PLYMOUTH 1954 MAAK DE PROEFRIT VAN UW LEVEN hhDriel Garage„DeKoepoort" - Goes Uierontstekingen Een gezonder gewas TE KOOP 16 melk- en kalikceien Fa HEESTERS - Roosendaal Stalen Patenteggen Ned. Octrooi 19326 jmrrfl Voor paarden en tractoren. Wij leveren POOLMAN'S Alewijnse's Ochtendvoer D. Alewijnse&Zn H.H. Landbouwers SSS"* M.UÏ1/É4CO Fa W. SCHIPPER Zn TIMMERMAN VERBEEK mtlb oogst mimdib kosttn KORTEDUK 16 - VLAARDINGEN - TELEf. 2108 met de nieuwe 4-wielige Schmotzer Wiedmach. m. auto stuur v. éénm.bed. v. alle doeleinden. Schmotzer en Wiedmachines: 1 begrip. Steeds vooraan in con structie. Autom. snijhoekinst. Direct verstelb. wielen. 3 typen: Holland '51 (zie afb.); Holland norm. 2 m. en iy> m. en Aku voor de aardapp. cultuur. Meldt ons Uw wensen en wij leveren U de MEEST IDEALE SCHMOTZER-Combinatie. UIT VOORRAAD TE LEVEREN VRAAGT DEMONSTRATIE PLYMOUTHzoveel beter Een klassewagen tegen zeer lage prijs Telefoon 2484 - K 1100 hoofddorp tel. 02540-6241 -6242 dordrecht tel. 01 850-7319 - kampen Mr. P. W. MEYLINK, notaris te Middelburg, zal Woensdag 17 Februari 1954, n.m. 1 uur, „^or de heer L. J. Boone, Scho rerpolder bij Nieuw en Sint Joosland. a contant |in het openbaar verko pen: (w.o. verscheidene stam boekkoeien en een STAMBOEKSTIER (1 jaar), T.B.C.-vrij, wit bedrijf. 1 CLAAS MAAIDORSER, type Super, desgewenst met opbouwmotor. Niet van nieuw te onderscheiden. Slechts 1 seizoen gedraaid. 1 CLAAS MAAIDORSER, type Super, in prima staat. Drie seizoenen gedraaid. 1 ALLIS CHALMERS COMBINE met opbouwmotor. 1 INTERNATIONAL WD-9 TRACTOR. Geheel gereviseerd. 1 FARMALL-M TRACTOR in zeer goede staat. 1 FARMALL-H TRACTOR. Bovengenoemde machines hebben beslist geen water schade gehad. SPOORSTRAAT 105 TEL. 4978 - 4979 «jj. Schudeggen - Duizendpooteggen Kromtandeggen - Kettingeggen ll" i iTl Zig-Zageggen - Cambridge rollen A It Stalen Landrollen - 2- en 4-wie- vjL \l| sj| MxS lige Schoffelmachines - Cultiva- Landbouwmachinefabriek CAPP0N Firma IZ. CAPPON HEINKENSZAND (Z.) Landbouwschuren Overkappingen Loodsen en Garages Stalen Spanten Staalconstructies Hek- en Rasterwerk Rijwielstanders, met of zonder overkapping Stalen Speeltuingar nituren Constructiewerkplaatsen HILVERSUM Neuweg 60-62 Tel. K 2950 - 6462 Voedert Uw Kippen In iedere 5 kilo-zak zit een aardige verrassing. Middelburg - Tel. 2329 Een goede bescherming van Uw zaaizaad is het goede be gin en dus het halve werk. Behandelt Uw granen, enz. met LANDISAN. Speciaal aanbevolen voor erw ten, vlas en bonen TRIPOMOL 50 (T.M.T.D.) Ritnaaldenschade voorkomt U met LINDA-RIT of IIEXA- PUUR 7 beide Lindaan- producten. Het beproefde middel voor Emeltenbestrijding is IIEXA- MELT. Brochures worden od aan vrage gaarne verstrekt. kunt U zelf V goed genezen! A tl— Jk Lieve's Penicilline-sulpho* nepasta geeft - mits direct - snaps' toegepast - een schitterend resultaat in 1 of 2 dagen. Lieve's Penicilline- sulphonepasta tast de infectie grondig aan en voor komt aantasting van andere kwartieren. Zorg ervoor altijd snel te kunnen ingrijpen floor minstens 2 tuben Lieve's Penicilline-sulphonepasta in huis te hebben. Gebruiksaanwijzing Hrn) stuifbrand bij haver Door ontsmetting met Germisan (nat of droog) beschermt U het zaaizaad o.a. tegen steenbrand bij tarwe, kiemschimmels bij rogge, strepen- ziekte bij gerst en stuifbrand bij haver. Steeds Germisan te gebruiken voor alle zaaizaden betekent op Uw voordeel bedacht te zijn Telef. 279 <K. 1102) steenbrand bij tarwe Waar niet vertegenwoordigd, plaatselijke AGENTEN GEVRAAGD kiemschimmel bij rogge om eens na te gaan of mogelijk een van Uw voorjaarswerktuigen moet worden ver nieuwd. Wij vestigen speciaal Uw aandacht op onze: strepenziekte bij gerst HASSIA OUVERTURE ZAAIMACIIINE SCHIPPER KROMTANDEGGEN CAMBRIDGEVVALSEN van de beste kwaliteit en afwerking vindt U tegen voordelige prijzen alleen bij (Nat of droog) LANDBOUWBUREAU WIERSUM-GRONINGEN GOES ZIERIKZEE Telcf. 3244 LEWEDORP

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1954 | | pagina 12