VOORJAARSHENGSTENKEURINGEN IN ZEELAND 112 Zeeland heeft zich ook tijdens deze voorjaarskeu ringen als bolwerk voor de trekpaardfokkerij weer goed weten te handhaven en haar dominerende positie gecontinueerd. Werden in Nederland in totaal 46 driejarige hengsten goedgekeurd en nog 6 vierjarige nieuwelingen, hiervan nam Zeeland ruim de helft, t.w. resp. 25 en o voor haar rekening. Een vijftal van genoemde new-comers" werd elders, n.l. in Rotterdam, Den Bosch, Emmeloord en Roermond voórgebracht, terwijl op 5 na alles in de provincie geboren werd. Dit nu moet men een gunstig resultaat noemen, al heeft de jongste generatie dan ook niet de kwalitatieve hoogte bereikt van die van 't vorig jaar en al volgde op een te klein aantal uitblinkers en een behoorlijke, middenmoot een relatief wel wat al te grote groep jonge hengsten die men tot de zwakke broeders zal moeten rekenen. Deze laatsten hebben over 't algemeen niet weinig geprofiteerd van de felle kou, die zich na een lange periode van onnatuur lijk zacht weer des te meer gevoelen deed en die, zij het in iets mindere mate, tijdens de winterkeu- ringen altijd wenselijk wordt gevonden in belanghebbende kringen. Hoe het zij, de hengsten mogen zich dan uitstekend hebben laten zien. de mensen hebben het zwaar te verduren gehad ditmaal in Zeeland en de belangsteling, hoewel onder de gegeven omstandigheden nog ruimschoots voldoende, leed kennelijk door de weinig aantrekkelijke temperatuur, die wel zeer hoge eisen heeft gesteld aan het uithoudingsvermogen van hen die, vooral in Axél, aan de lijn stonden. Elders werden vele en in Zeeland enige oudere en oude hengsten afgekeurd op grond van onvoldoende exterieur en/of fokprestaties en meenden we aanvankelijk dat voor het komend dekseizoen een merkbaar kleiner aan tal hengsten beschikbaar zou komen dan in 1953. Nu de verhoudingen vrijwel zijn te overzien blijkt wel dat daarvan geen sprake zal zijn. Het aantal afgekeurde oudere hengsten en dat der goedge keurde nieuwelingen is thans vrijwel in evenwicht, terwijl nog de oogst der her- en buitengewone keuringen moet worden tegemoet gezien. Een deel van genoemde herkeuringen zal betrekking hebben op hengsten die als „niet te beoordelen" werden afgekeurd en men vraagt zich af of het voor de toekomst aanbeveling verdient de toch reeds niet eenvoudige taak der jury te blijven bemoeilijken met een zorg, die men mischien beter zou kunnen overlaten aan iemand, die zich in deze richting zou kunnen specialiseren. Dat paal en perk wordt gesteld aan de mate, waarin men via een doelmatig keuringstoilet be staande tekortkomingen van het beenwerk tracht weg te werken en de goede eigenschappen daar van nog te accentuëren, wordt wel algemeen als absoluut noodzakelijk beschouwd. Niettemin eist in de practijk deze uiterst tere kwestie een bijzonder omzichtige behandeling en bevindt men zich hier op een terrein, dat meer dan welk ander onderdeel van ons keuringswezen, bezaaid is met voetangels en klemmen. Bijzonder op de voorgrond trad met zijn afstam melingen feitelijk geen enkel vaderpaard. Met elk vier, ditmaal voor 't eerst goedgekeurde zonen, gaan aan de spits Nico van de Heibloem en Moustic van Urbain, gevolgd door Nico van Stegeshof met drie (waarvan twee in Limburg), Nico van Ella en Brillant van Nico, ieder met twee, de reeds gestor ven hengsten David van de Louisa en Nico van Smakt ook met twee, de elders verblijvende Eglon van Echt en de afgekeurde Karei van Alstein even eens met twee en diverse andere vaders met ieder één zoon, terwijl in totaal 3 zonen werden goedge keurd van de niet in Zeeland gedekt hebbende, reeds gestorven Brabantse kampioen Nico van Geverik, waarvan twee in