Stoppeiploegen Coloradokever PHILIPS-ROXANE Bieten rijden MARING'S Fa C. I. DE WINNE Co., Retranchement N no 76a, Tel. 10§ #N.V. Agro-Chemie C. L. VAN DE VREEDE Koper „Bayer" Geconc. Aretan Ziekten en plagen die Uw oogst belagen Bestrijdingsmiddelen p- Vertegenwoordiger van"\lDUPHAR"-producten voor Zeeuws-Vlaanderen SALLANDSE BETON INDUSTRIE Cova-Lagedrukbanden C. O.V. A. N.V. PLOEGENFABRIEK N.V. Bestrijdt Aardappelziekten middelen PHYTOPHTHORA INFESTANS ALTERNARIA SOLANI Als het warm is, komt er nog een derde generatie. Als men weet, dat enkele kevers een heje aardappel plant voor hun rekening nemen en dat er uit 2 kevers gemakkelijk 800 tot 1000 nieuwe ontstaan, ja, dat dit aantal in het 3e geslacht kan oplopen tot 2 a 300.000, dan be grijpt men hóe gevaarlijk colorado kevers zijn! BESTRIJDING: DUPHAR Lindaan m.o. 10clo of DUPHAR Toxapheen m.o. 50°lo voor consumptie aardappelen DUPHAR HCH preparaten voor industrie- en pootaardappelen. Dit gele kevertje met zwarte rug- strepen is de schrik van alle aardappeltelers. Het komt oorspron kelijk uit de staat Colorado (USA) en kwam met schepen mee naar Europa. Het wijfje legt eieren in groepjes van 15 tot 80 aan de onder kant van het aardappelloof. Na een paar weken verschijnen de dikke lar ven, die aan het loof knagen en zich daarna in de grond verpoppen. In de lente vreten de kevers al van de jonge aardappelplanten. Nog in dezelfde zomer zetten hun nakomelingen de vernieling voort. bestrijdingsmiddelen bestrijdingsmiddelen t±J' tegen insecten schimmels onkruid fi.v. philips-roxane pharmaceutisch.chemische industrie „duphar" amsterdam.olst.wef.sp zijn verkrijgbaar bij: Gebrs. J. A. Geene - Wolfaartsdijlc Telefoon K 1198-238 P. J. de Punder - Kwadendamme Telefoon K 1194-235 Gebrs. L., C. N. Fierloos - Nisse Telefoon K 1194-201 W. E. van der Heyde - Kamperland Telefoon K 1107-395 Bovenstaande Bayer-producten zijn verkrijgbaar bij: Gebr. DEN HERDER, Serooskerke Fa. I. HUBRECHTSEN Co., 's-Gravenpolder Fa. J. VAN OOSTEN, Krabbe ndjjks Fa. J. VAN DEN ENDE en Zn., BotomU C. N. QUIST, Schoondyke ZEEÜWSCH LANDBOUWBLAD H.H. LANDBOUWERS Wij leveren alle BETON ARTIKELEN ook voor de landbouw. Wij noemen o.a. z.g. TREKKERSSCHUREN en LOODSEN, volgens aanvraag. GROEN VOERSILOBLOKKEN - AFR ASTERIN GS- PALEN e.d. Ons aanvragen kost U niets. Beleefd aanbevelend, Hunneperkade - DEVENTER Telefoon 3865 ('s avonds 4628) K 6700 Bestelt nog heden dan kunt U bij iedere weersgesteldheid rijden. Alleen deze geven 4060 besparing in trekkracht. Wij hebben ook VLIEGTUIGBANDEN met ijzeren wielen, die zo op Uwe wagens passen. Deze geven minder besparing in trekkracht. Telefoon 29245 GRONINGEN 46-scharige rondgaande- en 2- en 3-scharige kantelstoppelploegen, in combinatie met de bekende MARING kantel-, wentel- en rond gaande diepploegen. Kunnen ook afzonderlijk geleverd worden. Twee ploegen voor één geld! DELFZIJL ZEIL- EN ZAKKENHANDEL J. A. v. d. GOESKADE 11 GOES Telefoon 2328 (b.g.g. 3166 of 3256) JUTE ZAKKEN DEKZEILEN in bruin of wit ZAAIKLEDEN BINDERZEILEN HYDROLIN voor het waterdicht maken van dekzeilen COPPERANT tegen rotten schimmel en broei 0 van jute zakken Reparatie van jute zakken. Reparatie en waterdicht maken van dek zeilen. ir Reparatie en bederfwerend maken van bietennetten. Tegen (de aardappelziekte) en spuiten met het originele Uitstekend vernevelbaar, hoog"*zweefvermogen, grote hechtkracht Tevens ter bestrijding van PSEUDOMONAS PHASEOLICOLA (vetvlekkenziekte) in bonen Tegen RHIZOCTONIA SOLANI (lakschurft) aardappelpootgoed ontsmetten met Vraagt inlichtingen bij Uw leverancier BOELEVARD HEUVELINK 106 TELEFOON 21473 ARNHEM

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 12