f. 6075- f8075.: Mado Wintertarwe FORDSON MAJOR FORDSON MAJOR Begunstigt hen die in uw Vakblad adverteren CENTRAAL BUREAU WIERSUM'S WINTERTARWE Kring Huist der Z.L.M. Landelijke Demonstratie met Aardappelrooiers Gecreosoteerde Afrasterings- en Boompalen, C. v. d. BOGERT, VERKLARING DE „ASSUMU" VAN 1896 Tractor Wentelploegen luidt het ploegseizoen in rnet een Landbouwbureau WIERSUM met petroleummofor 39 pk \LM25~.z nieuwe prijs I met dieselmotor 41 pk nieuwe prijs (prijzen el lebriek) N V NEDERLANDSCHF FORD AUTOMOBlEt FABRIEK AMSTERDAM ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Het Bestuur van de Kring HULST tracht deze winter bij voldoende deelname een cursus te organiseren in tractoren- en motorenkennis te Kloosterzande. Aangifte hiervoor zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk Vrijdag 25 Sept., bij de Secretaris P. G. DE BRUIJN, Walsoorden, No. 14. Georganiseerd door de Stichting voor de Landbouw in samenwerking met Rijkslandbouwvoorlichtings- dienst en Instituut voor Landbouwtechniek en Ratio nalisatie. Woensdag 23 September 1953 a.s., van 10 tot 15 uur. Bedrijf van de heer C. J. Barsingerhorn, Johannes Postweg 12, Kacrel J 61, Emmelooru (Noordoostpolder). Gedemonstreerd wordt met een groot aantal voor- raadrooiers voor paarden- en trekkertractie, waar onder verschillende nieuwe modellen. Tevens zullen enkele loofklappers tijdens het werk kunnen worden bezichtigd. is: behoorlijk wintervast een goede dekvrucht kort en stevig 1productief en oogstzeker 1 de tarwe voor de combine resitent tegen voetziekte heeft: geen korreluitval of schot. Kweker: M. RADEMAKERS, Bant N.O.P. Vertegenwoordigers: Voor Noord-Nederland: Fa. B. C. ALGRA, Stiens. Voor Zuid-Nederland: Fa. DUVEKOT'S Granhandel, Goes en L. BROOIJMANS, Binteloord. KOOPT UW Blanke palen, Klaverruiters, Rietmatten, Turfstrooi- sel enz. bij een vanouds vertrouwde firma. Wij léveren overal franco thuis. Vraagt onze scherp concurrerende prijzen. Land- en Tuinbouwbenodigdheden HEDEL, Telefoon 298 K 4199 Vertegenwoordiger voor Zeeuws-Vlaanderen: F. DEKKER, Westsluis P 41, Terneuzen, Telef. 2024 Vertegewoordigers voor Zuid-Beveland: P. RIJK, Hollenpoldersedijk 5, Ovezande, Telef. 315; J. SCHOUTEN, Doelestraat 74, Krabbend(jke. Verder overal plaatselijke agenten. Ondergetekenden verklaren by deze, dat de schade betreffende hunne verzekerde dieren dezer dagen op de meest correcte en vlugge wijze werd vergoed door IALQEMEENE PAARDEN- EN VEE VERZEKERING '•-GRAVENHAGE J. Nijsen, Gebroek. G. Opfergelt, Wijnandsrade. J. W. Smeets, Laag Caesterd. J. A. van Nieuwenhuijzen, Dirksland. II. v. d. Brake, Doornspijk. C. E. Dericks, Druten. P. Land en F. Raven, Vierverlaten. J. N. v. d. Hulst, Spaarnwoude. Inspecteur AD. MARIS, G. de Graaffstr. 83 Gucs, Telef. K 1103 - 2998. In de Rassenlijst opgenomen: was aanleiding om de productie belangrijk op ie voeren. Dit maakte het mogelijk de toch al zeer voordelige prijzen aanmerkelijk te verlagen. Bovendien verschaft de Ford tractordealer U gaarne alle gewenste inlichtingen. Betaling, speciaal voor Ford producten, eventueel in overleg te regelen op zeer gunstige financieringsvoorwaarden. Vraag daarom vrijblijvend een demonstratie aanl Agrico no. 4 voor FERGUSON tractoren op middelzware gronden, ploegbreedte 31 cm, ploegdiepte 28 cm. Prijs 750, •Bestellingen via Uw Coöperatieve Vereniging bij HARINGVLIET 100 ROTTERDAM Het enorme succes van de machtige, nieuwe (L.B.W.-3) 1 Op alle tarwegronden dit jaar de hoogste opbrengst. Verdraagt laat zaaien. Zeer geschikt voor minder goede tarwegronden en gron den met een minder goede structuur. Voldoende wintervast. Zeer vlugge voorjaarsontwik keling. Vrij kort stro. ir Rijpt vroeg. Witte korrel. Origineel zaad uitverkocht, doch nog wel handelszaad af te geven. Bestel nog heden, of vraag ons nadere in lichtingen. GRONINGEN TELEF. 20441

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 14