicht opeen in de rij staan. Onkruid tussen de rijen is goed te verwijderen, E. J. A. HOOGLAND. Behalve vele nationale zullen ook tal van buiten landse fabrikanten deelnemen aan de Landbouw beurs, die op Maandag 3 Mei a.s. te Utrecht zal worden geopend. In totaal zullen producten van 176 fabrikanten op deze beurs worden geëxposeerd. De Duitse industrie neemt daarbij een belangrijke plaats in. Niet minder dan 32 West Duitse fabrieken zijn met hun producten op de Landbouwbeurs vertegen woordigd. Als tweede in de rij van 10 landen, waaruit be langstelling voor de Utrechtse beurs bestaat, volgt Engeland, daarop Zwitserland, Zweden, Verenigde Staten, Frankrijk, België, Luxemburg, Canada en Oostenrijk. De Duitse industrie toont ondermeer een aantal bekende merken van tractoren (Röhr, Eicher, M.A.N.. Daimler Benz. Güldner, Rancke), aftakas- sen, wielen, graan en zaadreiniginsmachines, vloer tegels, transporteurs e.d. Uit Engeland zijn onder andere afkomstig vlam menwerpers, melkmachines, insecticiden, meet- appartuur en tractoren (Ferguson). Tractoren worden ook getoond door Zweden (Bolinder Munk- tell) dat voorts met maaidorsmachines, schoffel machines, draaipersen en tuinbouwgereedschappen op de Landbouwbeurs zal uitkomen. Onze Beneluxpartners. België neemt deel met maaidorsers en vlasoogstmachines, terwijl de Luxemburgse industrie enige mestkranen en scho- venblazers exposeert. Voorts zijn er tractoren en bulldozers (Ford), hijswerktuigen en sproeimachines uit de Verenigde Staten, tuinbouwtractoren, grondfraisen en tuin bouwgereedschappen uit Zwitserland, verstuivers en sproeiwerktuigen uit Frankrijk, verenstaai en veren voor landbouwwagens uit Oostenrijk en hijs apparaten en stalinrichtingen uit Canada. De Utrechtse Landbouwbeurs zal dus een inter nationaal assortiment tonen en ruimschoots ge legenheid bieden tot een brede, internationale oriëntering op landbouwgebied. op toegangsprijs van de Landbouwbeurs. Groepen bestaande uit tenminste 25 personen, die de Landbouwbeurs te Utrecht willen bezoeken, zullen een- korting van 25 op de toegangsprijs ontvangen. Met deze maatregel beoogt de Jaarbeurs het bezoek van het georganiseerde agrarische bedrijfs leven aan de Landbouwbeurs of het houden van excursies naar de exposities in de Bernhardhal te (stimuleren. De reductiekaarten kunnen worden aangevraagd bij het Secretariaat van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht. Tijdens de beursdagen (38 Mei) zijn zij eveneens verkrijgbaar op het bureau (van de Jaarbeurs bij de ingang van de Bernhardhal op het Croeselaanterrein. EXAMEN LANDBOUWWERKTUIG ENKENNIS. Onlangs zijn de volgende personen geslaagd voor het examen landbouwwerktuigenkennis van de Smecoma. J. Groosman, Hoofdplaat; A. v. Acker, IJzen- dijke; A. A. Luteijn, Oostburg; J. J. Weemaes, Absdale; G. Naessens, Boschkapelle; A. N. Lampo, Hulst; P. A. Kindt, Stoppeldijk; P. L. M. Kindt, Lamswaarde; G. E. Steijns, Kloosterzande; G. P. J. Weemaes, Graauw; L. L. Kint, Kloosterzande; R. A. Kint, Kloosterzande; R. E. Cortvriendt, Sluiskil; G. L. Hertogh, Lamswaarde. en Bestrijdt U voor de volle 100 met (een dieldrin mengolie van „SHELL") Tot heden fantastische resultaten bereikt. POSTBUS 35 of bij: P. den Boer, Renesse, Tel. 51. Joh. v. d. Ende Zn, Borssele, Tel. 261 (K 1105). Gebrs. Den Herder, Serooskerke (W.), Tel. 358 (K 1189). I. Hubregtse Co., 's-Gravenpolder, Tel. 398 (K 1103). Jan van Nederkassel, Molenstraat 61, Zundert (N.-Br.). J. van Oosten, Krabbendijke, Tel. 109. D. de Regt, Veerweg B 139a, Kamperland. A. Rijnberg, St. Annaland, Tel. 91. A. J. Triou, Oostburg, Tel. 110. J. A. Weststrate, Axel, Tel. 746 (K 1155).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 4