VICON CALTEX Caltex-producten verkrijgbaar bij JOZ. BOONE MELKPOEDER SHELL bestrijdingsmiddelen Zweedse Viking Thermaenius Maaidorsmachine N.V. Louis Nagel Co. - Arnhem smeermiddelen en brandstoffen Gebrs DE BAAR - Goes Telef. K 1100-2304 REHIJN VAN DER ZANDE - Zierikzee - Telef. 130 GHStcjj D.N.C. „N1TROLEUM" SHELL Bedrijfsleider Pooiaardappels Gebrs DE JONGH - Goes aardappelpootmachines FIRMA W. SCHIPPER ZOON LOEGENFAB RIEK N.V. - DELFZIJL zijn zuinig in gebruik, geven Uw motor grote bedrijfszekerheid en extra kracht. CALliX Leverbaar als: 5' en 6' getrok ken machine en 7' zelfrijdende machine snij breedte, dorstrommel en stroschudder zijn practisch even breed, dus geen verstopping en een grote capaciteit (tot 5000 kg per uur). Momentinstelling van de korf. Leverbaar met pers. Leverbaar met Benzine- of Dieselmotor. Vraagt speciale folders en nadere inlichtingen. IMPORTEURS: P. CALANDWEG 2 Tel. 27446 (2 lijnen) Januari, Februari, Maart roert z'n staart'! Nu is het tijdl Bij bespuiting met D.N.C. ..NITROLEUM" wordt onkruid volledig vernietigd! Dan pas een rijke oogst aan rijpe granen I Op wintertarwe en -rogge als 3''2-5 bladen zijn gevormd; op zomertarwe en -haver bij 4'/a -572 bladen. 'SHELL Scstrqd^smMd^ U verliest vele guldens 'door de veelvraterij van insecten. Met enkele 'guldens aan "SHELL"' Bestrijdingsmiddelen kunl UM,oorkomenl SHELL NEDERLAND N.V. Watsepaerseweg 80 - 's-Gravenhaga - Telefoon: 18.34.00 Vraag inlichtingen bij wederverkopers of CONTRACTELERS GEVRAAGD voor: Spinazie, Radijs, Dille, Erwten en Peulen, Wagenaars, Dubb. stamprincessen, Zwarte bonen, Soldatenbonen, Snijbonen, Augur ken, Komkommers en 1-jarige Rapen. Hoge prijzen, gunstige voorwaarden. VEERDAM 6 - Telef. K 1182—327 NIEUW EN ST. JOOSLAND. voor de OPFOK van KALVEREN en VARKENS aan voordelige prijs. Bestellingen aan: GEBRS. VAN GESSELE GRANEN EN VEEVOEDER 's-HEERENHOEK Telefoon K 1105—200 Gevraagd voor direct: een op boerderij in Zeeland. Brieven onder letter I, Bureau van dit blad te Terneuzen. Nog aan te bieden: de volgende soorten van kleigrond: Furore, Alpha, witte en blauwe Eigenheimers, Bintje, Meerlander en Koopmans Blauwe. Klasse SE tot en met B in maten gesorteerd. I. J. DEURLOO, Tel. 74, St. Maartensdijk. zijn verkrijgbaar bij Telefoon K 1100 No. 2180 en 2189 De ideale machine om alle maten pootgoed onbeschadigd te verwerken ■CALTEX PETROLEUM MAATSCHAPPIJ. ?0.' DEN HAAG Van Heemskerckstraat 1Q - Te!f. 3244 - GOES NEDERLANDSE FABRIEK VAN TRACTOR PLO EG EN ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Kijk in 't VOORJAAR naar het werk dat de Maring's-ploeg maakte U weet dan van 't najaar WELKE ploeg U moet kopen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 14