„100 profijt van het grasland!" PHILIPS DAVID BROWN De heer L. P. Muntinga is goed te spreken over het PHILIPS SCHRIKDRAAD APPARAAT DU-is de GEBR. SCHIEMAN KRAKER's aangedreven wagen Te zaaien op zoute grond 25 „Lena's Eduard" S. STALEN PATENTEGGEN msmm Oosteriveg 12 te Scheemda (Groningen beste! vroegtijdig !j JOZ. BOONE, VERZEKERT Uw Paarden en Rundvee Het succes van Brussels Beurs R. J. DE KRAKER 164 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD 4 Cyl. Kopkleppen Petroleum- of Dieselmotor Ingebouwde hydraul. hefinstallatie 6 Versn. vooruit 2 achteruit 2 Versn. aftakas en riemschijf BETROUWBAARDER DEGELIJKER en Dealer voor Oost en LAGER In MIJS West Zeeuws-Vlaanderen: AXEL Telef. Oil55 - 628, 645 en 793 De Stieren vereniging „Cadzand" biedt bij inschrijf te koop aan, wegens familieteelt, de bekende fokstier zoon van „Rutje's Eduard" pref. B. De stier dekt en bevrucht goed en behaalde 2 X le pr. met afstam melingen. Briefjes vóór 10 Maart bij de Voorzitter, P. KOOLS, Zuidzande. Ned. Octrooi 19326 Sehudeggen - Duizendpooteggen Kromtandeggen - Kettingeggen - Verstelbare Vlaamse-eggen - Zig-Zageggen - Cambridge rollen Stalen Landrollen - 2- en 4-wic- lige Schoffelmachines - Cultiva- tcren - Vorentrekkers - Toolbars Voor paarden en tractoren. Landbouwmachinefabriek Fa lz.CAPP0NlH6inkenszand(Z.) HÖE PRACTISCHE BOEREN OORDELEN toegepast bij rantsoenbeweiding. Allereerst hebben mijn beesten geen last meer van uierverwonding. Dat voorkomt duur dokteren. Juist econo misch geeft rantsoenbeiveiding met het Philips schrikdraad-apparaat voor delen Je grasland wordt volledig ge bruikt. Het vertrappen van voedzaam gras blijft tot een minimum beperkt. Bij het vele werk is het gemakkelijk, om je beesten met een dagrantsoen achter te latenzonder gevaar voor uitbreken. Ze blijven rustig en dat komt de melkproductie ten goede!" En dan zegt de heer Muntinga van het Philips schrikdraadapparaat: „Je hebt er geivoon geen omkijken naar! Het apparaat werkt onder alle weers omstandigheden uitstekend. Het be valt me zó bestdat ik iedere boer zo n Philips apparaat kan aanbevelen! Wie gebruik weet te maken van de toepassing daarvan bij rantsoen weiden verzekert zich van een hogere bedrijfs opbrengst en minder werk GA EENS PRATEN MET UW HANDELAAR H.M.teV. (GUL): - lOOkg A OP GRASLAND - ZANDGROND Resultaten goed; hetere, bevruchting bij het wee G.W. tcN.CGId r lOO kg OP GRASLAND-ZANDGROND SO kg m Mei en 50kg m 2* he! ft Juni Resultaat '.geen (*retde- diarrhee meer Dj het vee J.G.v.O-te H. (Utr.): r 100 kg OP VOEDERBIETEN-ZANDGROND Het perceel bi eten vuaarep gebruikt uverct gaf naar schatting een. opbrengst Ou ei ke eens 20 groot was als van, hef- perceel dat niet behan deld cuas. Jf^Aiurupt D£ VOORDELIGSTE SPOREN- ELEMENTEN-MENCMESTSTOF IN HET GEBRUIK INLICHTINGEN LAND-EN TUINBOUWKUNDIGE AH). EERSTE NEDERLANDSCHE COÖPERAT1EVE KUN STMESTFABRIEK VLA ARDINGEN (teelt op contract) ENGELS RAYGRAS te zaaien (Hooi- en weidetypen) v onder KROPAAR dekvrucht. EENJ. WESTERWOLDS RAYGRAS. KIES PHILIPS SCHRIKDRAAD-APPARAAT: omdat daarbij de stroomstoten wor den verkregen zonder gebruik making van bewegende delen; omdat het een krachtige schok ga randeert onder alle weersomstan digheden; om de volledige Philips garantie tegen fabricage- en materiaalfouten. VOOR AANSLUITING OP HET LICHTNET PRIJS I 125.- PHILIPS SCHRIKDRAAD.ISOLATOR EXCLUSIEF STEUN - PRIJS I 0.37 NIEUW EN ST. JOOSLAND VEERDAM 6 Telefoon K 1182—327 Directeur: B. L. Leopold, Dierenarts Gevestigd te Utrecht Coulante schaderegeling - Lage premies Reserve ca. f. 225.715,34 - Opgericht 1903 JJj voor elk type tractor it voor elk vermogen 2- en 4 AVielige wagens AXEL - Telefoon 140

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 12