C van Priel M 'DORSTE) f.3850.--! VAN BOVEN'S Oliehandel N.V. Fa P. J. VAN DE SANDE Oe tractor voor het grote en kleine bedrijf laag in gewicht en laag in prijs Hoog in prestatie Esso- 1/ kunt erop b o uie e n Vertrouw op de wereldreputatie van POELWEG 1 GOES VERZEKERT Uw Vaarden en Rundvee Alewijnse's Ochfendvoer D. Alewijnse&Zn VERENIGINGSDRUKWERK Wij leveren: POOLMAN'S GROTE SORTERING ZEEUW SC II LANDBOUWBLAD ffJJ.W-fJLUMIÜJIWWLlJ M Nauwkeurig uitgebalan ceerd. Daardoor uiterst zuinig en sterk. \Vc!r/t) bodemdruk. Leverbaar voor petroleum of ben zine. Grote doorlaat- hoogte. Stipt op tijd komen Esso tractor-brandstoffen en - smeer middelen. Jaar na jaar bewijzen deze hun constante en betrouwbare kwaliteit. Uw tractor gaat erop vooruit! Dagelijks worden Uw werktuigen en gereedschappen be dreigd door roestvorming. Voorkom dit met Esso RUST-BAN. MEER OOGST - MINDER KOSTEN HOOFDDORP-TEL 02540-6241 -6242 DORDRECHT - TEL.01850-7319 KAMPEN-TEL 1046 HANDIG EN STERK VOOIl LAND- EN TRANSPORT WERK Directeur: B. L. Leepold, Di Gevestigd te Utrecht Coulante schaderegeling - Lage premies Reserve 221.091,45 - Opgericht 1903 Voedert Uw Kippen In iedere 5 kilo-zak zit een aardige verrassing. Middelburg - Tel. 2329 Voor het vervaardigen van Uw is het adres: Firma P. J. VAN DE SANDE Handelsdrukkerij Terneuzen Landbouwschuren Overkappingen Loodsen en Garages Stalen Spanten Staalconstructies Hek- en Rasterwerk Rijwielstanders, met, of zonder overkapping Stalen Speeltuingarnituren Constructiewerkplaatsen HILVERSUM Neuweg 6062 Tel. K. 2950—646* VULPENNEN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 16