NATIONALE TENTOONSTELLING DEN BOSCH - ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Meer nog geaccentueerd dan in voorgaande jaren heeft de Zeeuwse delegatie triomfen gevierd op de laatste tentoonstelling in Den Bosch, die niet alleen weer uitstekend bleek te zijn georgani seerd, maar die ook zowel door aantal als kwaliteit der inzendingen en door de overgrote belang stelling die daarvoor bestond weer een opmerkelijk succes is geweest. Groot is het Zeeuwse aandeel daarin en dat hierop met voldoening wordt gewezen, is niet anders dan een begrijpelijke uiting van een gezond provincialisme. Nagenoeg 75 der klassewinners, inclusief de kampioen der hengsten en de beide titellioudsters in de vrouwelijke afdeling, plus nog tientallen andere goed geplaatste paarden representeerden Zeeland zeer eervol. Deze markante resultaten berusten: Primo: op de nog steeds brede basis der fokkerij' die selectie mogelijkheden schept; secundo: op aantal en gehalte der inzendingen; tertio: op de in vele geval len doeltreffende „make up" die gedegen kennis van het paard verraadt Hier volgt ons commen taar op de belangrijkste plaatsingen, aangevuld met de vermelding van alle in Zeeland thuishorende en in Den Bosch bekroonde pdarden. Hengsten van 6 jaar en ouder, grote maat. la. Edelman van Veld zicht, d. Nico van Beek, van H.V. „Zuid-Beveland" te Waarde, sedert 1951 nat. res. kamp., is overtuigend eerste geworden. Deze grote, fraaie hengst, best gebouwd, met typische lange lijnen, geprononceer de schouder, korte rug en en veel adel staat correct op goede zware benen; liet ditmaal werkelijk goede gangen zien en behoort langs de moederlijke lijn tot 'n waardevolle merrie- stam waarvan Cambrina K. 40, de grondlegster was. Tb. Nico van Geverik, d. Nico van Beek, van Gebr. Bens te Mill en Beers. Kampi'ócrf Van N.-Br. voor 1953; formidabel paard, als hengst gebouwd, met forse vóór- on achterband, zware gespierde benen _en iets afwijkende gangen vóór; debuteerde niet onverdienstelijk als „raceur". 2b. Wilfried, d. Karei van Certain, van Willem de Buck Zn, Meliskerke is de kampioen van Zee land voor 1952. Typisch, vierkant paard, met benen en voeten. Na z'n langdurige ziekte was de uit stekende vorm waarin hij werd gepresenteerd een prettige verrassing. v.V ::v late prijs A. Hengsten van 6 jaar en ouder, kleine maat. 1. Sénaleur d'Amice, d. Nico van Beek, van Jos. Reinders, Rijkel-Beesel. Deze mooie, malse, zeer typische, voldoend gespierde en grove hengst, is gefokt door A. J. E. Temmerman te Hoofdplaat. Een sympathiek en geblokt paard, dat zich regel matig in de goede richting heeft ontwikkeld. 2a. Nico II van Caroline, d. Nico van Beek, van Gebr. Verdonk, Nieuwdorp. Extra genre, diep en breed, zondigt iets in de middenhandi. benen expressief en zwaar. 2b. Alex van Heille, d. Urbain van Cer tain, van J. v. d. Elzen, Oss. Qefokt in Z.-Vl. en oud-kampioen van N.-Br.; massief en grof, minder geraffineérd afgewerkt in details. 3a. Moustie van Urbain, d. Urbain van Certain van C. N. den Hamer te Schoondijke en G. van Hal te St. Kruis. Type extra, klein en mooi, met voldoend gespierde benen en uitstekende gangen. 