SAMENVATTING INSTITUUT VOOR RATIONELE SUIKERPRODUCTIE te Bergen op Zoom HILLESHOG HILLESHÖG R HILLESHOG R HILLESHOG R HILLESHOG HILLESHOG R HILLESHOG HILLESHÖG HILLESHOG HILLESHÖG R HILLESHOG R Bietenverbouwers, Uw keus kan dus niet moeilijk zijn: HILLESHQG-xaad voor 2/3 van de oppervlakte. Vergeet ook niet een proef te nemen met HILLESHÖG-polyploïde* SUPERFOSFAAT WEDEROM EEN BEWIJS DAT KWALITEIT VOORKEUR HEEFT G. «OPPER - Groningen 120 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Waar niet vertegenwoordigd, plaatselijke AGENTEN GEVRAAGD voor de rassenkeuze in verschillende districten van Nederland, zoals deze door hel gepubliceerd werd in „De Suikerbiet" van December 1953. De namen van de concurrerende rassen zijn hier enkel door een streepje aangegeven.) ZUIDWESTELIJK BIETEN-GEBIED Zeeland, Westbrabant. Zuidholland en de Meerlanden vroege levering middenvr. levering late levering NOORDELIJK BIETEN-GEBIED Groningen en Friesland vroege levering middenvr. levering late levering ZUIDELIJKE ZAND GRONDEN EN LIMBURG vroege levering middenvr. levering late levering WIERINGERMEER EN NOORDOOSTPOLDER vroege levering middenvr. levering late levering Tot zover het orgaan ,,De Suikerbiet" Naast Stikstof en Kali vraagt grasland ge makkelijk opneembaar, dus in water oplos baar fosfaat voor het verkrijgen van een hoge opbrengst met voldoende fosfaatge halte als veevoeder. Vlees- en melkproductie van de koeien stel len hoge eisen aan de kwaliteit van het gras! Geeft per Hektare 400500 kg. de meststof met in water oplosbaar, snelwerkend fosfaat. VOORLICHTINGSDIENST VOOR SUPERFOSFAAT POSTBUS 24 WAGENINGEN zijn wij, door de grote vlucht van ons pro- ouct, genoodzaakt geweest ons apparatuur voor het coveren van Tractorbanden uit te breiden. voor ons en voor U, dat in Nederland nog steeds het gezonde oordeel heerst in alle opzichten, doch vooral bij gebruiks voorwerpen en dus zeer zeker ook bij ge coverde tractorbanden, Door deze nieuwe uitbreiding zijn wij in staat TJw banden binnen 4 dagen te retour neren. Vulcaniseer- en Coverbedrijf Bandenhandel WINSCHOTERDIEP 30-34 Telefoon K 5900 - 23874 - 30300 EF\ BANDEN ALFABET VAN A TOT Z en SERVICE TOT EN MET.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 16