Zeeland. Zeeland mist reeds enkele jaren een in de mannelijke lijn door slaand vaderpaard, een gemis dat ook elders wel wordt gevoeld en zich periodiek pleegt voor te doen omdat de vaderpaarden van grote allure niet alleen schaars zijn, maar dat ook blijven zullen. Dat van enkele aanwezige vaderpaarden een uit diverse jaargangen geselecteerde goede collectie zonen is samen te brengen kan echter niet worden ontkend. BUITEN DE PROVINCIE GOEDGEKEURD. ROTTERDAM Van de buiten de provincie goedgekeurde en ge heel of gedeeltelijk aan Zeeuwen toebehorende jonge hengsten werd in Rotterdam voorgebracht de vierjarige Nico van Meerlebroek, (Nico v. Melo X Cantor), van M. L. M. IJsebaert te Axel e.a., een opvallend klein, zeer typisch, kort, diep en breed paard, correct staande op goede, gespierde benen en met beste gangen; best paard in zijn for maat. In Emmeloord: de driejarige Wilson d'Amice, (David van de Louisa X Herman), van A. J. E. Temmerman te Hoofdplaat. Heel laat, goedsoiortig veulen met goede schouder, best achterbeen, wat weinig volume en voor wat afwijkende vlotte gan gen. Zoon van de hengstenmoeder Mia van Nieu wen hof. DEN BOSCH. In Den Bosch: Sjors van Dierkensteen, (Moustic van Urbain X Avenir 1554), van C. Mesu te Nieuw en St. Joosland. Best van type en ontwikkeling, met niet te machtige armen en schenkels, goede voeten en vrij goede gangen. Nicolai van de Mau- ritspolder (Brillant van Nico X Carlo van Cam- bron), van A. J. v. d. Meulen—Becu te IJzendijke en J. C. Roodzant te Dirksland. Goed van soort, grof en gespierd, met best achterbeen, voldoende adel en vlotte, voor iets nauwe gangen. ROERMOND. In Roermond: de vierjarige Nico van de Berg (Nico van Smakt X Frans van de Lente), van Kind. W. Peters te Echt en L. J. Kosten te Tholen. Deze, niet alleen direct ingeschreven, maar ook met eerste prijs bekroond, is een bestsoortig, in bovenlijn voldoende sterk, zeer diep. gebeend, ge spierd en goed dravend paard met felle gewrichten. IN DE PROVINCIE GOES. In de eigen provincie werden goedgekeurd in Goes de driejarigen: Eisenhower van Donkerzicht (Nico v. d. Heibloem X Karei van Certain), van J. Maljaars te Oostkapelle en Gebr. Leendertse te Kamperland. Extra genre, best gesloten en diep koffer; standen kunnen even sterker. Vainqueur van de Eendracht (Nico v. d. Heibloem X Nico van Melo), van C. Mesu te Nieuw- en St. Joosland. Paard van formaat, als hengst gebouwd en zwaar gebeend, met felle schenkel, veel diepte, voldoende lijnen en gangen. Leon v. d. Eendracht, (Nico v. d. Heibloem X Carlo v. Clairon) van C. Mesu, vnd. Soort best, rug kan even sterker, achterbeen niet onberispelijk, goede diepte en breedte. Arnold van Doolman (Nico v. Ella X Mon Gros de Mon Sou- hait) van D. A. Timmerman, Kattendijke. Soort best; diep en geblokt; iets hellend in de achter hand en met voldoend fors achterbeen; staat en gaat goed. Huib van Zeeduin, (Nico v. d. Heibloem X Clairon 2053) van J. Maljaars. Oostkapelle. Extra typisch, massief en gestept koffer; been- werk heeft voldoende macht en uitdrukking. Frank v. Doolman (Nico van Ella X Albert 2007) van D. A. Timmerman, Kattendijke. Klein, best van soort, iets flauw in bovenlijn, zeer diep, zwaar gebeend en gespierd, met ruime spronggewrichten, goede voeten en beste bewegingen; wel de primus van 't gezelschap. Leonard van Brillant (Brillant v. Nico X Lion v. 