O Tractorbanden coveren ZEB0 NOLACHIET "N0URY&VAN DER LANDE'S SHELL bestrijdingsmiddelen Fa S. P. Groenleer Zonen Doe het met Het resultaat is meer gras betere afweiding geen bossige weide 100 °|o rendement van Uw bemesting. NOLACHIET-C (reukloos) NOLACHIET-POEDER (reukloos) EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ Nu een lastpost, straks een schadepost! SHELL NEDERLAND N.V. - Gebrs DE JONGH - Goes BESTRIJDT DE AARDAPPELZIEKTE MET: SCHOOF en H00IBLAZER ERWTENPLOEGEN UW TRACTORBANDEN WEER ALS NIEUW Zeeuwse Banden Onderneming ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD (M.C. Thans ook verkrijgbaar: DEVENTER HOLLAND Informeer bij wederverkopers oii Onkruid op open plaatsen - paden, greppels, wallen van platglasrijen, sloot kanten, enz. kan aanvankelijk geen kwaad. Maar later belandt het, door zaadvorming, in Uw gewassen. En daar betekent onkruid: schade. Houd daarom die open gronden schoon met "SHELL" Algemeen Onkruidbestrijdingsmiddel A. D.een alles-dodend preparaat. &HELL"fèestrcféüiq&M/Mefe+c ïvop WASSEN A ARSE WEG 80/a-GRAVENHAGE, TEL. 18.34.00 zijn verkrijgbaar bij Telefoon K 1100 No. 2180 en 2189 VITIGRAN Koperoxychloride 50 (710 kg per ha) #AACUPRA Vloeibare koper in handige verpakking. (710 liter per ha) AAPHYTORA Zinkcarbanaat (35 kg per ha) Alle drie deze producten zjjn uitstekend te vernevelen. Land- en Tuinbouwbenodigdheden KAPELLE-BIEZELJNGE TE KOOP zo goed als nieuwe met Pijp en Bochten, zon der motor. Inlichtingen: P. J. KLOMPE Landbouwbedr. „De Piet" 's-Heer Arendskerke H 171 Tel. K. 1196/23» In voorraad: Rijdt 3 gemet per dag af. 140,— ROOKUS, Smid Draaibrug. Garantie: condities als voor nieuwe banden Nu het tractorwerk voorlopig even stil ligt, is het de tijd om Uw gladde of zo goed als gladde banden te laten voorzien van het enigste goede profiel, n.l. het GOODYEAR Ground-grip pro fiel. Wacht niet tot het te laat is of tot U midden in het werk zit, dat kost U kostbare tijd en geld. Besluit nu en geef ons dit even door. Uw banden worden dan gratis gehaald, gedé- en gemon teerd en terug thuis bezorgd; U betaald alleen de coverprijs. Levertijd 14 dagen. Kromme Weele 17A - MIDDELBURG Telefoon (K 1180) 3993 en 2328 Agenten van dit product voor ABO N.V. Groningen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 11