I H. ENGLE8ERT n.v. AS F Pootaardappelen CAPPON MAD0 Zoon WIJ HEBBEN GOED NIEUWS! r Stalen ïratforwendploegen INTERNATIONAL HARVESTER Bieten rijden Sloperij VERS¥3AST wintertarwe tractor- G. LIGTERMOET ZOON N.V. Fa DUVEKOT - Goes Aan billijke prijzen te koop J. AARNOUTSE ZOON OPGELET KORRELS zijn verlaagd J Vraagt Uw kunstmesthandelaar of coöperatie ALBATROS SUPERFOSFAATFABRIEKEN N.V. MALIEBAAN 81 TEL. 13957 UTRECHT Cova-lagedrukbartden C. O. V. A. N.V. Aanbieding FIRMA IZ. CAPPON D. J. VAN DER HAVE CV. Gebruikte auto's opruiming Gebr. DE BAAR Goes TERNEUZEN In- en Verkoop van alle soorten Hout-Ijzerwaren heeft geen last van schot of korreluitval ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD BETERE STOPPELBEWERKING LAGERE KOSTEN. Kan zowel fijn als grof verkruimelen. Werkdiepte tot 15 a 18 cm. Zelfscherpende schijven. Groot indringingsvermogen in harde bodem. Geen verstopping op vuil land. R AFE1. LANDBOUW ROTTERDAM de „vloeibare droog onismetier op kwikbasis, voor zaaizaad. Geen stuiven Geen kiembeschadiging Betere schimmeldoding Snellere opkomst ~.c VtERHAVENSSTRAAT. 56 - ROTTERDAM - TEL". 35420' Voor Zeeland verkrijgbaar bij: op najaars- en voorjaarslevering: Bintje A uit Zeeland; Bintje A uit Noord-Holland; Meerlander, Eigenheimer, Doré, Furore, alles klasse A uit Noord-Holland. Aanbevelend, Granen, Zaden en Pootgoed AARDENBURG - Telefoon 32 Adverteert in dit blad! De prijken voor alle samenstellingen van onze mengmeststoffen Bestelt nog heden dan kunt U bij iedere weersgesteldheid rijden. Alleen deze geven 4060 °/e besparing in trekkracht. Wij hebben ook VLIEGTUIGBANDEN met Ijzeren wielen, die zo op Uwe wagens passen. Deze geven minder besparing in trekkracht. Telefoon 29245 GRONINGEN voor herfst- en voorjaarslevering. Op de Ploegdemonstratie in De Hoeksehe Waard, de O.-Betuwe en te Kamperland hebben deze weder hun superioriteit bewezen door hun prachtige grond legging - ruime ploegvoor - vaste gang - eenvou dige bediening en gelijkmatige diet|gang in klei gronden met 80 °/o afslib. Te gebruiken als één- en twee-schar. LandbouwroachinefcbHetf a NBltfifSïftttAND (2,1 Gele Eersteling Gele Eersteling Gele Eigenheimer Gele Eigenheimer Blauwe Eigenheim. Bintje Bintje Bintje Bevelander Meerlander Furore Alpha A 28/45 A 28/50 E en A 28/45 B 28/45 E of A 23/45 E 28/50 A en B 28/45 A 28/50 B 28/45 A en B 28/45 SE 23/60 SE 28/60 (N.O.P.) (W'meer) (Nrd.-Holland) (W'meer) (Nrd.-Holland) (Nrd.-Holland) (Nrd.-Holl./N.O.P.) (Friesland) (Nrd.-Holland) (W'meer) (W'meer) (W'meer) Vraagt geheel vrijblijvend onze offerte. KONINKLIJK KWEEKBEBRIJF EN ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE onder garantie, o.a. FORD 1950 3500.— FORD 1947 2100.— FORD 60 P.K. 1948 1500.— OPEL 1950 2750.— CITROEN 1918 1500.— Te!»fuft» 9804 Woonhuis en bergplaats Oostkant naast het SCHIETPLEIN (Java) (oud en nieuw) POSTREKENING 7 7 9 3 0 TELEFOON No. 2252 Als de eerste stoppels blootkomen wordt het weer tijd voor: CULTI VATOREN SCIIIJFEGGEN SCHIJFPLOEGEN Uit voorraad leverbaar. Concurrerende prijzen. GOES TELEF. 2150

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 10