't Kerkje, van A. J. v. d. Meulen, IJzendijke. Prachttype, niet te machtig, klein en regelmatig met beste gangen en goed, in voor stand niet te sterk beenwerk. In K. werd inge schreven de vierj. Peter v. Kijkuit, (Balie v. Melo X Marquis v. J. G.hof) van J. Maljaars, Oostka pelle. Sterk ingeteeld op Clairon, wat men ziet. Sterk paard met best gespierd beenwerk, iets smalle voeten en beste gangen. Goedgekeurd voor één jaar: Nico v. Kijkuit, d. Nico v. Annie, van J. der Weduwen te Kerkwerve e.a. Leonard van Martha, d. Leonard van Nico, van G. Jeronimus, Hoedekenskerke. Karei van Keilen, d. Nico v. Smakt, van J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge. Brennus v. Schuddebeurs, d. Nico v. 't Hoogland, van H.V. OssendrechlWoensdrecht. Nico II v,an Caroline, d. Nico v. Beek, van Gebr. Verdonk, Nieuwdorp. Nico v. Dorpbroek, d. Nico v. Melo, van D. A. Timmerman, Kattendijke. Evert v. Brunswijk, d. Kuno v. Monnikenhof, van W. de Buck en Zn te Meliskerke en A. L. Schrier te Kapelle. Brutus v. 't Hof Nieuwland, d. Johan, van E. Koppejan te Zoutelande e.a. Goedgekeurd voor vier jaar: Edelman v. Veld zicht, d. Nico v. Beek, van H.V. Zuid-Beveland en VVilfried, d. Karei van Certain, van W. de Buck en Zn, Meliskerke. OOSTBURG. In Oostburg werden goedgekeurd de driejarigen: Wallon d'Amice, (David v. d. Louisa X Dragon d'Hondzocht) van M. D'Hoore te Sluis. Goedsoor- tig, breed met bemerking in achterbeen en goede, vlotte draf. Herseur v. Dijkzicht, (Herseur v. Al stein X Gustaaf v. Monnikenhof) van A. J. v. d. Meulen, IJzendijke. Klein, diep en soortig, sterk boven, iets kort kruis, goede standen en gangen. Eglon van Erva, (Eglon v. Echt X Marcus v. Clai ron) van M. D'Hoore te Sluis e.a. Zeer klein, mas saal, diep, soortig en gespierd, iets incorrect vóór en in beweging, veel actie. Mare v. d. Liter, (Moustic v. Urbain X Albain v. Certain) van O. Plasschaert te Oostburg en C. N. den Hamer, Schoondijke. Typisch en best gelijnd, wat weinig schouder en arm, veel uitdrukking rondom; gan gen best. Urbain v. Sassing, (Moustic van Urbain X Marquis v. J. G.hof) van C. N. den Hamer te Schoondijke en D. Dekker te Axel. Paard met maat en massa, robuste verschijning, wat weinig macht in achterbeen. Verder goedgek. voor 't eerst de 4-j. Vainqueur d'Amice, (Eglon v. Echt X Clai ron de la Lys) van C. N. den Hamer, Schoondijke. Nogal aan de maat en niet helemaal secuur, maar fors en best gelijnd, met zware benen en zeer ge makkelijke gangen; zeer fraai in hals en schouder, wel hengst in algemeen Voorkomen. Ingeschreven: Quarré, (Nico v. Annie X Clai ron de la Lys) van Stallen De Dobbelaere te IJzen dijke en A. J. Catseman, Biervliet. Schitterend in vorm; zwaar, massief, met zeer soortig koffer dat extra in elkaar zit, goed geplaatste zware benen, behoorlijk goede voeten en gewone gangen. In drukwekkend paard. Gudo v. d. Belt, (Bertus v. Blaemskinderen X Baron de Caprycke) van A. J. Catseman, Biervliet. Goedsoortig, gespierd achter been, voor voldoend expressief, vlot; behoorlijk ge heel. Goedgekeurd voor één jaar: Vengeur d'Amice, d. Eglon van Echt, van A. J. E. Temmerman, Hoofdplaat. Brillant v. Zeedijk, d. Brillant v.'Nico, van A. J. Catseman, Biervliet. Nico v. IJsselsteijn, d. Nico v. Melo, van M. D'Hoore te Sluis en J. C. J. v. d. Velde te Kamperland. Patriote, d. Karei v. Certain, van A. J. E. Temmerman, Hoofdplaat. Jaap v. 't Paviljoen, d. Nico 2081, van G. Modde, Oostburg. Nico v. 't Zwartevvater, d. Nico v. Melo, van M. D'Hoore te Sluis e.a. Gladon, d. Majeur v. d. Kleikamp, van L. J. M. Blondeel te Aardenburg en C. Rammelaere, Heile. Burus v. Aardenburg-. d. Eglon van Echt, van L. P. Hanse te Noordwelïe e.a. Goedgekeurd voor vier jaar: Lambiek v. St. Kruis, d. Urbain v. Certain, van L, P. Hanse te Noordwelïe e.a. Alban v. Veldzicht, d. Clairon de la Lys, van C. N. den Hamer te Schoondijke en G. v. Hal, St. Kruis. AXEL. In Axel werden voor de eerste maal goedgekeurd twee vierjarige hengsten: Arnold v. Graauw. (An- toon v. Berkenhof X Karei v. Certain) van Fa. F. Dekker, Axel. Goedsoortig, iets overbouwd met sterke lendenen en achterhand, iets holle knie, zware goed gespierde benen, diepte en beste gan gen. Albion v. 