3b. Urbain van Cer tain, d. Certain van Lamswaarde, van dezelfde eigenaren. Hoewel keurig verzorgd voorgebracht eigenlijk geen showpaard meer; wèl een gerenom meerd kweker; de hengst wordt in deze klasse door tvvee zijner zonen verslagen hetgeen hem een eer is. Hengsten van 4 en 5 jaar, grote maat. 1. Nico v. li. Zwartewatcr, d. Nico van Melo, van M. d'Hoore te Sluis e.a. Best paard, prachtig evenredig gebouwd; kort in de rug en met fraaie hengstenschouder, goed in de gangen en in de benen, niet te fors aan de basis. 2a. Nico van IJsselsteijn, d. Nico van Melo, van M. d'Hoore te Sluis e.a. Massaal en diep, met soort en behoor lijk beenwerk; gangen goed, 't paard werd in zeld zame conditie voorgebracht en heeft 't best gedaan. Hengsten van 4 en 5 jaar, kleine maat. 1. Nico van Kapelhof, d. Nico van Melo, van T. Boormans te Berg en Terblijt, was dit voorjaar kampioen in Roermond en is blijkbaar een zomer- paard. Goed type, voldoende massaal en diep, met sterke lijnen, iets korte koot; een zwaar geraamte en expressieve benen die goed worden gebruikt. 2a. Nico v. d. Klef, d. Nico van Melo, van Jac. de Putter te Axel e.a. Mooi en typisch, geblokt en ge hamerd, met goed, voldoende gespierd beenwerk en beste gangen. 2c. Nico van Eversdam, d. Nico van Annie, van C. A. Dekker te Axel. Diep, mas saal en grof, best van soort, de voeten zijn veel verbeterd en de conditie is extra. 2d. Burin van EDELMAN VAN VELDZICHT Eigenaar H. V. Zuid-Beveland. Hengsten; van 6 jaar en oildëï, >}fote maat Nationaal Kampioen 1953. Aardenburg, d. Eglon van Echt, van L. P. Hanse te Noordwelle e.a. Extra van soort, vierkant, ge beend en gespierd, rug én stap'matig, volledig ge rehabiliteerd nadat opname (dit voorjaar) pas bij herkeuring kon plaats vinden. 2e. Karei van Kei len, d. Nico van Smakt, van J.'Q. C. Lenshoek te Kloetinge. Diep, goedsoortig, met goede spieren, veel natuur en niet te veel snit. Hengsten v,an 3 jaar, grote maat. 1. Qtiarré, d. Nico van Annie, van Stallen De Do'obelaere te IJzendijke en A. J. Catseman te Bier vliet. Best massief paard dat 't goed gedaan heeft, typisch, grof en gespierd is en goed óp de benen staat. 2a. Certain van Hersa, d. Karei van Certain, van A. Mangnus te Boschkapelle en E. Verstraaten te Graauw. Zwaar, diep, gebeend en gespierd met felle gewrichten, niet te fraaie achterhand en prachtige voorbenen. 2b. Carmona van Rustwat, d. Iwan van Saeftinge, van Gebr. Stoutjesdijk en G. C. Polderman te Tholen. Paard van formaat, diep en grof, goed gespierd, met sterke bovenlijn en iets korte koot. massaal en gespierd, met sterke bovenlijn en cor recte, gave benen. Hengsten van 2 jaar, grote maat. la. Karei van Rozenberg, d. Karei van Certain, van Jac. de Putter te Axel. Mager veulen, vier kant en soortig, iets zondigend in de middenhand, staat correct op vier uitstekende benen; draf best. lb. Guido uit de Kluis, d. Churchill v. d. Schaaps hoeve, van R. A. C. Hendriks te Hulst en A. de Nijs te Klinge. Diep, gespierd, soortig en fel veu len met veel schouder en een zwaar geraamte, iets minder in de gangen. Beide opvallende kophum- mers in een beste rubriek. 2c. Nico van Zceduin, d. Nico v. d. Heibloem, varf J. Maljaars te Oost- kapelle. 3b. Vainqueur v. d. Eendracht, d. Nico v. d. Heibloem, van C. Mesu te Nieuw- en St. Joos- land. 3c. Leon v. d. Eendracht, d. Nico v. d. Hei bloem, van dezelfde. 3d. Wallon d'Amice, d. David v. d. Louisa, van M. d'Hoore te Sluis. 3e. Dorus van 't Zvvartemeer, d. Guido v. d. Willemspolder, van A. Haak te Zaamslag e.a. 3f. Urbain van Sas sing, d. Moustie van Urbain, van D. Dekker te Axel en C. N. den Hamer te Schoondijke. 