't Hoogland, (Nico v. Smakt X Nico v. Melo) van A. Serrarens, Ossenisse. Klein, soor tig, iets gerekt, even incorrect voor, maar zeer zwaar gebeend en gespierd, met beste voeten en goede gangen. Beide zijn uit zeer goede merrie- stam. Voorts de driejarigen: Cantor v. Haesdal, (Nico v. Stegeshof X Cantor) van M. L. M. IJsebaert, Axel. Soort en lijnen goed; veel schouder en ach terbeen. iets hol, grof, afwijkend hoofd, beweging best. Klaas, (Moustic van Urbain X Herseur 81540) van A. Haak, Zaamslag. Goedsoortig, diep, massief met beste voorhand, voldoende macht in 't voorbeen, achter fors, draf best. Donald. (Karei v. Alstein X Marquis v. Zuiddorpe) van A. Haak, Zaamslag. Best soort, teruggesteld voorbëen, niet te ruime voet, gestopt en regelmatig, goed in be weging. Karei v. Rozenberg, (Karei van Certain X Jaap v. 't Hoogland) van Jac. de Putter, Axel. Type best, iets vooruitgeschoven schouder, breed en gespierd, met mooie, zuivere, zware berien, goede standen en beste gangen. Uitblinker. Bru tus v. Plankenpoortje, Nico v.' Annie X Clairon de la Lys) van C. A. Dekker, Axel. Zeer mooi ge lijnd, met voldoende diepte, goed correct beenwerk, goede voeten en uitstekende gangen. Carlo v. Spui, (Karei v. Alstein X Nico v. Annie) van W. J. Dieleman, Sluiskil. Extra genre, diep, breed, met best geplaatste forse schouder, gespierde goed ge plaatste benen, voldoende stap, beste draf en iets weinig geprononceerde voorknie. Nico v. d. Bot er- pad, (Nico v. Geverik X Vosko) van Gebr. P. en W. de Putter te Axel en W. M. Bens, Mill. Mooi en soortig, met goed geblokte achterhand, beste knie, voldoende sprong, iets weke bovenlijn en vlotte gangen. Dorus v. 't Zwartemeer, (Guido v. d. Wil lemspolder X Infernal v. Groede) van A. Haak, Zaamslag e.a. Best type, gebeend en gespierd, wat weinig hak, stapte onrustig, in draf extra. Nico v. Neerbroek, (Nico v. Geverik X Albert v. 't West- land) van Gebr. P. en W. de Putter te Axel en W. M. Bens, Mill. Fors, goed van soort, sterk in bovenlijn, met voldoend correcte brede benen, niet te ruime achterhand, flinke schouder, wat weinig krachtige stap en beste draf. Jaap v. Berkenhof, (Leonard v. Nico X Guido v. Melo) van B. de Jong, Dubbeldam en A. Serrarens, Ossenisse. Cor rect, goed gesloten, goedsoortig koffer, achterbeen iets recht, draf goed. Ingeschreven: Certain van Hersa, (Karei v. Cer tain x Audeux v. Eikelenbosch) van A. Mangnus, Boschkapelle en E. Verstraaten, Graauw. Robuust en zwaar gebeend, best gespierd met gewrichten, voeten en goede gangen; mooi voorbeen; als vader gebouwd; de hellende achterhand van Audeux. Jan v. Watergang, (Urbain v. Certain x Adolf v. Lun- tershoek) van J. Scheele, Axel. Klein, diep, breed, extra soort, wat weinig sprong, zeer goed in draf. Victor v. Eversdam, (Nico v. Annie X Marquis v. J. G.hof) van C. v. Overloop, Zuiddorpe en Jac. de Feijter, Axel. Imponerend door macht en type; kruis kon even langer, best gelijnd overigens, met zware gespierde benen, behoorlijk goede voeten, goede standen en zeer goede gangen. Mochten we nog eens een duel beleven tussen hem en z'n half broer Quarré, dan zien we met spanning de uit slag tegemoet. Goedgekeurd voor één jaar* Nico v. d. Vossen- beemd, d. Nico v. Beek, van Fa. F. Dekker, Axel. Nico v. Eversdam, d. Nico v. Annie, van C. A. Dekker, Axel. Nico v. Marie, d. Nico v. Melo, van L. den Exter, Sluiskil. Paul, d. Antoon van Ber- (Zie verder bladz. 113 derde kolom onderaan.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 8