3g. Henk van Capellehof, d. Nico van Geverik, van Jac. de Putter te Axel. 3i. Darlan, d. Kluko van Melo, van A. Koster te Zaamslag. 3j. Klaas, d. Moustie van Urbain, van A. Haak te Zaamslag. Hengsten van 2 jaar, middelmaat. la. Huib van Zeeduin, d. Nico v. d. Heibloem, van J. Maljaars te Oostkapelle. Correct, goedsoor tig, gespierd en ruim voldoende zwaar van geraam te; goed regelmatig veulen, lb. Nico van Neer broek, d. Nico van Geverik, van Jac. de Putter te Axel en W. Bens te Mill. Goed type, best in boven lijn, met felle benen en niet te sterke beweging. 2b. Brutus van Plankenpoortje, d. Nico van Annie, van C. A. Dekker te Axel. Veulen met goede, zware brede benen en niet onberispelijke boven lijn. 2c. Nico v. d. Boterpad, d. Nico van Geverik, van Jac. de Putter te Axel en W. Bens te Mill. Goed soort, middenstuk niet te sterk, achterhand best gespierd, goed beenwerk, beste gangen. 2d. Mare v. d. Liter, d. Moustie van Urbain, van O. Plasschaert te Oostburg en C. den Hamer te Schoondijke. 2e. Sjors v. Dierkensteen, d. Moustie van Urbain, van C. Mesu te Nieuw- en St. Joos- land. 3a. Jaap van Berkenhof, d. Leonard van Nico, van A, Serrarens te Ossenisse en B. de Jorig te Dubbeldam. 3c. Leo van E winkel, d. Nico van Geverik, van Jac. de Putter te Axel en W. Bens te Mill. Hengsten van 2 jaar, kleine maat. tblu6i 1. Eglon van Erva, d. Eglon van Echt, van M. d'Hoore te Sluis e.a. Volle broer van Burus van Aardenburg; klein, enorm diep en geblokt, prachtig type, iets kort van hals, benen zwaar en opvallend gespierd, iets week vóór, gangen extra. 2a. Leo nard van Brillant, d. Brillant van Nico, van A. J. v. d. Meulen te IJzendijke. Extra type, kort, diep en breed, met mooie, zware benen. 2c. Nicolai v. d. Mauritspolder, d. Brillant van Nico, van dezelfde. Diep en grof, met goede spieren en gewrichten, iets Frans, soort best. 2d. David v. cl. Hoogevveg, d. David v. d. Louisa, van A. J. E. Temmerman te Hoofdplaat. Soort best, rug even flauw, goed beenwerk. 2e. Jack v, Dierkensteen, d. Moustie van Urbain, van Gebr. De Milliano te Waterland kerkje. Best van soort, draf extra. 2f. Donald, d. Karei van Alstein, van A. Haak te Zaamslag. Aar dig type, veel schouder, voldoende goed beenwerk. 2g. Herseur v. Dijkzicht, d. Herseur van Alstein, van A. J. v. d. Meulen, IJzendijke. Mooi, diep Hengsten van 3 jaar, kleine maat. Deze klasse werd -ge wonnen door de Nico van Beekzoon Maurits van Geneind, van L. Crombag te Beek e.a. Robuust en als hengst gebouwd, met schitte rende schouder, korte sterke rug en zware, ex pressieve gespierde be nen; stap vrij goed, draf best. 2a. Victor van Eversdam, d. Nico van Annie, van G. v. Over loop te Zuiddorpe en Jac. de Fefjter te Axel. Typisch, best gelijnd, diep en fors,!; met goede zware benen en goede gangen. 2b. V.engeur d'Amice, d. Eglon van Echt, van A. J. E. Tem merman te Hoofdplaat. Best van soort, vier kant, met goede schou der, iets korte sprong, zware benen en vlotte gangen. 3b. Herder v. d. Schaapshoeve, d. Gui do v. Melo, van A. Ser rarens te Ossenisse. Ex tra draver, voldoende NICO VAN HET ZWARTEWATER Eigenaars Mare. d'Hoore te Sluis; R. j. de Milliano te Oostburg en J. C. J. van de Velde te Kamperland, lste prijs. Hengsten van 4 en 5 jaar, grote maat.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 7